Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska!

//Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska!

Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska!

Všetko, čo sa deje okolo nás, nám chce niečo povedať. Chce nás niečomu naučiť. Chce, aby sme niečo pochopili. No a takýmto posolstvom je aj súčasná koronavírusová kríza. Skúsme sa preto pozrieť na to, k čomu nás chce dotlačiť. Lebo celosvetová dôraznosť, s akou sa tak deje, si nevyhnutne vyžaduje naše plné pochopenie situácie.

V prvom rade si je treba uvedomiť, že žijeme v univerze, v ktorom pôsobí vyššia Moc. Ide o Inteligenciu, ktorá usmerňuje vesmírne dianie celkom konkrétnym smerom. Smerom k stále vyššiemu rozvoju. K rozvoju ducha a pravých, vysokých, vznešených a ušľachtilých hodnôt. A všetko jestvujúce musí týmto vytýčením smerom kráčať, pretože nie je schopné trvalo sa priečiť Vôli vyššej Moci. Musí týmto smerom kráčať, či už chce, alebo nechce. Dobrovoľne, alebo nasilu. Z tohto uhla pohľadu sa treba dívať aj na súčasné dianie.

Prvým posolstvom, ktoré máme všetci pochopiť, je posolstvo pokory. Dostávame školou a tvrdú lekciu pokory!

Ľudstvo zabudlo na Stvoriteľa a jeho zákony. Žije si samo pre seba a v rámci svojich vlastných zákonov a priorít. Ľudstvo zabudlo na Vôľu vyššej Moci, ktorú by malo vo stvorení napĺňať, a tak sa duchovne, morálne a mravne rozvíjať. Ľudstvo sa domnieva, že si vystačí samo so svojou ekonomikou, technikou, konzumom a materialistickým ponímaním života.

A zrazu príde niečo, čo zásadným spôsobom otrasie všetkým, čo doteraz tak uspokojivo fungovalo! Zrazu príde niečo, čo doslova zmrazí a na maximálnu mieru utlmí všetko doterajšie ľudské snaženie! Zrazu ľudstvo, jednotlivé národy i jednotlivci do hĺbky duše prežívajú svoju krehkosť a zraniteľnosť! Zrazu prichádza pochopenie, že napriek všetkému, čo moderný svet dokázal, môže byť behom pár dní položený, alebo doslova zrazený na kolená!

Na základe všetkých týchto skutočností, ktoré nie sú výplodom fantázie, ale sa v súčasnosti reálne dejú, musia ľudia na vlastnej koži prežívať, že predsa len existuje „Čosi“, čo nás vždy presahovalo a bude presahovať. „Čosi“, čo je silnejšie ako všetko ostatné, a my to musíme rešpektovať a podriadiť sa tomu.

To, čo teda majú ľudia ako prvé pochopiť v súvislosti so súčasnou koronavírusovou krízou je realita existencie vyššej Moci, ktorá nás presahuje. Ľudia majú opätovne získať bázeň a úctu pred vyššou Mocou! Ľudia majú opätovne získať stratenú POKORU! Ľudstvo súčasnosti dostáva dôraznú lekciu pokory pred čímsi Vyšším! Pred Mocou Božou! Toto je prvá základná vec, ku ktorej pochopeniu sme doslova tlačení tým, čo sa dnes deje.

A čo je tým druhým?

Koronavírus urobil prietrž, alebo výrazne obmedzil všetok doterajší pohyb ľudí na našej planéte. Urobil prietrž extrovertnej, konzumnej a komerčnej expanzii nie len vo svete ako takom, ale aj v rámci každého jednotlivého štátu, pretože boli eliminované všetky aktivity vo forme divadiel, kín, alebo rôznych iných kultúrnych aktivít. Bolo eliminované spoločenské stretávanie v reštauráciách, v pohostinstvách, alebo na športových podujatiach. Ulice miest sú vyľudnené. Koronavírus zahnal všetkých domov! Zahnal ich zvonku do vnútra!

Do vnútra! Zamysleli ste sa nad tým, k pochopeniu čoho sa nás snaží dotlačiť Inteligencia, ktorej Vôli podlieha všetko, čo jestvuje v našom stvorení? Bez ktorej Vôle ani len jediný lístoček nespadne dolu zo stromu? Násilím a nátlakom posúva našu pozornosť zo všetkého toho vonkajšieho smerom do vnútra! Smerom do nášho vlastného vnútra!

V evanjeliách sa píše: „Kráľovstvo nebeské je vo vás!“ Kráľovstvo nebeské a jeho hodnoty sú v každom z nás! Sú v našom vnútri! Iba je nám treba zamerať sa týmto vnútorným smerom. A koronavírusová kríza nám všetkým k tomu dáva príležitosť! Dáva nám k tomu priestor a čas! Doslova nás k tomu núti!

No a k tomu, aby sme konečne začali správnym spôsobom uvažovať a pracovať na sebe vo svojom vnútri, k tomu dostávame v dnešnej dobe extrémne silné podnety. Trebárs vo forme desivej fotografie, ktorá nedávno obletela sociálne siete. Ide o fotku z talianskeho Bergama, urobenú z okna bytu na poschodí, smerujúceho na hlavnú ulicu. Na ulici vidieť kolónu vojenských áut, v ktorých sú prevážané telá obetí koronavírusu do spaľovní, pretože krematória už kapacitne nestačia. V deň, kedy bola urobená fotka, zomrelo 400 ľudí.

Toto sú skutočnosti, ktoré musia veľmi silne otriasť každým človekom. Toto sú skutočnosti, ktoré nie je možné prejsť bez povšimnutia a bez toho, že by sa nás hlboko vnútorne nedotkli. Musí nás to vnútorne zasiahnuť a má to v nás vyvolať kladenie si zásadných otázok ľudského bytia, ktoré by sme si inokedy, alebo vôbec nikdy nepoložili.

Na čo sme tu vlastne na zemi a aký má náš život zmysel? Vari sme tu naozaj len na to, aby sme si užívali pokiaľ sa dá, a aby nás potom, keď zomrieme, spálili ako drevo v peci? Vari sme skutočne len poľná tráva, ktorá tu dnes je a zajtra ju hodia do ohňa? Vari sme skutočne len toto telo a myseľ, a keď zomrieme, o všetko prídeme a všetko definitívne skončí?

Alebo sme predsa len niečím viac? Sme niečím, čo je trvalé, večné a nezničiteľné, čo nemôžeme stotožňovať s našim fyzickým telom a pozemským rozumom? Neexistuje v nás nejaké vyššie „ja“? Neexistuje v nás večný duch, s ktorým môžeme nájsť spojenie prostredníctvom dodržiavania vysokých a ušľachtilých hodnôt, aby sme sa s ním vnútorne stotožnili a našli cestu k večnosti? Sme teda len telo, myseľ a rozum, ktoré hynú a zanikajú, alebo sme večný duch, ktorého sa nedotýka fyzická smrť?

Súčasné zastavenie života koronavírusom nás hmatateľne tlačí do vnútra našich domovov a do vnútra seba samých, a tragickosť udalostí v Taliansku, ale aj inde, nás tlačí ku kladeniu si tých najzákladnejších otázok nášho bytia. A dáva nám čas a priestor k tomu, aby sme odpovede na ne aj skutočne našli. Kto totiž hľadá, musí nakoniec aj nájsť!

Nedávno som počúval reláciu v rozhlase o tom, akým všemožným spôsobom trávia ľudia čas vo svojich domovoch, do ktorých boli nútene zahnaní koronavírusovou krízou. Redaktorka v relácii hovorila o tom, akí sú ľudia aj v tejto situácii vynaliezaví, a ako najrozličnejšími kreatívnymi spôsobmi dokážu využiť nečakaný voľný čas. V skutočnosti je ale maximálne smutné, že pre navyknutú ľudskú povrchnosť nie je tento Zhora darovaný čas vôbec využívaný na to, na čo by naozaj mal, ale je premrhaný na obvyklé hlúposti a na to, čo nie je vôbec podstatné.

O vyššej Moci, alebo o Stvoriteľovi, ktorý riadi svety, sa hovorí, že je Láskou. A je to skutočne tak, pretože Láska najvyššej Inteligencie, ovládajúcej univerzum nechce pripustiť, aby ľudia premrhali v hodnotovom omyle, v ničotnej povrchnosti a v bezduchom, tupom materializme celé svoje bytie. Láska najvyššej Inteligencie sa nás preto snaží zo všetkého tohto vytrhnúť, aby sme nepremárnili svoje životy a nakoniec nás nemuselo postihnúť to najstrašnejšie, čo vôbec jestvuje. Duchovná smrť, alebo inak povedané, večné zatratenie našej osobnosti! Takto, z pozície Lásky Stvoriteľa k nášmu večnému duchu treba celú súčasnú situáciu vnímať a dešifrovať.

No a na záver ešte jedna zásadná otázka: čo sa stane, ak ľudia nebudú chcieť pochopiť, prijať a zrealizovať to, k čomu ich v súčasnosti tlačí koronavírusová kríza a za ňou stojaca vyššia Moc, bez ktorej Vôle ani len lístoček zo stromu nespadne? Čo keď budú chcieť žiť tak, ako doposiaľ a uznávať rovnaký hodnotový systém, aký uznávali doteraz?

Iste sa pamätáte, že v roku 2012 mnohí očakávali koniec sveta. Keď neprišiel, materialisti a ateisti opäť jasali. Neuvedomili si však dve veci. Za prvé, že to nemá byť koniec sveta, ale koniec starého sveta! Koniec starého sveta so všetkou jeho doterajšou nesprávnou hodnotovou hierarchiou, a začiatok nového sveta s novou, duchovnou hodnotovou hierarchiou.

No a za druhé si neuvedomili, že to nie je otázka jedného dňa, začínajúceho poslednými minútami roku 2011 a prvými minútami roku 2012. To je proces, ktorý začal už pred tým a prebieha aj v súčasnosti. Je to proces transformácie ľudského vedomia z nižšej úrovne na vyššiu úroveň.

Ak to ľudia pochopia a vykročia cestou, smerujúcou k čoraz väčšej osobnostnej a duchovnej dokonalosti, na ktorú nás tlačí Vôľa Vládcu univerza, ušetria si mnoho utrpenia. Ak to ale nepochopia a budú sa chcieť kŕčovito držať toho starého, vyššia Moc použije oveľa razantnejšie prostriedky, než je súčasná koronavírusová kríza, aby docielila toho, kam má ľudstvo v súlade s plánovaným vývojom celého univerza smerovať. Človek musí pochopiť, že je príliš malý a zraniteľný na to, aby si donekonečna presadzoval iba svoju vlastnú vôľu.

Uvedomme si priatelia, že ľudia, ktorí každodenne zomierajú v Taliansku, ale aj všade inde na koronavírus, že všetci títo ľudia mali svoje rodiny, svoje plány, svoje starosti i svoje radosti tak, ako každý z nás. A zrazu je všetko preč! Je to obrovská tragédia a o to zvlášť, ak pripustíme, že aj my sami by sme sa mohli jedného dňa ocitnúť medzi nimi. Nedopusťme preto, aby veľké nešťastie, ktoré postihlo týchto ľudí a ich rodiny, odplynulo v našej obvyklej povrchnosti kamsi do stratena. Choďme preto do svojho vnútra a riešme v sebe základné otázky bytia, ktoré sme už dávno mali mať vyriešené.

K týmto obetiam by totiž vôbec nemuselo dôjsť, keby sme ako ľudstvo i ako jednotlivci kráčali vo svojom vývoji správne, čiže cestou hodnôt ducha. Potom by bola nutnosť bolestnej navigácie na túto cestu bezpredmetná! Uvedomme si to, spamätajme sa, obráťme sa a vykročme tam, kam sa nás snaží nasmerovať Vôľa Najvyššieho, aby obeť tých, ktorí v súčasnosti zomierajú na svetovú koronavírusovú pandémiu, nebola márna.

Stručný záver: Všemohúci Boh jestvuje a praje si nové, lepšie, duchovné ľudstvo! To je cesta, na ktorú ho začína smerovať. Čím skôr to pochopíme a čím skôr touto cestou vykročíme, tým menej budeme trpieť.

By |2020-03-26T16:15:47+00:0026. marca 2020|Categories: Infovojna|289 komentárov

About the Author:

Avatar

289 komentárov

 1. e-cigs for sale missouri

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 2. ruger handguns for sale

  […]one of our guests a short while ago recommended the following website[…]

 3. affiliate marketing millionaire

  […]we came across a cool internet site that you simply may possibly enjoy. Take a appear in the event you want[…]

 4. counterfeit banknotes for sale

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I love but don’t get a good deal of link really like from[…]

 5. zkittlez cake strain

  […]we like to honor a lot of other online websites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 6. where can i buy hennessy pure white online

  […]please pay a visit to the websites we adhere to, like this a single, as it represents our picks in the web[…]

 7. russian audio books free

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 8. bitcoin virtual card

  […]one of our guests recently suggested the following website[…]

 9. virtual card provider

  […]that would be the end of this report. Right here you will come across some sites that we believe you will appreciate, just click the links over[…]

 10. http://www.happyruck.com

  […]the time to read or take a look at the material or web pages we have linked to beneath the[…]

 11. TÜM HABERLER

  […]we prefer to honor lots of other internet web-sites on the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 12. happyruck 29. novembra 2021 at 20:46

  happyruck

  […]below you will come across the link to some websites that we assume you must visit[…]

 13. Gorilla Trekking Bwindi Impenetrable forest

  […]please pay a visit to the web sites we follow, like this one, as it represents our picks through the web[…]

 14. CableFreeTV Sports News

  […]very few web sites that transpire to be in depth below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[…]

 15. viagra tablets over the counter

  racial pheochromocytoma hearing

 16. Buy Banana Diesel Strain of Marijuana Online

  […]below you will come across the link to some internet sites that we think you must visit[…]

 17. bitmain antminer d7 1286gh brand new for sale

  […]we like to honor a lot of other world wide web web pages on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 18. etherium mining rigs

  […]usually posts some very intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 19. Buy Hynidate 10mg Online

  […]Here are a number of the web-sites we suggest for our visitors[…]

 20. tinder gay dating

  […]please pay a visit to the web sites we adhere to, including this one, as it represents our picks from the web[…]

 21. buy generic tadalafil

  record placebo effect predict

 22. Rent a car Bar

  […]very few sites that take place to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

 23. stromectol 6 mg for sale

  construct lensometer formal

 24. best testosterone booster

  […]although web sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they are essentially really worth a go through, so possess a look[…]

 25. viagra over counter walmart

  overcome spinal tap motion

 26. brass knuckles cartridges

  […]the time to study or stop by the content material or web sites we’ve linked to below the[…]

 27. hydroxychloroquine pills for sale

  organic growth factor product

 28. how to clean black money at home

  […]here are some hyperlinks to web-sites that we link to due to the fact we assume they are worth visiting[…]

 29. happyLuke

  […]below you will find the link to some websites that we consider you must visit[…]

 30. canada drugs no prescription needed

  remember cognitive function competition

 31. MURANG’A UNIVERSITY

  […]please pay a visit to the sites we follow, which includes this a single, as it represents our picks through the web[…]

 32. thc vape carts for sale

  […]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be truly worth a go by means of, so possess a look[…]

 33. learn more

  […]Every after inside a even though we opt for blogs that we study. Listed below are the most current web-sites that we pick out […]

 34. viagra how to get a prescription

  terrorism quick relievers implement

 35. ufo extracts cartridges

  […]Here are several of the web sites we suggest for our visitors[…]

 36. need prescription for viagra

  command tardive dyskinesia amazing

 37. Tag Heuer Formula 1

  […]one of our visitors lately proposed the following website[…]

 38. uberti dalton

  […]here are some links to internet sites that we link to mainly because we feel they may be worth visiting[…]

 39. BUY DMT ONLINE

  […]we came across a cool web site which you might enjoy. Take a look in the event you want[…]

 40. masturbators

  […]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 41. […] order viagra legally […]

 42. yarrak yemeden duramiyorum

  […]very couple of sites that occur to be detailed below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

 43. how to masturbate using a realistic pocket stroker

  […]here are some links to web-sites that we link to since we consider they are worth visiting[…]

 44. sig sauer guns for sale europe

  […]below you will obtain the link to some internet sites that we assume you ought to visit[…]

 45. raw garden cartridges

  […]Every once inside a when we decide on blogs that we read. Listed beneath would be the most current websites that we pick out […]

 46. buy beretta firearms online

  […]usually posts some quite interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 47. savage grow plus

  […]one of our guests recently proposed the following website[…]

 48. Safari Holidays in Kenya

  […]The data mentioned inside the write-up are a number of the most beneficial accessible […]

 49. Uganda Safari Tours

  […]although web sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they’re actually worth a go as a result of, so have a look[…]

 50. how does ivermectin work scabies

  chemical conjugate vaccine look

 51. ivermectin virus

  welcome ambulatory creative

 52. samantha lewes

  […]below you will obtain the link to some websites that we think you’ll want to visit[…]

 53. bitcoin 2. novembra 2021 at 16:29

  bitcoin

  […]always a large fan of linking to bloggers that I really like but don’t get a good deal of link really like from[…]

 54. dizziness

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they are basically worth a go by way of, so have a look[…]

 55. Stansted New Primary School

  […]Here are some of the websites we suggest for our visitors[…]

 56. Buy sig sauer guns in Europe

  […]check below, are some totally unrelated websites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 57. RissMiner

  […]Here are some of the web-sites we recommend for our visitors[…]

 58. stock market 101

  […]although web sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they may be really really worth a go by, so have a look[…]

 59. Remington Model 700 

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nonetheless genuinely worth taking a appear, whoa did one particular discover about Mid East has got more problerms at the same time […]

 60. G34 COMPETITION | 9X19MM

  […]the time to study or go to the content or websites we’ve linked to beneath the[…]

 61. Vertise 26. októbra 2021 at 12:24

  Vertise

  […]one of our guests not long ago advised the following website[…]

 62. clomid rx

  clomiphene coupons

 63. bench press sets for sale

  […]always a major fan of linking to bloggers that I love but don’t get quite a bit of link like from[…]

 64. cialis for bph insurance coverage

  cialis 20 mg side effects

 65. scan 3xs 3080 gaming pc

  […]always a big fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a good deal of link appreciate from[…]

 66. Uganda Safari Murchison falls national park

  […]Here is a great Weblog You might Find Interesting that we Encourage You[…]

 67. Fennec Fox for Sale

  […]one of our guests lately suggested the following website[…]

 68. ethereum mining machine for sale in usa

  […]we prefer to honor quite a few other world wide web web pages around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 69. ivermectin corona covid

  smoke chemical peel darkness

 70. weed for sale in uk

  […]please pay a visit to the web-sites we comply with, which includes this a single, because it represents our picks through the web[…]

 71. bohemian coffee table

  […]please go to the web-sites we adhere to, including this one, because it represents our picks through the web[…]

 72. ROVE CARTS

  […]that will be the end of this report. Here you will come across some internet sites that we consider you will value, just click the links over[…]

 73. smith and wesson ar 12

  […]here are some links to web sites that we link to simply because we feel they are really worth visiting[…]

 74. ivermectin usa

  guest otitis media principal

 75. arabian sand boa

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless really worth taking a search, whoa did 1 study about Mid East has got extra problerms as well […]

 76. beretta 92 compact

  […]the time to study or check out the subject material or web pages we’ve linked to below the[…]

 77. […] cheapest ed pills […]

 78. juul pods for sale

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless really really worth taking a appear, whoa did a single learn about Mid East has got more problerms as well […]

 79. hydroxychloroquine 200mg for lupus

  leave subcutaneous tissue case

 80. blue sherbet strain

  […]although web sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they may be basically really worth a go by, so have a look[…]

 81. bubblegum stromectol

  resolution lumbar puncture gallery

 82. […] where to buy viagra […]

 83. […] cialis coupon […]

 84. magic mushrooms

  […]the time to study or visit the subject material or web sites we’ve linked to below the[…]

 85. magic mushrooms

  […]Every the moment in a although we decide on blogs that we study. Listed beneath would be the latest web pages that we pick out […]

 86. stiiizy battery alternative Archives

  […]Here is a great Weblog You may Find Intriguing that we Encourage You[…]

 87. vartan gaming chair

  […]we like to honor several other world-wide-web websites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

 88. sig p938 academy

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 89. sig sauer p220 equinox 45 for sale

  […]just beneath, are several totally not related websites to ours, nonetheless, they’re surely worth going over[…]

 90. topical ivermectin for humans

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 91. taurus gx4

  […]The data mentioned inside the post are a number of the ideal obtainable […]

 92. pdx1 defender 12 gauge

  […]check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[…]

 93. ivermectin pour on for cats

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 94. ivermectin merck

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 95. SMART CARTS FOR SALE

  […]The information and facts talked about inside the report are some of the very best available […]

 96. Buy Methadone 10mg online

  […]Every when inside a although we opt for blogs that we study. Listed below would be the most current web pages that we select […]

 97. ivermectin dosage for humans

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 98. ivermectin dose for covid

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 99. ivermectin cattle pour on

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 100. durvet ivermectin

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 101. myloweslife.com login

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 102. software solution

  Development of websites, mobile applications, portals and online stores

 103. ivermectin en mexico

  rank nitric oxide relationship

 104. ivermectin for humans where to buy

  temperature protease inhibitor lunch

 105. aromatherapy

  […]Here is a superb Weblog You might Obtain Exciting that we Encourage You[…]

 106. ارقام بنات

  […]The details talked about inside the report are a few of the most effective available […]

 107. Tanzania safari Serengeti

  […]we came across a cool website that you just may well appreciate. Take a appear in case you want[…]

 108. shipping containers for sale

  […]one of our visitors recently suggested the following website[…]

 109. best male sex toys

  […]very handful of web sites that come about to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

 110. FARMING EQUIPMENT LIST

  […]Here are a number of the web sites we recommend for our visitors[…]

 111. 3 days Bwindi gorilla trekking safari

  […]we prefer to honor many other net web-sites around the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

 112. Mac akku service bubikon

  […]just beneath, are numerous totally not associated web sites to ours, having said that, they may be surely really worth going over[…]

 113. Uganda gorilla safaris

  […]one of our guests recently recommended the following website[…]

 114. Shipping containers For Sale

  […]although web sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are in fact really worth a go by way of, so have a look[…]

 115. Pinball Machines for Sale

  […]the time to read or check out the subject material or sites we’ve linked to beneath the[…]

 116. Macbook akku schnell leer bubikon

  […]that is the end of this post. Here you will uncover some web pages that we assume you’ll appreciate, just click the links over[…]

 117. melatonin and stromectol

  user premature ejaculation shrug

 118. Sig Sauer Official Gun Shop

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 119. IT Support Somerset

  […]please go to the web-sites we follow, which includes this one, as it represents our picks in the web[…]

 120. Agence de publicite

  […]we prefer to honor many other web internet sites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 121. sugar gliders for sale

  […]the time to read or go to the content or web pages we’ve linked to below the[…]

 122. mp3 25. septembra 2021 at 8:47

  mp3

  […]below you’ll come across the link to some internet sites that we believe you should visit[…]

 123. download free apps apk for windows

  […]here are some hyperlinks to web sites that we link to mainly because we think they may be really worth visiting[…]

 124. free download for windows 10

  […]very few websites that take place to be detailed below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 125. full apps download

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I really like but do not get lots of link love from[…]

 126. free download for windows 7

  […]here are some hyperlinks to websites that we link to for the reason that we feel they’re really worth visiting[…]

 127. pc apps for windows 10

  […]although websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they are truly worth a go as a result of, so have a look[…]

 128. free download for pc windows

  […]Every the moment inside a whilst we choose blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date web-sites that we pick out […]

 129. projektant wnętrz Gdynia

  […]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 130. بديل تروكولر

  […]we came across a cool web-site that you simply could possibly take pleasure in. Take a appear in case you want[…]

 131. what are the most common side effects of cymbalta?

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 132. 1 22. septembra 2021 at 21:35

  1

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 133. blow job 22. septembra 2021 at 16:35

  blow job

  […]Here are a few of the web sites we advocate for our visitors[…]

 134. clit vibrator

  […]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be really worth a go by means of, so possess a look[…]

 135. online pharmacy

  […]Every the moment in a though we pick blogs that we read. Listed beneath would be the newest sites that we pick […]

 136. Wattville Primary School

  […]although internet sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they may be actually worth a go via, so have a look[…]

 137. stromectol 6mg capsule en español

  vital tricuspid valve green

 138. […] buy cialis with prescription […]

 139. […] cialis 2.5 mg daily use […]

 140. WHERE TO BUY MESCALINE

  […]Here is an excellent Blog You may Uncover Fascinating that we Encourage You[…]

 141. Chihuahua Puppies For Sale

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a whole lot of link really like from[…]

 142. […] where to buy cheap cialis […]

 143. apple jack big cheif

  […]please go to the websites we stick to, including this a single, as it represents our picks in the web[…]

 144. glade 17. septembra 2021 at 20:31

  glade

  […]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re truly worth a go through, so possess a look[…]

 145. Thc Vape oil

  […]please pay a visit to the web sites we adhere to, such as this one particular, as it represents our picks through the web[…]

 146. 2 Day Murchison Falls Safari

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless definitely worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got extra problerms as well […]

 147. buy russian book

  […]usually posts some very exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

 148. can atorvastatin cause hair loss

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 149. losartan hydrochlorothiazide

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 150. stromectol safe during pregnancy

  thousand intracerebral hemorrhage line

 151. 피망슬롯머니

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nonetheless actually worth taking a look, whoa did 1 understand about Mid East has got extra problerms too […]

 152. 안전놀이터

  […]The information talked about within the post are a few of the top available […]

 153. ruger 22/45 lite for sale

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a whole lot of link adore from[…]

 154. does cymbalta cause hair loss

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 155. why would a client with acquired immunodeficiency syndrome (aids) be administered pregabalin?

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 156. sp higher secondary school

  […]The data talked about in the write-up are a few of the very best accessible […]

 157. stromectol and benadryl

  setting neuropeptides disability

 158. best in ottawa

  […]here are some links to web pages that we link to for the reason that we believe they may be really worth visiting[…]

 159. lexapro for panic attacks

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 160. side effects for sertraline

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 161. seroquel overdose symptoms

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 162. best pocket pussy

  […]one of our guests not too long ago encouraged the following website[…]

 163. 1xbit review

  […]that is the end of this report. Here you will locate some websites that we consider you will value, just click the hyperlinks over[…]

 164. adam and eve

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless really really worth taking a search, whoa did 1 master about Mid East has got extra problerms also […]

 165. pleasure ring for men

  […]Every after inside a when we pick out blogs that we study. Listed beneath would be the most recent sites that we select […]

 166. male masturbation

  […]Here is a good Weblog You might Obtain Interesting that we Encourage You[…]

 167. best sex toys

  […]the time to study or check out the content or sites we have linked to beneath the[…]

 168. how long can i take omeprazole

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 169. fluoxetine para que sirve

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 170. male masturbators

  […]one of our visitors not too long ago encouraged the following website[…]

 171. atorvastatin erectile dysfunction

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 172. Source 4. septembra 2021 at 21:02

  Source

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 173. Trade popular cryptocurrency

  […]we prefer to honor lots of other world wide web web sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

 174. sites para ver futebol

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I enjoy but don’t get a good deal of link really like from[…]

 175. site de streaming

  […]that would be the finish of this write-up. Right here you’ll obtain some websites that we assume you’ll value, just click the hyperlinks over[…]

 176. streaming gratuit

  […]below you’ll uncover the link to some websites that we assume you ought to visit[…]

 177. car europe transport

  […]check beneath, are some entirely unrelated internet websites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 178. site de streaming

  […]that will be the finish of this article. Right here you’ll uncover some websites that we assume you’ll value, just click the links over[…]

 179. Peer-To-Peer Lending And Borrowing Protocol

  […]here are some hyperlinks to sites that we link to because we consider they are worth visiting[…]

 180. how much does ivermectin cost without insurance

  command epicondylitis middle

 181. Dank Vapes

  […]we came across a cool web page that you just might get pleasure from. Take a look in case you want[…]

 182. سکسی جدید ایرانی

  […]here are some links to internet sites that we link to simply because we feel they may be worth visiting[…]

 183. realistic dildo

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 184. dildo review

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 185. best male sex toys

  […]that may be the finish of this write-up. Here you will obtain some web sites that we feel you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 186. p spot massagers

  […]although web sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they may be truly really worth a go by means of, so have a look[…]

 187. ruay vip

  […]please visit the internet sites we stick to, including this one, as it represents our picks through the web[…]

 188. lottovip

  […]usually posts some incredibly fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

 189. commercial real estate

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they may be really worth a go by, so have a look[…]

 190. priligy tablets otc

  topic inoperable english

 191. MILF Porn

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 192. hosting deals

  […]The information and facts talked about inside the post are a number of the most beneficial accessible […]

 193. Masturbator

  […]although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re in fact really worth a go via, so have a look[…]

 194. powerful vibrator

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless actually really worth taking a appear, whoa did one particular learn about Mid East has got far more problerms too […]

 195. male pocket masturbator

  […]Every as soon as inside a even though we select blogs that we read. Listed below are the latest websites that we pick […]

 196. panty vibe

  […]please pay a visit to the internet sites we follow, which includes this a single, as it represents our picks in the web[…]

 197. fun88 22. augusta 2021 at 13:35

  fun88

  […]Here is a superb Blog You might Obtain Fascinating that we Encourage You[…]

 198. exotic cannabis

  […]always a large fan of linking to bloggers that I adore but really don’t get a lot of link really like from[…]

 199. male p spot toys

  […]we came across a cool web-site that you could possibly take pleasure in. Take a look if you want[…]

 200. sex positivity

  […]very few sites that occur to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 201. stromectol 6 coupon

  salad photocoagulation raw

 202. adam and eve ben wa balls

  […]one of our guests not long ago recommended the following website[…]

 203. sinirsiz escort

  […]below you will locate the link to some web-sites that we believe you should visit[…]

 204. regcialist.com

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 205. Hospital design build operate

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nevertheless actually really worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got far more problerms as well […]

 206. male masturbator review

  […]although web sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re really worth a go through, so possess a look[…]

 207. viagra cialis

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 208. online canadian pharmacies safe

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 209. cordless wand massager

  […]below you will uncover the link to some web-sites that we feel you must visit[…]

 210. US News 10. augusta 2021 at 23:05

  US News

  […]we like to honor several other internet sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 211. how long viagra last

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 212. how long before sex do you take viagra

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 213. pharmacy technician online certification

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 214. how to use penis sleeve

  […]here are some links to sites that we link to for the reason that we feel they are worth visiting[…]

 215. realistic masturbator

  […]just beneath, are quite a few completely not associated sites to ours, nonetheless, they’re certainly worth going over[…]

 216. can hydroxychloroquine prevent coronavirus

  bathroom somniloquy drink

 217. Google

  Here are a few of the web-sites we advise for our visitors.

 218. hydroxychloroquine 200 mg dose

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 219. hydroxychloroquine & azithromycin success

  team carbohydrate plate

 220. dapoxetine australia

  heart subunit vaccines rich

 221. priligy coupons printable

  nevertheless albuminuria left

 222. plaquenil 300 mg

  defeat cardiac catheterization ratio

 223. prednisone alternative meds

  truly atrial fibrillation obligation

 224. Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 225. cialis dosage when to take

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 226. what are the store hours for cvs pharmacy

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 227. best online pharmacy that does not require a prescription in india

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 228. pharmacy technician jobs ontario canada

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 229. walmart pharmacy cialis prices

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 230. buy cialis cheap prices fast delivery

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 231. when should you take cialis before intercourse

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 232. generic cialis site:.au

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 233. viagra nieuwsbrief

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 234. viagra works how fast

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 235. canadian drug stores cialis

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 236. cialis with dapoxetine

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 237. cialis paypal payment canada

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 238. no prior prescription required pharmacy

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 239. pharmacy prices compare

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 240. levitra doesn’t always work

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 241. canada pharmacies prescription drugs

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 242. liquid tadalafil research chemical

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 243. cialis kidney function

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 244. mexican pharmacy online

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 245. canadian king pharmacy

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 246. cialis prescription assistance program

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 247. cialis with dapoxetine 80mg

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 248. is cialis time released?

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 249. paper writer online

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 250. writing a thesis outline

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 251. thesis assistance writing

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 252. cialis ve levitra farkı

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 253. buy cialis online canada

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 254. viagra price in malaysia

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 255. cialis online

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 256. order generic cialis online 20 mg 20 pills

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 257. discount super active cialis

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 258. cialis 5mg 10mg no prescription

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 259. viagra 18. decembra 2020 at 22:42

  viagra

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 260. canadian mail order pharmacies

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 261. pharmacy cheap no prescription

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 262. Nortriptyline

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 263. online pharmacy without scripts

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 264. discount pharmacies

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 265. how long does it take for viagra to work

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 266. pills like viagra over the counter

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 267. viagra ingredients

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 268. is viagra government funded

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 269. tadalafil for sale

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 270. how to avoid cialis side effects

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 271. cialis generic name

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 272. cialis for women

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 273. college scholarship essay help

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 274. buy cialis 21. septembra 2020 at 22:15

  buy cialis

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 275. buy chloroquine phosphate

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 276. canadian pharmacy viagra

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 277. order viagra online

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 278. online cialis

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 279. careprost bimatoprost ophthalmic solution 0.03

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 280. viagra overnight

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 281. buy cheap cialis

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 282. viagra online no prescriptions usa

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 283. hydroxychloroquine cost uk

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 284. how long does cialis last

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 285. buy chloroquine online uk

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 286. order naltrexone

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 287. albuterol inhaler

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 288. where to purchase viagra without prescription

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

 289. ciprofloxacin otc

  Text zásadného významu! Koronavírus z duchovného hľadiska! – Blog InfoVojna

Leave A Comment