Začalo Rusko druhú svetovú vojnu?

//Začalo Rusko druhú svetovú vojnu?

Začalo Rusko druhú svetovú vojnu?

V poslednej dobe sa môžeme stretnúť v rôznych internetových diskusiách s rôznymi dohadmi a s hádkami či Rusko, vlastne teda Sovietsky Zväz, môže, alebo nemôže za vznik druhej svetovej vojny.
Dva tábory, dva názory ktoré sa navzájom obviňujú z vymytích mozgov.
Jedna strana tvrdí, že bol to Sovietsky Zväz kto začalo druhú svetovú vojnu útokom na Poľsko spolu s Nemeckom a kto to nechce pripustiť je obeť Ruskej propagandy. Veď dejiny píšu víťazi, tak Rusi si to upravili po svojom.
Na druhej strane zástancovia opačného názoru tvrdia zase že sa jedná o rusofóbiu ktorú rozširuje Americká propaganda aby prepísali dejiny.

Občas sa nájdu aj ľudia ktorý sa miesto vzájomného ideologického osočovania snažia poukázať priamo na historické fakty, no tie sú prirodzene v komentoch zväčša príliš útržkovité bez potrebných súvislosti aby sme si mohli utvoriť ucelenejší obraz.

Najnovšie, dokonca už aj v Európskom parlamente sa prijala rezolúcia, že za vznik 2. svetovej vojny môže dohoda medzi Sovietskym Zväzom a Nacistickým Nemeckom. Koľko je teda na tom pravdy? Vedia vôbec v tom európskom parlamente čo hovoria a robia?

Zhrňme si teda chronologicky niekoľko najpodstatnejších udalosti tak ako po sebe nasledovali a keď sa detailne sústredíme na to čo sa dialo priamo na frontovej línii, priamo v tom čase, tak som si istý že bez akéhokoľvek ideologického zafarbenie dokážeme zhodnotiť nakoľko Sovietsky Zväz je, alebo nie je zodpovedný za vznik druhej svetovej vojny. Poďme nato teda pekne po poriadku.

4. Júna 1920 – keď začala 2. svetová vojna skončil mier, ale kedy vlastne začal mier?

Aby sme vedeli posúdiť aktuálnu situáciu ktorá viedla k začiatku 2. svetovej vojny, bude potrebné si v krátkosti vytýčiť celkovú situáciu. Teda, než začala samotná 2. svetová vojna, ako došlo k tomu že bol mier ktorý dovtedy panoval ?
Myslím že tu nám nebude nijako robiť problém akceptovať, keď si pripomenieme že mier v tej dobe bol výsledkom konca inej vojny, a to 1. svetovej vojny.

Náčrt rozdelenia Rakusko – Uhorska a vytvorenie nových hraníc ktoré sa jednotlivé strany zaviazali rešpektovať a chrániť

Od jej ukončenia bolo podpísaných niekoľko mierových zmlúv. Počnúc prvou 28. Júna.1919 vo Versailles s porazeným Nemeckom až po tú Trianónsku 4. Júna 1920 s porazeným Maďarskom. (vlastne, ďalšie dohody sa podpísali ešte aj potom, to však pre naše potreby už nie je podstatné)
V sérii zmlúv a dohôd sa navrhli opatrenia ktoré mali zabezpečiť aby sa už nikdy neopakovali hrôzy ktorými si ľudstvo muselo prejsť počas krutej vojny.
Snáď najvýznamnejšie boli dohody o novom usporiadaní mapy Európy, vďaka čomu vďačíme za náš prvý štát spoločný s Čechmi, čiže Československú republiku.

Na týchto zmluvách podstatné bolo to, že zúčastnené strany dali najavo že rešpektujú (v prípade porazených dobrovoľne-nasilu) územné právo iných národov na samostatne jestvovanie, ich hranice a zaviazali sa, že v prípade ak niekomu budú tieto práva na vlastné územie iným štátom porušené, alebo dokonca zobrané tak ostatný mu ako spojenci prídu na pomoc.

A tu sa dostávame k prvému zásadnému postoju prečo 2. svetová vojna vôbec vznikla keď si uvedomíme toto: „Pokiaľ by nikto nikdy neporušil mierové zmluvy ktoré boli výsledkom 1. svetovej vojny a ktoré sa ich signatári zaviazali dodržiavať, tak by nikdy žiadna 2. svetová vojna nemusela byť. Mier by panoval až do teraz!“…tak to ale nebolo….

 

Nemecký ambasádor Hans-Adolf von Moltke, Poľský štátnik Jozef Piłsudsk, Nemecký minister propagandy Jozef Geobbles a Poľský minister zahraničných vecí Jozef Beck na stretnutí vo Varšave 15. Júna 1934, päť mesiacov po podpísaní spoločného paktu o neutečení.

1. Januára 1934 – Nemecko-Poľský pakt o neútočení, známi tiež ako Pakt Piłsudski-Hitler

Aj keď Hitler nebol ešte plne pri moci ako ríšsky kanclér, nacizmus a jeho vplyv nad Nemeckom bol už celkom zrejmý. Poliaci sa tak stali prvý, kto spečatil svoje vzťahy s vtedy už praktický nacistickým Nemeckom a uzatvoril svoju zmluvu s Hitlerom. Ako sa neskôr ukázalo, Nemci a Poliaci mali spoločné plány a rozumeli celkom dobre. Dnes si na to však už spomenie málokto, lebo Nemci napokon Poliakov podrazili a napadli.  No Poliaci, pokiaľ ešte verili že je to pre nich výhodné tak stali Hitlerovi po boku ako medzi prvými.

 

30. Septembera 1938 – 2. svetová vojna začala vtedy, keď sa porušili zmluvy a dohody ktoré zabezpečovali mier

18 rokov, 3 mesiace a 26 dní vydržali Európske mocnosti dodržiavať zmluvy (ak rátame od Trianonu) ktorými sa zaviazali dodržiavať mier. Až napokon dňa 30. Septembera 1938 Západ zradil nie len svojich spojencov, ale zradil aj samotný mier ktorý sa zaviazali dodržiavať. Západ zradil pamiatku na všetkých tých ktorý padli v nezmyselnom zabíjaní počas 1. svetovej vojny. Áno, reč je Mníchovskej zrade.

Artur Neville Chamberlain za Britániu, Eduard Daladier za Francúzsko, Adolf Hitler za Nemecko a Benito Mussolini za Taliansko

V tento deň zástupcovia Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka sa stretli v Mníchove a svojvoľne porušili mierové dohody ktoré od konca 1. svetovej vojny zaisťovali Európe pokojný život, bezpečnosť a s tým spojený kultúrno ekonomický vývoj.

V ten deň, 30.Septembra 1938 naši údajný spojenci uznali nároky Nemecka na západne územia Československa a hoci nepadli vtedy žiadne výstrely, môžeme povedať že práve týmto rozhodnutím bola daná príčina na sériu udalosti ktoré viedli napokon aj k 2. svetovej vojne. Bol to akt o ktorom môžeme povedať, že takto začali 2. svetovú vojnu, aspoň teda politický, Veľká Británia s Francúzskom, Talianskom a Nemeckom.

Je smutné, že táto udalosť ktorá sa nás Čechov a Slovákov dotýka najviac je tak často opomínaná, že sa jej nevenuje patričná pozornosť a že mnohý mladý ľudia dokonca ani nevedia že sa vôbec udiala.

Samozrejme, Európska únia sa k tejto udalosti radšej ani nepriznáva lebo by to znamenalo priznať svoje vlastné historické zlyhanie.

