Vojna medzi Ruskom a Tureckom- proroctvá

//Vojna medzi Ruskom a Tureckom- proroctvá

Vojna medzi Ruskom a Tureckom- proroctvá

Vilenský ga’on alebo Ga’on z Vilna

(23. apríla 1720 – 28. septembra 1797 [podľa juliánskeho kalendára]) patril k najvýznamnejším židovským učencom svojej doby a je považovaný za jednu z najväčších postáv novodobého židovstva. Od mladosti bol povestný svojou genialitou, fenomenálny pamätí, širokým záberom (od halachy až po kabalu) aj asketickým životom a odporom k chasidismu.

Otec Paisij alebo blažený Paisij

(narodený ako Arsenios Eznepidis), bol grécky
mních. Otec Paisios sa narodil v dedine Farasa v Kappadokii,
v Malej Ázii, dňa 25. júla 1924 a odišiel z nášho sveta dňa 12 júla 1994 o 11:00. Bol
pochovaný v monastieri svätého Jána Teológa, v Souroti v Tessalonikách.

Jeho povesť ako svätca u pravoslávnych veriacich je obrovská práve kvôli jeho osobnosti, o ktorej
svedčia množstvá svedectiev od veriacich ľudí, pravoslávnych ale aj
nepravoslávnych. V mnohých týchto svedectvách sú spomínané jeho proroctvá
a uzdravenia. Takisto nezabudnuteľnou bola pre veriacich aj jeho charizma.
Metropolita Ierotheos Vlachos, navrhol pripočítanie otca Paisija, do diptychov
Pravoslávnej cirkvi, ako svätca.

Rusi obsadia Istanbul, ale neudržia si ho nadlho. Ten má pripadnúť potom Grécku.

Cyprus

Cyprus sa prorokovanej vojne nevyhne.
Podľa proroctva pravoslávnych gréckych mníchov najskôr Turci dobyjú celý Cyprus, potom prepadnú pohraničia gréckych ostrovčekov a potom Rusko prepadne Turecko a rozbehne sa 1. polčas 3. svetovej vojny. Blíži sa to každým ďalším uzákoneným hriechom. R.1945 prorokoval mních Kyriakos Tsitsikas: 2. svetová vojna bola hašterením v porovnaní s 3. svetovou vojnou, ktorá začne po zajatí Cypru Turkami.

Prorokoval Josif Vatopedský.

