Slovenská revolučná národná rada a Slovenské národné oddiely

//Slovenská revolučná národná rada a Slovenské národné oddiely

Slovenská revolučná národná rada a Slovenské národné oddiely

Slovenská revolučná národná rada (SRNR):

Pozerajúc sa na znepokojivú situáciu v našej vlasti, sa usúdilo a rozhodlo o vytvorené Slovenskej revolučnej národnej rady, ktorá je orgánom politickým, ktorá má za účel združovať ľud slovenský.

Je to ohlas na Národnú radu Slovenskej republiky, ktorá schvaľuje zákony proti vlastným občanom Slovenskej republiky; a na rozštiepenosť národných síl a ich vzájomných škriepok.

Preto dnešným dňom sa začína formovať orgán Slovenská revolučná národná rada.

Vznikla:

de iure:  15. septembra 2021

de facto: 12. septembra 2017

Členom sa môže stať každý, komu ide o blaho národa.

Pomenovania tohto slovenského národného a revolučného orgánu sú:

Slovenská revolučná národná rada- SRNR

Revolučná slovenská národná rada- RSNR

 

Slovenské národné oddiely (SNO):

Národ slovenský čuj, zakladáme oddiely, ktoré budú chrániť aj teba, aj tvoje okolie. Budú chrániť tvoju zem, tvoju vlasť. Preto ich zakladáme. Budú nás strážiť. Naše oddiely môžu byť útočné i obranné.

Dnes 15. septembra 2021  teda vznikli.

de iure: 15. septembra 2021

de facto: 19. septembra 2017

 

Súvisiace články:

By |2021-09-15T22:00:28+00:0015. septembra 2021|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment