VÝZVA! Nacistickí “MENGELEovci“ dnes – experimenty na ľuďoch – Norimberský kódex. Zatajovanie úmrtí po očkovaní!

//VÝZVA! Nacistickí “MENGELEovci“ dnes – experimenty na ľuďoch – Norimberský kódex. Zatajovanie úmrtí po očkovaní!

VÝZVA! Nacistickí “MENGELEovci“ dnes – experimenty na ľuďoch – Norimberský kódex. Zatajovanie úmrtí po očkovaní!

Nacistickí „MENGELEovci“ vstali z mŕtvych – experimenty na ľuďoch – porušovanie „Norimberského kódexu“. Zatajovanie úmrtí po očkovaní!

*******

VÝZVA NÁRODOM SLOVENSKA

A ČESKEJ REPUBLIKY!

Ako aj NÁRODOM CELEJ ZEMEGULE!

*******

Začnime pekne od konca.

Vyzývam všetkých občanov Slovenska a Českej republiky, všetky národy sveta, aby si už konečne uvedomili, že politická vrchnosť v mnohých štátoch nás občanov považuje za pokusných králikov v najväčšom nanútenom experimente na ľuďoch v celej našej histórii.

Dôkaz:

NORIMBERSKÝ KÓDEX“, toto „Norimberské desatoro“ po 2. svetovej vojne, platí dodnes pre celý svet, je teda záväzný aj pre náš štát, a jedine takto si môžete sami overiť, čo sú hoaxy a čo sú konšpirácie v rámci tohto najväčšieho podvodu na ľudstve v celej jeho existencii.

Uvedomte si, že iba vtedy, ak pochopíte, že ste obeťou celoplošného globálneho experimentu s jasným cieľom, ale s veľmi rizikovým zdravotným výsledkom na vás, nakoľko skúšky a overovanie tejto kvalitatívne úplne inej novej vakcíny proti Covid-19 prebehlo v rozpore so všetkými doterajšími platnými pravidlami – „v zrýchlenom konaní“ počas niekoľkých mesiacov – až vtedy sa budete vedieť správne rozhodovať.

A k tomu vám pomáha poznanie a informovanosť, ktorej sa, žiaľ, z mainstreamu ľuďom nedostáva.

Ľudia nie sú veľmi ochotní študovať mnohé paragrafy, zákony a ústavu, ktoré samozrejme sú vo veľkom dnes porušované našou dnešnou politickou vrchnosťou, ale 10 bodov, ktoré sa týkajú každého z nás, to by mohol pochopiť aj ten najposlednejší tupec niekde v zapadákove. Pokiaľ len chce.

Preto aj táto moja VÝZVA vám všetkým, ktorí máte tú možnosť OPAKOVANE ZVEREJŇOVAŤ „NORIMBERSKÝ KÓDEX“, lebo takto si každý jednotlivec vo svojom živote a prežívaní môže sám zistiť a overiť, v ktorých konkrétnych bodoch tohto kódexu sa stal súčasťou nedobrovoľného, resp. štátnym vydieraním vynúteného testovania alebo aj očkovania, čiže EXPERIMENTU NA ĽUĎOCH V ROZPORE S NAŠIMI ĽUDSKÝMI PRÁVAMI!

Samozrejme, že je potrebné, aby tu boli aktuálne, pravdivé svedectvá a odborné články o tejto tématike, ale ľudia sú aj pokriveným vzdelávacím systémom a výplachom z masmédií dnes vedení k povrchnosti a apatii tak, že oni jednoducho sledovať všetko to, čo im môže zachrániť aj životy, nie sú veľmi ochotní, ale „Norimberský kódex“, to je iba 10 krátkych bodov, ktorých prečítanie a pochopenie predsa netrvá dlho.

Skúsme to teda.

Stačí na internete iba OPAKOVAŤ TEXT „NORIMBERSKÉHO KÓDEXU“, alebo neustále sa odvolávať na neho, čiže PRESNE TÁ ISTÁ TAKTIKA, ktorou ľuďom jednoduchým spôsobom denno-denne vyplachujú mozgy novými číslami o mŕtvych a chorých, čím sa STRACH v ľuďoch pomaly mení v paniku – už skoro rok.

Nezabudli sme? KLIN KLINOM SA VYBÍJA!

Ak môžete, dajte si „NORIMBERSKÝ KÓDEX“ na čelné miesta na vašich weboch, facebookoch, twitteroch, apod., aby to pri otvorení vašich stránok návštevníkovi doslova bilo do očí. Nezabúdajme tu na ďalšie pravdivé slová: OPAKOVANIE JE MATKOU MÚDROSTI.

Keby teda celá alternatíva (a to nielen v ČR a SR, ale po celej EU, USA, po celom svete) zverejňovala opakovane text Norimberského kódexu, informovaní ľudia by všade vo svojom okolí sami od seba v rámci pudu sebazáchovy doslova začali „bombardovať“ svoje samosprávy, svojich zdravotníkov, zamestnávateľov, susedov, príbuzných a známych na dôležitých postoch, proste celé svoje blízke okolie vo svojom bydlisku, aby konali iba v súlade s ich právami, tak potom všetci tí čelní ministerskí či poslaneckí vlastizradcovia v hlavných mestách by si ani nepípli…

Takže v bode 2/ opakujem celý text „Norimberského kódexu“. Je to dostupné aj vo wikipédii vo všetkých jazykoch.

VYDRŽAŤ! Už to dlho trvať nebude…

*******

1/ Ako je to s dôsledkami očkovania proti Covid-19 v celom svete?

