Zmena DNA, chemtrails, morgelony, testovanie, očkovanie, VYŽAROVANIE – je dôvod mať strach?

//Zmena DNA, chemtrails, morgelony, testovanie, očkovanie, VYŽAROVANIE – je dôvod mať strach?

Zmena DNA, chemtrails, morgelony, testovanie, očkovanie, VYŽAROVANIE – je dôvod mať strach?

Zmena DNA, chemtrails, morgelony, testovanie, očkovanie, VYŽAROVANIE – je dôvod mať strach?

Už pred vyše 5 rokmi som sa oboznámil s témou MORGELONOV. Opäť s touto témou som sa stretol v článku od Tadesco https://tadesco.org/neni-to-zadna-vakcina-ale-operacni-system/ Odporúčam každému, kto o tomto ešte nič nevie, navyše sa tam možno dozvedieť čosi duchovné, čo málokto tušil.

Takže nie je to preto, aby sa čitateľovi, resp, divákovi s hrôzou zježili všetky vlasy a chlpy, aby prepadol panike, ktorú doslova účelovo vyrábajú tí, čo chcú ovládnuť svet, naopak, práve v tomto článku sa okrem zla, ktoré šíria niektoré mocichtivé skupiny temných bytostí na Zemi, nachádza aj jedna dôležitá informácia a súvislosť medzi DNA a VEČNOSŤOU.

Táto dôležitá informácia v základe má súvis – s BOHOM.

Citujem úryvok:

Jedna z otázek, kterou jsem položil, je, co je mRNA a jak se liší od DNA? Ok, DNA, to je velice dobrá otázka. DNA je jen zkratka pro mnohem delší název kyselina deoxyribonukleová. Deoxy má kořeny v latině. Když budete zkoumat význam, zjistíme, že to znamená Bůh. Ribo znamená to samé jako rabi nebo rob arabsky, znamená to mistr nebo pán. Takže zde máme deoxyribo – božskou, mistrovskou nukleovou kyselinu v našem středu. Kyselina je jako chemický oheň. Takže kyselina deoxyribonukleová, co to znamená? Bůh a vládce ohně v mém bytí. A co k tomu říká Bible? Na začátku bylo Slovo, a co bylo to slovo? Bůh. (konstruktivní ((tvořivá)) síla vesmíru).Takže DNA je ve své podstatě božská molekula.

Je to vlastně to, jak je člověk stavěn. Každá molekula, každý protein, každá substance vašeho těla byla zakódována v tomto programu vaší DNA. Ale jak se vyjadřuje protein, např. ve svalech nebo kostech? Jak se to fyzicky vyjádří slovy? Jak se to ukáže v mase? To je messenger RNA, mRNA. Malé písmeno m znamená messenger. Je to téměř teologické, pokud je DNA božskou molekulou, jak Bůh komunikuje se světem? Jsou to poslové, proroci a učitelé s poselstvím. Například, nějaké buňce v těle se přihodí zranění (poškození), třeba si naříznete kůži, jako já mám toto malé zranění tady, takže DNA pošle zprávu buňce, že byl v buňce poškozen protein. Potřebujeme 300 jednotek toho proteinu, abychom nahradili to, co bylo poškozeno. Messenger DNA přijde s touto zprávou a kódován pro tento protein. Poté je buňka zaměstnána tím, že vyrábí 300 kopií přesně tohoto proteinu. Je jedno, co to bylo za zranění, říkáme tomu hojení (léčení). Je to pro nás samozřejmé. Ale jak se to stalo?

DNA byla zodpovědná za předání příkazu messengeru RNA, aby buňka vyráběla protein. To je Stvoření, které se děje každou minutu a sekundu. Proč? Protože Bůh je v centru našeho bytí. Co tedy chtějí nepřítel Boha a těch spravedlivých udělat? Chce poslat cizí Slovo a cizí posly DNA, ne slovo boží, které pochází z božského, ale zvenčí, lépe řečeno od Billa Gatese. Jaký druh zprávy by chtěl Bill Gates poslat do tvých buněk? Ten, dvě nebo tři generace starý genocidní Eugenik? Nenáviděl černé lidi stejně jako jeho otec a děd. Ti všichni věřili v Eugeniku, redukci populace, ale neměli ty prostředky, aby toho dosáhli. Ale teď je tady malý Billy, má ten prostředek ve svých rukou, aby uskutečnil agendu svého otce i děda. Máme zde co dočinění s historií.“

Koniec citátu.

*******

Ako to Syn Človeka vlastne povedal?

KTO MOJE SLOVO PRIJÍMA, MŇA PRIJÍMA A JE SO MNOU SPOJENÝ. A PADAJÚCE TEMNOTY HO NEMÔŽU STRHNÚŤ DO PRIEPASTI VEČNÉHO ROZKLADU …“

Inými slovami: Kto SLOVO Božie prijíma, čiže snaží sa podľa Božej vôle žiť, ten sa nemusí ničoho báť.

O čo teda ide v tejto dobe upadajúcej civilizácie? O záchranu iba pozemského života? Alebo predsa len o záchranu života večného? Chceme sa vrátiť DOMOV, ktorý ale nie je na planéte Zem?

Tak by sme sa nemali báť toho, čo vymyslel hrubohmotný ľudský rozum.

Veď aj tie morgelony v ovzduší, aj tie parazity v testovacích tyčinkách, aj tie genetické materiály vo vakcínach, všetko toto je poskladané iba z tých základných dielcov – atómov a molekúl (viď.Lego), ktoré boli stvorené iba z vôle Najvyššieho. Všetko, aj to hmotné, aj vyžarovanie 5G, je iba jednou z foriem žiarenia a energie, ktoré majú svoj pôvod v neutrálnom vyžarovaní zo Svetla.

Nemôžeme sa naladiť na vyššie frekvencie a amplitúdy, na Silu Vesmíru?

A sme pri žiarení. Aké žiarenie má vyššiu frekvenciu a silu než žiarenie od Boha? Žiadne.

A sme na počiatku horeuvedeného citátu o DNA, ale zároveň aj na Počiatku, kedy bolo ako prvé SLOVO a BOH bol to SLOVO…

*******

Moje spoločné želanie:

Nech vás všetkých sprevádzajú také myšlienky, slová, skutky a chcenie, ktoré vás nikdy neoddelia od Slova Božieho, aj keby sa vám zdalo, že sa to už vydržať nedá.

Svorne so Slovom Večnosti každý slobodomyseľný pútnik kráča neomylne s ďalšími spolupútnikmi k Víťazstvu Svetla Pravdy nad zlyhávajúcim temnom.

VYDRŽAŤ!

Jozef Potúček 14.3.2021

By |2021-03-14T22:14:08+00:0014. marca 2021|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment