Slobodomurári a symboly

//Slobodomurári a symboly

Slobodomurári a symboly

História Slobodomurárstva 

Mytologická 

Slobodomurárska mytológia odvodzuje vznik hnutia od staviteľov pyramíd v starovekom Egypte.

Iná legenda hovorí o vzniku slobodného murárstva pri stavbe Šalamúnovho chrámu. Podľa tejto tradície poslal Hiram, kráľ Týru, staviteľa Hirama Abiho ku kráľovi Šalamúnovi na vedenie stavby jeruzalemského chrámu. Hiram rozdelil robotníkov do troch stupňov – učňovský, tovarišský a majstrovský. Stupne mali svoje tajomstvá, dorozumievacie znaky, slová a dotyky. Mzdu vyplácali učňom a tovarišom pred stĺpmi a majstrom v strednej izbe, pričom sa museli preukázať daným znakom, slovom a dotykom – tzv. tehlovanie. Traja lakomí tovariši napadli Hirama, jeden pravítkom, druhý zdvíhadlom a tretí kladivom. Hiramovu mŕtvolu zakopali na lúke, kde ju po hľadaní našli deviati robotníci.

Ďalšie legendy hovoria o slobodomurárstve u Chaledejcov a Feničanov, ktorí sa preplavili do Británie a odovzdali svoje poznatky druidom. Niektorí započítali k slobodomurárom aj účastníkov križiackych výprav.

Reálna 

Prehistória slobodného murárstva pravdepodobne stojí na stavebných a kamenárskych cechoch. Pripomínali ich hlavne svojim uzavretým charakterom a obradným prijímaním členov. Pretože kamenári sa v stredoveku nemuseli podriaďovať mestskému cechovému systému a mohli sa slobodne pohybovať, vytvorili špecifickú organizáciu význačnú súdržnosťou, symbolikou a zvykmi.

Za oficiálny vznik slobodného murárstva sa považuje 24. jún 1717, keď sa v Londýne spojili štyri lóže stretávajúce sa v miestnych hostincoch do Londýnskej veľkolóže (The Grand Lodge of London and Westminster) pod vedením veľmajstra Anthonyho Sayera, ktorá sa neskôr premenovala na Veľkú lóžu Anglicka.

V roku 1723 boli vydané Staré povinnosti slobodných murárov (The Constitutions of the Free-masons) od Jamesa Andersona, ktorá zakotvila politickú toleranciu, náboženský pluralizmus v deistickej forme, nutnosť riadenia sa morálnymi zásadami a rovnosť členov. Staré povinnosti zaviedli tzv. Svätojánsky systém, tj. tri stupne členstva – učňov, tovarišov a majstrov.

Postupne rástla spoločenská prestíž hnutia a rástol aj počet členov. Do britských lóží vstupovali aj cudzinci v roku 1730 bol do lóže uvedený barón Charles-Louis de Montesquieu a v roku 1731 dokonca vojvoda František Lotrinský.

V roku 1733 pribudla prvá americká lóža v Massachusetts a v roku 1776 už slobodomurári zohrávali dôležitú úlohu pri písaní americkej demokratickej ústavy.

Roku 1735 vznikol Veľký Orient Francúzska.

V rokoch 1751 – 1766 vychádza vo Francúzsku Encyklopédia, na ktorej sa podieľali aj slobodomurári.
Chrám.


Stĺpy- Jachim a Boaz.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jachim boaz wtc Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jachim boaz wtc


           


Stalin-Truman -Churchill. Slobodomurárstvo na Slovensku 

Najväčšou slovenskou organizáciou Slobodných murárov je Veľká lóža Slovenska. Uznávajú ju desiatky veľkých lóží na celom svete, vrátane britskej veľkej lóže United Grand Lodge of England. Svojich zástupcov vo Veľkej lóži Slovenska má päť slobodomurárskych lóží. Najstaršou je lóža Humanizmus, založená Petrom Bú pod záštitou VOF (Veľký Orient Francúzska) do ktorej bolo vnesené svetlo v roku 1993. Po nej vznikli lóže Kozmopolis a Libertas. V roku 2014 vznikla v Košiciach lóža Pavol Jozef Šafárik a v Bratislave lóža Quatuor Coronati. Dňa 1. októbra 2016 vznikla bratislavská lóža Generál Štefánik. Do tejto vetvy slobodomurárstva môžu vstupovať iba muži (ide o takzvaný konzervatívny smer slobodomurárstva), ktorí musia veriť vo vyšší tvorivý princíp.

Na Slovensku existuje aj zmiešané slobodomurárstvo, v jeho rámci v Lóžach pracujú spoločne ženy aj muži. Túto vetvu na Slovensku reprezentuje Lóža Phoenix (R:. L:. Phoenix Or:. Bratislava). Lóža ma číslo 1962 a pracuje v rámci medzinárodného zmiešaného rádu Le Droit humain, ktorého prvá Lóža vznikla na území dnešného Československa už v roku 1913.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bush freemason
Zdroje: Strážca poznania (facebook), Slobodomurárstvo: https://sk.wikipedia.org/wiki/Slobodomurárstvo

 

By |2019-09-02T19:43:27+00:002. septembra 2019|Categories: Infovojna|17 komentárov

About the Author:

Avatar

17 komentárov

 1. canadian viagra and healthcare

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 2. discount viagra without prescription

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 3. bimatoprost generic latisse

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 4. canadian healthcare viagra

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 5. cialis online

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 6. generic sildenafil 20 mg cost

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 7. […] Slobodomurári a symboly […]

 8. […] Slobodomurári a symboly […]

 9. hydroxychloroquine cost uk

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 10. chloroquine brand name

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 11. viagra generic

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 12. where to buy naltrexone

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 13. viagra pills for sale

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 14. ciprofloxacin for dogs 250 mg

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 15. generic albuterol inhaler

  Slobodomurári a symboly – Blog InfoVojna

 16. […] Slobodomurári a symboly […]

Leave A Comment