1. Októbra 1938 – 2. svetová vojna začala keď armáda jednej krajiny vstúpila na územie inej krajiny s cieľom zmocniť sa jej územia

Ak opomenieme anšlus Rakúska, teda inváziu Nemeckej armády do Rakúska 12. Marca 1938, známu ako Blumenkrieg (vojna kvetov) kde nedošlo k

Nemecka armáda začala obsadzovať Sudety v Československu

u krviprelievaniu lebo politický usmernený Rakúšania Nemcov skutočne vítali, tak sa dostaneme k okupácií Československa.

 

1. Októbra 1938 Hitlerova armáda vnikla na územie Československa a zabrala Sudety. Zároveň paralelne s Nemeckou armádou 1. Októbra 1938 vnikla na územie Československa aj armáda Poľska ktorá taktiež zabrala časť územia a to tak v Česku ako aj na Slovensku, hoc len drobné časti.
Bolo by naivné sa domnievať že šlo len o zhodu okolností. Je jasné, že Nemecko a Poľsko podnikli spoločnú vojenskú operáciu ako spojenci na základe predchádzajúcej dohody.

Poľská armáda obsadzuje Český Tešín, zatiaľ čo Nemci si berú Sudety

 

A hoci počas tejto vojenskej agresie neprebiehali žiadne akcie v ktorých by zomierali vojaci v bojoch, máme tu priame porušenie štátnej hranice armádou a porušenie mierových dohôd ktoré po 1. svetovej zabezpečovali mier. A zároveň tu máme aj prvú obeť vojenskej agresie a to Československú republiku ktorá postupne týmto aktom zanikla.
Z môjho pohľadu si dovolím tvrdiť, že práve toto bol skutočný začiatok druhej svetovej vojny a že druhú svetovú vojnu začali spojenci Nemecko a Poľsko vojenskou inváziou do Československa.

 

2. Novembra 1938 – 2. svetová vojna začala vtedy, keď sa opäť porušili zmluvy a dohody ktoré zabezpečovali mier

František Chvalkovský za Československo ,
Galeazzo Ciano za Taliansko, Joachim von Ribbentrop za Nemecko a Kálmán Kánya za Maďarsko

A máme to tu zas, dohody ktoré zabezpečovali mier po 1. svetovej vojne sa opäť porušili počas Viedenskej arbitráži, keď Maďari si taktiež uzatvorili svoju zmluvu s nacistickým Nemeckom a fašistickým Talianskom a opäť to bolo na náš úkor. Za Československo bo síce prítomný minister zahraničných vecí František Chvalkovský, no potom čo sa stalo so Sudetamy je jasné že jeho prítomnosť bola čisto formálna.
Výsledkom tak bolo to, že Slovensko prišlo o svoje územia na Juhu a na Východe o Podkarpatskú Rus.

 

23. Marca 1939 – 2. svetová vojna začala keď armády dvoch štátov začali bojovať medzi sebou

Od konca 1. svetovej vojny v Európe v podstate neprebiehali boje medzi jednotlivými krajinami a to až do 5. Novembra 1938 kedy Maďarsko povzbudené nacistickou podporou agresívne zaútočilo na Slovensko a počas tzv. Malej vojny sa Maďari snažili zmocniť ďalšieho nášho územia. Tento konflikt oficiálne trval len jeden deň, hoci lokálne incidenty o čosi viac.

Slovenská armáda v pohotovosti

Keďže zomrelo odhadom „len“ zo 70 ľudí na oboch stranách a diplomatický bolo po vojne hneď na druhý deň, nikto o začatí 2. svetovej vojny samozrejme nebude hovoriť vážne. No mali by sme aj túto udalosť vnímať v súvislosti širšieho dejinného kontextu, lebo iba tak môžeme pochopiť prepojenie jednotlivých udalosti a môcť si odpovedať na otázku kto 2. svetovú vojnu vlastne začal.
Preto ak sa spýtame, kto ako prvý porušil mier trvajúci od konca 1. svetovej vojny, kto ako prvý vystrelil, kto ako prvý prelial krv počas vojenskej agresie tak to potom boli jednoznačne Maďari. Dokument STV o týchto udalostiach nájdete TU.

 

7. Júna 1939 Hitler získava nových spojencov, Lotyšsko a Estónsko

Nepokojný politický vývoje v Európe celkom prirodzene viedol k tomu, že s Hitlerom uzatvárali dohody aj ďalšie štáty. Predovšetkým tie malé. Za

Svoju dohodu s Nacistami podpísali aj Lotyšský minister zahraničných vecí Vilhems Munters( vľavo) a Estónsky minister zahraničných vecí Karl Selter (vpravo). V streda za nacistické nemecko, Joachim von Ribbentrop

jedno im šlo o vlastnú bezpečnosť a za druhé, niektorým bola nacistická ideológia aj celkom blízka. A tak sa pridali Lotyšsko a Estónsko.

 

23. Augusta 1939 – Pakt Ribbentrop-Molotov

No a napokon sme už konečne aj pri Rusku a známej dohode Hitlera so Stalinom, čiže Pakt Ribbentrop-Molotov. Dohoda ktorá podľa niektorých internetových diskutérov a najnovšie aj bláznov z Európskeho parlamentu bola niečím ohavným, lebo Rusi tak ukázali svoje spojenectvo s Hitlerom.

Stalin a Ribbentrop si trasú ruky po podpise paktu o neútočení.

Lenže vážený, tu sa ukazuje akurát tak dvojitý meter tých čo sa oháňajú podobnými postojmi.
Ako sme si ukázali a teraz to už teda vieme, tak v čase keď Sovietsky Zväz podpísali svoju dohodu s Hitlerom, teda 23.8.1939, tak v tom čase už dávno mali s Hitlerom svoju dohodu Poliaci, Angličania, Taliani, Maďari, Francúzi, Lotyši aj Estónci. V tom čase Nemci s Poliakmi mali za sebou už prvú spoločnú vojenskú akciu – inváziu do Československa a Maďari posmelení Viedenskou arbitrážou s požehnaním nacistickej ríše zaútočili na Slovensko.
Preto rozhodne nie je na mieste a objektívne ak nikto obviňuje Rusko za to čo všetci ostatný spravili už oveľa skôr. Z postoja únie ide o maximálne pokrytectvo,  lebo to bol hlavne oni, Nemecko a Francúzsko, teda tí ktorý ovládajú úniu aj teraz, kto urobil z mierových zmlúv zabezpečujúcich vtedajší pokoj v Európe iba zdrap papiera.

Napokon, keď už všetci ostatný v Európe boli nejako spojený s Hiterom, a vieme že boli, tak ako si Sovieti mohli byť istý že sa všetci napokon nespolčia proti nim? Podpísanie dohody s Hitlerom bol nevyhnutný krok k ich vlastnej bezpečnosti. Každý kto mohol, ten sa snažil dohodou chrániť svoje zaujmi a Sovietsky Zväz mal na to rovnaké právo, alebo neprávo ako ktokoľvek ostatný.

 

1. Septembra 1939 – 2. svetovú vojnu začalo Slovensko a Nemecko

No a tak sme sa postupne dostali k udalosti, ktorá je považovaná za začiatok 2. svetovej vojny.

1. September 1939 Nacistické jednotky útočia na Poľsko zo Západu a Severu. Slovensko sa pridáva z Juhu.

V tento dátum, Nemecký vojaci vstúpili na územie Poľska a zahájili útok na túto krajinu.
Ak by sme chceli tvrdiť že Rusko naozaj začalo druhú svetovú vojnu spolu s Nemeckom, tak sa musíme spýtať „A čo v tej chvíli urobili Rusi? Útočili bok po o boku s Nemcami?“ Nie! Nič! Zatiaľ čo Nemci útočili na Poľsko, Rusi nepodnikali žiadny útok ani akciu na základe ktorej by sme mohli povedať, že Rusi začali 2. svetovú vojnu spolu s Hitlerom. A tí čo to tvrdia buď nemajú vôbec tušenia čo vravia, alebo sú to vyslovene ideologický zmanipulovaný klamári.