Ako inak možno nazvať mlčanie masmédií po celom svete o množstve nových úmrtí a ťažkých zdravotných postihnutiach všade tam, kde skoro žiadne problémy predtým neboli, než ZATAJOVANIE ÚMRTÍ A ŤAŽKÝCH UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ TESNE PO OČKOVANÍ PROTI COVID-19?

POZOR! A už to nie sú správy o úmrtiach po očkovaní iba zo zahraničia!

PARADOX (podľa mňa schválnosť) tejto kovidovej doby:

Ak niekto umrie hocikde, hľadá sa spôsob, ako zvaliť príčinu jeho úmrtia na vírus Covid-19. Ale ak umrie niekto po očkovaní proti Covid-19, hľadá sa príčina jeho úmrtia v jeho chorobách. Nie je vám toto podozrivé?

Situácia po očkovaní v nemocnici Bratislava-Ružinov – zdravotná sestra a jej zúfalý telefonát, asi s kamarátkou (prikladám aj v prílohe v MP4, pokiaľ je to súčasťou emailu):

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0fEa1zGSDWe9Ji0GqzSwyTVPcwpkxtRl6Yj21olMN99hGEJz6FMT2drB8&v=niKqzJcTmkA&feature=youtu.be

V zariadení Arcus v Košiciach zomrelo na COVID-19 v priebehu týždňa 16 klientov. Pilotné očkovanie pre nepriaznivú situáciu prerušili

https://www.czechfreepress.cz/slovensko/v-zariadeni-arcus-v-kosiciach-zomrelo-na-covid-19-v-priebehu-tyzdna-16-klientov-pilotne-ockovanie-pre-nepriaznivu-situaciu-prerusili.html

Zdravotník z Kalifornie zemřel po druhé dávce vakcíny Pfizer

https://otevrisvoumysl.cz/zdravotnik-z-kalifornie-zemrel-po-druhe-davce-vakciny-pfizer/

Katolický kněz odhaluje podvodnou pandemii

https://otevrisvoumysl.cz/katolicky-knez-odhaluje-podvodnou-pandemii/

Svědectví pracovníka pečovatelského domu: Naši pacienti po očkování padají jako mouchy. 14 mrtvých po pár týdnech

https://otevrisvoumysl.cz/svedectvi-pracovnika-pecovatelskeho-domu-nasi-pacienti-po-ockovani-padaji-jako-mouchy-14-mrtvych-po-par-tydnech/

53 mrtvých na Gibraltaru za 10 dní po očkování na COVID-19

https://otevrisvoumysl.cz/53-mrtvych-na-gibraltaru-za-10-dni-po-ockovani-na-covid-19/

JUDr.Ján Drgonec, expert na ústavné právo, hovoril aj o podmienkach neľudských experimentov na ľuďoch Dr.Mengelem a súvislostiach s dneškom.

Sú Slováci zase pokusné myši v rámci experimentu s celoplošným testovaním?

https://www.eurorespekt.sk/su-slovaci-zase-pokusne-mysi-v-ramci-experimentu-s-celoplosnym-testovanim/

Matovič verejnosti zatajil, že plošné testovanie bola zahraničná klinická štúdia, britský experiment na Slovákoch na objednávku Bruselu.

Tento výskum bol financovaný zo zdrojov nadácie Bill & Melinda Gates Foundation, ďalej z prostriedkov z programu Európskej únie pre výskum a inovácie, zdrojov britského Ministerstva zdravotníctva V. Británie a ďalších sponzorov.

https://www.dolezite.sk/clanky/matovic-verejnosti-zatajil-ze-plosne-testovanie-bola-zahranicna-klinicka-studia-britsky-experiment-na-slovakoch-na-objednavku-bruselu

*******

2/ NORIMBERSKÝ KÓDEX (slovenský text)

  1. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS ľudskej osoby je ABSOLÚTNE NEVYHNUTNÝ. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to BEZ OVPLYVŇOVANIA AKÝMKOĽVEK NÁSILÍM, PODVODOM, KLAMSTVOM/ZAVÁDZANÍM, HROZBAMI, PREHÁŇANÍM, či inou SKRYTOU/ZÁLUDNOU podobou OBMEDZOVANIA alebo DONUCOVANIA.

Musí tiež mať DOSTATOČNÉ POZNANIE A POCHOPENIE PODSTATY predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a NEBEZPEČENSTVAMI, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.

  1. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré NEMOŽNO ZÍSKAŤ INÝMI SPÔSOBMI či PROSTRIEDKAMI a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
  2. Pokus MUSÍ byť založený na výsledkoch pokusov NA ZVIERATÁCH i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
  3. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému ZBYTOČNÉMU telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
  4. NESMIE byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť SMRŤ alebo ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
  5. STUPEŇ RIZIKA, podstupovaného ÚČASTNÍKMI pokusu, nesmie NIKDY prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
  6. Musí byť vykonaná PRIMERANÁ PRÍPRAVA a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
  7. Pokus smú vykonávať LEN VEDECKY VZDELANÉ OSOBY. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
  8. Počas pokusu musí mať účastník pokusu SLOBODU UKONČIŤ SVOJU ÚČASŤ, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
  9. Príslušný vedec MUSÍ byť pripravený PRERUŠIŤ prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí POŠKODENIE ZDRAVIA, ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE alebo SMRŤ účastníkovi pokusu.
By |2021-01-28T21:31:34+00:0028. januára 2021|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment