Vypušťanie žump do riek, pôdy nikto nerieši ani v roku 2020

//Vypušťanie žump do riek, pôdy nikto nerieši ani v roku 2020

Vypušťanie žump do riek, pôdy nikto nerieši ani v roku 2020

Mnoho ľudí najmä na dedinách, kde ľudia často prežívajú z výplaty do výplaty vypúšťajú žumpy do riek, alebo dokonca svoju roľu obsahom žumpy polievajú. Takéto postupy sú nebezpečné obzvlašť dnes, keď výrazne narastlo množstvo chemikálii a nebezpečných látok či už v strave, alebo vo forme čistiacich prostriedkov. Dokonca aj ľudia z čističkami odpadových vôd tieto navrtávajú a robia trativody… z dôvodu šetrenia na potrebných kontrolách..a radšej zaplatia pokutu, ktorá je nižšia ako samotná skuška ČOV.

Tým sa do prírody dostávajú nebezpečné látky, s ktorými si príroda nevie poradiť. Taktiež dochádza k znečisťovaniu vôd, podzemných vôd, pôdy, ale aj studní…to vedie k nepreskúmanemu vplyvu na chorobnosť populácie. Slovensko má najčastejší výskyt rakoviny hrubého čreva, narasta množstvo alergií, autoimunitných chorôb. Tieto všetky by mohli mať súvis s toxickými látkami v prírode.

Rastliny, vrátane stromov tieto látky vyťahujú koreňmi z pôdy, dostávajú ich do seba a my keď konzumujeme či už ovocie alebo zeleninu sa môže dostavať do nášho tela.

Vzhľadom na mentalitu Slovákov, ale aj neprijateľný nepomer medzi platmi a cenou tovaru nie je možné, aby sa to bez zásahu štátu zmenilo. Slováci nemajú 50 Eur na vývoz žump a mnohí to samozrejme radšej za účelom ušetrenia prepijú v krčme, alebo prefetujú.

Riešením by bolo vybudovať lokálne čističky, kde by sa na náklady obce alebo štátu zvážal obsah žump. Občan by mal plnú žumpu, oznámil by obci potrebu vyvozu a tá by bezplatne zabezpečila vývoz. Tento neriešený problém má podstatne väčší vplyv na zdravie populácie, prírody, enviromentálne prostredie…ako naftové motory a iné odputavače pozornosti….

By |2020-01-11T12:08:27+00:0011. januára 2020|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar
Niekoľko rokov pracujem ako lekár v oblasti psychiatrie. Mám dlhoročné skúsenosti aj s pacientami z prostredia väzenského systému. Propagandistické média a média v rukách zločineckých skupín ma začali diskreditovať a vymyšľať si za účelom pošpinenia môjho dobrého mena. Moja práca a aktivity cez portál idemvolit.sk, ktorý som spoluzakladal im leží v žalúdku. Narúša ich jednoliaté videnie sveta a sú nešťastní, keď si niekto dovolí hľadať súvislosti a nejasnosti za nimi garantovanými faktami.... Vyzývam všetkých, ktorí chcú pômocť k lepšiemu Slovensku nech sa mi ozvú. Riešíme rôzné veci ako výrub lesov, rozkradanie peňazí cez mimovládky, občianské združenia, zločinecké prepojenia osôb v politike a súkromnom sektore, rozkrádanie nerastných surovín, zahladzovanie stop po zločinoch, manipulovanie s archeologickými nálezmi. Kontakt: radoslav.cicala@gmail.com

Leave A Comment