Akýže je to len rozdiel oproti tomu čo sa stalo 1. Októbra 1938 Pamätáme sa? Keď Nemecká a Poľská armáda v ten istý deň naraz vnikli do Československa. A tu zrazu, Rusi ktorý majú začať 2. svetovú vojnu spolu s Hitlerom nebojujú po jeho boku? Vari nevedia čo majú robiť? To sotva.

Práveže, tu máme pred sebou úplne iný historický fakt. A síce, že Slovensko vystriedalo Poliakov a teraz zase pre zmenu Slováci bok po boku spolu s Nacistami útočia na Poľsko. Ak akceptujeme tento dátum 1. Septembra 1939 za začiatok 2. svetovej vojny tak ako je všeobecne prijaté, tak potom musíme tvrdiť, že bolo to Nemecko a Slovensko kto začal túto strašnú vojnu. No opakujem ešte raz, bolo to bez Sovietskej armády.

8.Septembra 1939 – prešiel týždeň a Rusi sa do konfliktu stále nezapájajú

Ak sa opäť pozrieme na situáciu na mape po týždni od začiatku Nemeckej (a Slovenskej) agresie voči Poľsku, tak vidíme že Nemecká armáda celkom slušne pokročila. Nemecké jednotky sa dostali až k Varšave a začali ju obliehať pričom časť Poľska na Západe sa ešte ako tak drží.

8. September 1939 Za týždeň Poliaci stratili takmer polovicu územia.

Ale kde sú Rusi? Nemali by bojovať v Poľsku tak isto spolu s Nemcami keď už vraj spolu začali druhú svetovú vojnu? Z mapy je zrejmé, že Rusko stále stojí stranou a nijako do diania nezasahuje. V žiadnom prípade teda nemôžme pravdivo tvrdiť že by Rusko začalo vojnu s Hitlerom tak ako sa nám to snažia nahovoriť tí, čo sa do situácie na mape a jej vývoja nikdy ani poriadne nepozreli.

16. Septembra 1939 – deň pred vpádom ZSSR na Poľské územie

16. September 1939 Deň pred Sovietskou inváziou. Je Poľsko ešte Poľskom? Jedná sa ešte o riadený štátny útvar?

Tu sa v tento deň musíme ešte raz zastaviť a podrobne prezrieť, zhodnotiť situáciu na mape a v Poľsku vôbec.

Prešlo viac ako dva týždne od vtedy ako Nemci a Slováci zaútočili na Poľsko a Sovietsky Zväz sa do toho nijako nezapájal. Je jasné že nešlo o žiadnu spoločnú vojenskú operáciu, Sovieti nemali na to až do teraz žiadny dôvod.

Z mapy ale vidíme že za dva týždne sa situácia rapídne zmenila. Že Nemci sú už ďaleko na východe Poľska za Varšavou a približujú sa až k Sovietskym hraniciam. V samotnej Varšave prebiehajú boje na barikádach. Nacisti ostreľujú hlavné mesto Poľska každú noc už týždeň. Situácia je v meste nepriehľadná, množstvo mŕtvych a zranených, skrátka chaos. Čo sa tam presne deje nikto z vonkajšieho sveta poriadne nevie.

Je zjavné, že pád Poľska je neodvratný a vedenie Sovietskeho Zväzu musí spraviť rozhodnutia s prihliadnutím na všetky možne varianty budúceho vývoja tak, aby zabezpečilo bezpečnosť pre svoju vlastnú krajinu.

17. Septembra 1939 vpád Červenej armády do Poľska

Po viac ako dvoch týždňoch od Nemeckého útoku na Poľsko  napokon vstupuje na územie Poľska aj Sovietsky Zväz. Ak toto niekto považuje za spoločný akt agresie Nemecká a Ruska voči Poľsku, tak to môže spraviť len preto, že potrebuje očerniť Rusko za každú cenu, ale ináč je vyše dva týždne pozadu. A zrejme aj viac.

Z toho čo sa doposiaľ udialo vieme, že útok na Poľsko nebol dopredu pripravenou spoločnou vojenskou operáciou Nemecka a Ruska, ale, zo strany Sovietskeho Zväzu prispôsobenie sa novovzniknutej situácií na ktorú museli reagovať napriek tomu že samotný Sovieti boli tí najposednejší kto tú situáciu zapríčinil.
Vzhľadom na to že Varšava bola viacmenej už v rukách Nemcov, Sovieti mali dôvod sa domnievať že padla aj Poľska vláda a teda územie ktoré zabrali bolo bez vlády s ktorou by mohli vyjednávať o ďalšom postupe v danej situácií.

Poľský prezident Ignacy Moscicki

Dnes už vieme, že Poľský prezident Ignacy Mościcki sa v tom čase ukrýval v bezpečí mimo Varšavy v malom mestečku Kuty (dnešná Ukrajina) na Juhu vtedajšieho Poľska kde 17. Septembra 1939 prehlásil svoj zámer presunúť svoje právomoci na Maršala senátu Vladislava Raczkiewicza. Vedeli o tom Rusi? Zlyhala diplomacia, alebo bola tam nejaká komunikácia? Nemali dôveru v Raczkiewicza? Mohol to byť jeden z dôvodov prečo Sovieti zrazu vstúpili na Poľské územie práve 17. Septembra?

Ale je tu aj iný rozmer veci. A čo Poľský komunisti? Keď videli ako zomierajú ich krajania, ženy a deti bez šance sa úspešne brániť Nemeckej agresií, či nežiadali súkmeňovcov v Sovietskom Zväze o pomoc? Nejaká komunikácia tam medzi nimi určite bola, o tom niet pochýb.

Nacisti boli k židom mimoriadne krutý. Vo Varšave vytvorili geto kde nahnali židov.

A či židia ktorý žili na týchto Východných Poľských územiach, neboli takto uchránený pred Nacistami? Alebo by bolo lepšie keby Sovieti nechali Nemcom Poľsko celé nech si robia s ním a všetkými židmi čo chcú? Keby Sovieti nevstúpili do konfliktu, zastavili by sa Nacisti tam kde boli, alebo by šli ďalej na Východ až k ich hranici?

Nepochybne, Sovieti jednali a museli jednať aj z čistého pragmatizmu aby ochránili vlastnú existenciu, to nemožno nikom vyčítať. Áno, Rusi mali zmluvu o neútočení podpísanú s Nemcami, no mohli sa na to spoliehať? Že sa Nemci len tak zastavia uprostred víťazného ťaženia? Veď (takmer) rovnakú zmluvu mali aj Poliaci a ako ju Nemci dodržali? Dalo sa teda Nemcom veriť?

Vo vedení ZSSR bolo vtedy aj dosť veľa židov. Mohli sa vari spoliehať na zmluvu s Hitlerom keď vedeli čo sa deje židom v Poľsku? Aký majú nacisti postoj k židom a komunistom celkovo?

Dôvod na nedôveru voči Nemcom aj napriek paktu o neútočení bol oprávnený a z toho pohľadu zabratie územia Poľska bol strategicky najvýznamnejší ťah ZSSR ktorý zaistil že Sovietsky zväz nebol napokon porazený. Veď si len zoberme kam sa Hitler až dostal, nechýbalo veľa a Stalingrad by bol padol. A to by mohlo znamenať pre nich definitívny koniec. Nepomohlo Rusom vo víťazstve práve to že vďaka Poľskému územiu získali väčšiu nárazníkovú zónu a čas zorganizovať obranu na zákerný Nemecký útok? A neťažili sme z toho potom v konečnom dôsledku aj my keď napokon vyhnali nacistov zo Slovenska preč?

30. November 1939 ZSSR pridáva svoj podiel do série chýb ľudstva

Napokon aby zaznela pravda aj z tej menej peknej strany pre tých ktorý si idealizujú ZSSR treba povedať, že aj vtedajší Sovietsky Zväz sa dopúšťal chýb, agresie a porušenia mieru a to za okolností ktoré sú rovnako neospravedlniteľné ako tie Nemecké, Anglické, Francúzske, Maďarské či Poľské. A to je nevyprovokovaný útok na Fínsko známi ako Zimná voja ktorý trval niečo vyše tri mesiace. Aj to je ďalšia kocka do skladačky toho ako začala najhoršia vojna všetkých čias akú ľudstvo zažilo.

 

Čo teda na záver dodať?

Ukázali sme si, že najvýznamnejšie udalosti ktoré dali dôvod pre vznik 2. svetovej vojny začali oveľa skôr ako Hitler zaútočil na Poľsko. Že záleží aj od uhľa pohľadu, takže obviniť zo začiatku vojny môžme tak Anglicko a Francúzsko, ako aj Taliansko, Slovensko či Maďarsko.

Ak by sme chceli tvrdiť že Stalin začal vojnu spolu s Hitlerom, tak by sme za začiatok 2. svetovej vojny museli nevyhnutne považovať až 17. Septembra 1934. To by však znamenalo absolútne popretie všetkých tých udalosti, bojov a mŕtvych obetí ktoré sa stali predtým, museli by sme zaprieť pravdu samotnú.

Je zvláštne že vojny nezačínajú podpísaním zmluvy o začatí vojny, ale vojenským útokom a zabíjaním. Naproti tomu vojny končia podpísaním zmluvy o miery aj keď boje a zabíjanie napriek tomu zvyčajne pokračujú ešte chvíľu aj potom.

Ono, je ešte veľa vecí na ktoré sa dnes môžeme pýtať, argumentovať či polemizovať.

Faktom ale je, že takmer celá Európa prispela svojím dielom k vzniku 2.svetovej vojny pričom nepochybne boli to hlavne Nemci s Hitlerom a nacistickou ideológiou na čele kto sa o to pričinil najviac.

To čo by sme si však mali zapamätať a nikomu nedovoliť aby nám to vzal je to, že bez ohľadu na to kto vojnu začal, najpodstatnejšie by malo pre nás byť kto ju napokon ukončil, lebo ten nám priniesol mier. A bol to páve Ruský národ ktorý zaplatil vo vojne za víťazstvo ľudskými životmi najviac a bol to Sovietsky Zväz kto sa pričinil o Hitlerovu porážku najväčšou mierou.

Za svoje životy vďačíme hlavne Červenej armáde a Rusku a preto by im za to mala patriť naša vďaka.

By |2019-10-01T09:33:14+00:0025. septembra 2019|Categories: Infovojna|25 komentárov

About the Author:

Kristoslav
Verím v demokraciu, verím že demokracia v súčasnej podobe nie je v konečnom štádiu vývoja, verím v právo ľudu rozhodovať sám za seba, verím v Boha... Verím že vedieť je lepšie ako veriť.

25 komentárov

 1. 2younger 12. januára 2022 at 23:10

  2tormentor

 2. what is an informative essay https://windowsvpns.com/

 3. how to start a persuasive essay https://vpnsrank.com/

 4. how to cite in an essay https://vpn4home.com/

 5. watson glaser critical thinking tests https://uncriticalthinking.com/

 6. critical thinking questions and answers pdf https://criticalthinking2020.net/

 7. reflective essay on writing https://yoursuperessay.com/

 8. essay writing services australia https://topessayswriter.com/

 9. biggest online casino bonus https://casinosonlinex.com/

 10. online casino with free bonus without deposit https://casinoonlinet.com/

 11. online casino las vegas usa https://onlinecasinos4me.com/

 12. … [Trackback]

  […] Here you can find 16728 more Info on that Topic: blog.infovojna.sk/zacalo-rusko-druhu-svetovu-vojnu/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: blog.infovojna.sk/zacalo-rusko-druhu-svetovu-vojnu/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: blog.infovojna.sk/zacalo-rusko-druhu-svetovu-vojnu/ […]

Leave A Comment