Slovenský manifest

Drahý slovenský národ a drahí naši spoluobčania v našom štáte, uvedomujúc si závažnosť situácie v neľahkých časoch,  musíme sa dať na boj spoločne, verne…Preto vyhlasujeme: 1.) Dosť bolo šarvátok medzi občanmi o malichernosti, lebo pred nami stoja iné vážne veci čakajúce na vyriešenie 2.) Riešenie vecí musí byť konané s rozvahou a s premýšľaním vyhovujúcim záujmom občanom Slovenskej republiky 3.) Jednotnosť Slovákov i všetkých … Čítať ďalej Slovenský manifest