Zlodej za elektrickými hodinami

//Zlodej za elektrickými hodinami

Zlodej za elektrickými hodinami

Zlodej za elektrickými hodinami

FeFe upozornil na artikel z Univerzity v Twente, kde zistili, že elektrické merače merajú 6x viac, ako je spotreba elektrickej energie. Tým teda usvedčili distribučky z kradnutia. Každý by teraz mal vytiahnuť svoje účty za elektriku z posledných 20 rokov a zraziť z toho 5/6. To je presne to, o čo nás okradli distribučky na elektrike, koľko sme im všetci zaplatili moc.

(Licencia: Flickr CC – Attribution: https://www.flickr.com/photos/injelea/ – Na obrázku je vidieť elektromer, na ktorom spodku je upozornenie, že manipulácia je podľa paragrafu trestná. Takýto štítok v kontexte dnešnej situácie pôsobí surrealisticky. )

https://www.utwente.nl/en/news/!/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption

Na Slovensku je situácia o to horšia, lebo sa v médiách pretrepávajú reportáže o tom, ako sa cigáni na východe zapájajú sami. Napríklad tu:

Čiže aj keď by cigáni boli všetci napojený na čierno, tak je to nič oproti tomu, že distribučky účtovali posledné roky, lepšie povedané desaťročia 6x viac za elektriku všetkým odberateľom, ako bola ich skutočná spotreba. To je pomer najmenej 100:1. Čiže ak ukradli 1% cigáni, tak 99% ukradli distribučky. A ešte horšie, keď vieme, že sa toto dialo, tak vieme, že tí, ktorí inštalovali elektrické hodiny, museli vedieť, že inštalujú hodiny, ktoré sú rignuté. To zas hovorí o morálke zamesnancov distribučiek, ktorý svojich spoluobčanov takto vedome pomohli okrádať.

Ak by naozaj prišla revolúcia, tak potom ostane na Slovensku veľmi málo obyvateľov. Vaský musí spraviť listinu tých, ktorí sa na fašistickom režime nepodielali a nie tých, ktorý sa podielali, lebo listina tých, ktorí sa podielali, je dhlšia, ako listina tých, ktorí sa nepodielali. Počet pracovníkov distribučiek ktorí inštalovali hodiny je už väčší ako počet všetkych politikov, ktorí na Slovensku od 1989 vládli.

Toto je prúser. Celý systém sa zahrabal do situácie, kde sa už nedá von. Ako sa hovorí, keď padne kára do hnoja, ťažko sa ťahá von. Ale toto prirovnanie je ešte slabé, lebo si neuvedomuje vážnosť situácie. Čo vodomery? Čo plynomery? Tie už niekdo testoval? Merá niekdo aj sekundy telefónnych hovorov? Alebo na pumpe litre natankovaných do auta? Keď s týmto ideme ďalej, zistíme, že náš celý život je organizovaný zločin. A toto je pre väčšinu ľudí ťažko prehltnúť.

Jeden príklad ale ešte mám. Za komunistov postavané domy nemajú veľký problém s betónom, aj keď sa vtedy šetrilo. Náš nový dom, postavený za kapitalizmu ale betón drobí. Nepredpokladám, že by nový dom stál ďaľších 15 rokov. Pravdepodobne bude musieť byť dovtedy zbúraný, až mu odíde statika. Socialistické domy ale budú držať ďaľších 50 rokov bez problémov. Až niekoho betón zabije, tak potom je to už vec života a smrti. Kapitalistom je to ale jedno, v betonárke do mixéru namiešajú betón s málo cementom a niekomu potom železobetónový preklad padne na hlavu. Asi to bude treba, ako v Číne, aby sme mali jeden taký príklad, kde zabije viac ľudí ako všetci terroristi v celej Európe od 2 svetovej vojny dokopy. A tu si treba uvedomiť stav ohrozenia. Najväčším ohrozením v súčasnosti pre drvivú väčšinu ľudí v EÚ nie je ani terrorizmus, dokonca ani Volkswagen dizel motory, ale kapitalistický betón.

(Licencia: rozsudok europskeho súdu o embeddingu obrázkov – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=159023&doclang=DE)

Ak by existovala zodpovedná vláda, musela by kapitalizmus zakázať a jeho praktizovanie prísne trestať. Naše hovädá ho napísali do ústavy práve preto, lebo vedeli, čo sa stane.

(Licencia: Wikimedia CC/PUBDOM)

About the Author:

Lars
Poslucháč infovojny z Piešťan, istý čas sa telefónom hlásil z Norimbergu. Od 2016 oficiálne ITéčkar, formou Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung (IHK). Nepripisujúc takýmto papierom žiadnu hodnotu, po vyhodení z TU v Drážďanoch s odporom k Bologna reforme.

10 komentárov

  1. free dating telephone numbers

  2. free dating sites like backpage

  3. free online dating for bbw

  4. love scripts for dating free

  5. free online dating montreal

  6. free to use dating sites

  7. free dating site in usa without credit card

  8. black singles free dating sites

  9. 100 free dating sites in spain

  10. […] kWh vyprodukovaná v slovenských elektrárňach financuje zločincov na frankfurtskej burze (distribučky) a v taliansku xichty ako marocká vtedy 17 ročná prostitútka Karima El Mahroug a podobné 12 […]

Leave A Comment