Obsah: vojna neskončí po 5 mesiacoch. V 2.polčas svetovej vojny Nemecko, USA, Japonsko budú spočiatku dobývať Rusko. Rusko sa zachová ako splašený dobytok a štáty severu sa zmenia na prach. Počujte o tom ľudia z celého sveta … a ty cudzinec, dávaj pozor na to, čo si prečítaš ….
Je to ťažké a bolestné, ale je to predpovedané.
Všetko sa splní, čo bolo napísané.
Naši otcovia to napísali, aby svet spoznal, že z tejto vojny všetko, čo je predpovedané, nastane.
Preto nech sa každý obráti k Bohu a vyzná vieru, ak chce byť spasený (zachránený) a žiť šťastne.
Vojna začne z malej krízy.
Vojnový pokrik prichádza z Bulharska
a veľmi skoro Rusko náhle vtrhne do Turecka
a ako tryskajúci prúd vody dobyje celú Perziu ( dnešný Irán)
a ide ďalej zrazu bez veľkého odporu k Palestíne (dnešný Izrael).
Pretože Antikrist sa chce stať Bohom tohto sveta (poznámka: Antikrist tiež potrebuje zboriť Jeruzalemské mešity, aby bol postavený na ich mieste židovský chrám v ktorom zasadne na trón), tak národy Západu zasiahnu.
Beda štátom Severu, všetky sa zmenia na prach.
S veľkým hnevom sa bude medveď (Rusko = medveď) brániť v Turecku,
ktoré páchalo veľkú nespravodlivosť voči Grécku, Turecko sa stane bojiskom.
Nadarmo sa snaží medveď (Rusko) udržať prieplav ( asi Bospor do Čierneho mora).
A nakoniec ho neudrží,
pretože z východu, do Kórey (asi Severná), Mandžuska (asi severné tj. ruskej časti; južné je na čínskom území) vykonajú vojenskú inváziu Japonsko a USA
a pochodovať budú plnou rýchlosťou k Sibíri,
zatiaľ čo na západnom fronte bude víťaziť Nemecko.
Vtedy bude pre Rusko nemožným ho (prieplav) udržať
a opustí (zanechá) prieplavy Turecko a Egypt.
Medveď (Rusko) je zasiahnutý zo všetkých strán
a žije vo veľkom zhone ako splašené dobytok.
Potom bude zradné Turecko porazené, pretože sa dopustí vlastizrady.
Pretože predtým, keď bolo podrobené celé Ruskom,
uzavrelo spojenectvo s ním (Ruskom) a s Bulharskom.
Preto všetci kresťania, ktorí žijú v meste (Konštantínopole-Istanbulu) ho musia opustiť.
Lebo mesto bude horieť a nikto v ňom nezostane nažive.
Iba chrám zostane stáť,
chrám Božej múdrosti,
ktorý zostane večným svetlom svätého pravoslávia.
Z neho vzíde svetlo a osvieti svet
Pre vládu Ježiša, na ktorú čaká svet.
Prvá fáza hrozné vojny je preč;
tých 5 mesiacov hrozného utrpenia nestačilo, Bože?
Vojna také utrpenie 5 mesiacov nie je dostatočné Bože môj,
A znovu nová vojna vypukne.
A beda ľudstvu, čo má prísť (ako bude trpieť).
Otázka mesta (Konštantínopolu) bude opäť ešte raz kľúčová
A svet bude zamotaný a bude nerozmotateľným.
Žiaľ hneď položí na kolená Krétu, vášne a nenávisť sa rozžiari,
kým mocná Krajina nebude ponížená a potom nastane vojna, aké ešte nebolo.
Beda tým zlým, lebo nikto nezostane.
Vtedy neutrálne Grécko, vždy nespravodlivo trpiace,
bude žiadať svoje práva a bude pripravené bez narušovania
Grécko bude hovoriť, až sa Boží hlas z neba
ozve kvôli nemu, aby mu bola vrátený jeho právo.
Vtedy nastanú vzájomné bitúnky národov s veľkou krutosťou
v okolí mesta kvôli prieplavom.
Vtedy sa bude teliatko kúriť v krvi,
vtedy sa začnú čistiť obilné zrná od pliev.
V mori, kde sa nachádza loď, nikto nezostane,
od krvi mora sčervenie.
Mesto zhorí celé, nezostane ani stopa
po telesnom človeku, pre to čo všetko napáchal.
Nezhorí len chrám Múdrosti Pána –
drahokam jeho nevesty, jeho svätej Cirkvi.
Bitka bude trvať 3 dni.
Ten kto ju prežije, bude mať veľké šťastie.
Kruto rozbesnených 18 národov
sa bude bez zmyslu masakrovať, kúpať v krvi.
presne tretí deň, tí vyčerpaní z bitky, ale ešte živí, budú vyľakaní, keď uvidia,
že vysoko na nebi na pravých miestach stojí hviezda jasnejšia ako Slnko, pod hviezdou zažiari kríž horiaci červenými plameňmi a vydesené budú nečakane všetky štáty,
keď začujú z neba hlas anjela, ktorý je prinúti sa zastaviť
Odhodia zbrane na zem a vydesení
hviezdou budú hľadieť trochu strnulo.
Stáť kvôli hlasu, ktorý počuli:
„Stojte na jednom mieste lebo ľudskej krvi už bolo preliatej dosť. Choďte správnym smerom a nasledujte ukazovateľ, ktorý vychádza z hviezdy.
A tam nájdete svätých – muža z tých, kto patrí mne.
Pastiera, ktorého som vybral pre mňa, aby pásol moje stádo.
Jeho si tiež vyber za pastiera, tak aby on mohol viesť
Moje ovce, ktoré sa túlajú bez domova.
Nocou bude počuť Môj Hlas a svet bude zdesený
z môjho hlasu, ktorý prichádza z Salpigx; svet zostane vyĺakaným.
Ukazovateľ (šípka) zamieri rovno na juh Grécka
Odkiaľ zažiari nebeské svetlo ako pochodeň.
Potom veľvyslanci dorazia do Grécka,
Grécko odpovie s veľkou radosťou.
Potom bude Grécko prebudené prvé s jeho armádou
Tak že naplní svoj svätý zámer –
dobyť bez boja svoje sväté miesta,
ktorá jeho nepriatelia dobyli (poznámka: pred stáročiami) a celý svet to uzná.
Potom budú utečenci s veľkým potešením
bežať na ich miesta ako letiaci orly.
Potom bude grécky kráľ, vybraný Pánom Bohom,
ktorý bude vo všetkom dokonalým a na zemi
bude vládnuť spravodlivo.
A krajina (Grécko) sa bude veľmi radovať z trvalého mieru.
Zbrane vojny sa prekujú na nástroje,
na poľnohospodárske stroje a mier a šťastie
bude panovať všade
a ľudia budú žiť ako bratia
a na zemi sa nebudú správať
k druhým ako k cudzím,
ale budú sa nazývať bratia skrze Adama.
Gréci vstanú z mŕtvych, toto je pravda.
Nenechajte sa klamať neveriacimi, že toto je falošné.
Toto všetko nastane, čas je blízko
Vesmír sa bojí, ale vy nebuďte vystrašení: veľmi vážna situácia sa blíži, aby zničila hriešnikov
a z povrchu zemského je bez zľutovania zmietla.
Rozhodnite sa a veľmi logicky premýšľajte:
Ak chcete žiť a byť naveky spasení,
tak všetci pokánie a obrátenie sa k Bohu,
lebo inde nie spasenia (záchrana).
Vojna, ktorá prichádza nikdy predtým nebola –
tak veľkých rozmerov a tak vražedná a nikdy taká už nebude.
Keby nebola obilné zrná čistiť od pliev, pozemské červy (ľudstvo) by horeli, ako suchá tráva “

(L: tzn. Poslednou vetou vysvetľuje, že keby nedošlo k tej vojne, všetko ľudstvo by skrze svoju ľahostajnou hriešnosť horelo naveky v pekle, preto musí dôjsť k tej bolestnej očiste.)
Zdroj: „Duchovný zákon“ Το βιβλίο έχει τίτλο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» str. 87 – 91, r.1972

Cyprus, zdroj: https://gloria.tv/article/u2RhiLyDBedg2pvY4oLbrGbkE

Prorokoval Josif Vatopedský, zdroj: https://gloria.tv/track/6diaXQJfkP6zCANJaEcVRTCx1

Sv. Paisij: Rusko dobyje Turecko a začne tím 3. světová válka (české titulky) https://gloria.tv/track/dX6TX9TqnG3T4CoxASRYUHj33

 

 

By |2018-11-01T15:21:15+00:0015. septembra 2018|Categories: Infovojna|1 Comment

About the Author:

Avatar

One Comment

  1. […] post Vojna medzi Ruskom a Tureckom- proroctvá appeared first on Blog […]

Leave A Comment