Sibyla: Nepravý Mesiáš

//Sibyla: Nepravý Mesiáš

Sibyla: Nepravý Mesiáš

A potom zjavia sa na zemi národy Goga a Magoga, aby najväčšiu časť zeme zničili.   A práve v čase ich vpádu vo veku, ktorý ,,vekom vekov´´ sa bude nazývať, porodí žena syna. A on bude hrdý a bude o sebe tvrdiť, že je Boh.  A mnohí z Ľudí ho budú nasledovať, aby videli jeho divy. A hoci on bude ukazovať divy na slnku a na mesiaci, len tá moc nebude mu vôbec daná, aby mohol mŕtvych k životu kriesiť.  Tu povstane veľký boj medzi ľuďmi. A príde k nemu istá žena, vdova, a povie mu: Mne sa stala krivda, zjednaj mi právo pred mojim protivníkom. On  jej odpovie: Počúvaj mňa. Tým preňho stanú sa skutkom slova ukrižovaného o sudcovu, ktorý sa Boha nebál a pred ľuďmi sa nehanbil. A potom on pririekne právo tej žene, lebo ona bola mu zaliečavá.  A v tých časoch postihnú veľké nešťastia najlepších z ľudí, kňazov a kráľov.

A výzor toho muža, ktorý bude nepravým Mesiášom, je takýto:

Bude mať veľkú hlavu, útlu šiju, dlhé ramená a krátke prsty, a jeho oči budú svietiť ako lúče slnka, a jeho pravé oko bude sa dívať na svet zvláštnym a neobyčajným spôsobom.

A príde on do mesta Jeruzalema a rozbije svoj tábor v kruhu okolo chrámu na hore Sion.  Tu zošle k nemu Boh dvoch mužov ( Eliáša a Enocha), ktorí predtým živí do neba putovali, a oni ho pokarhajú a pred všetkými vyhlásia ho za klamára a povedia mu: Nie si ty Mesiáš a nie si Boh. Vtedy on rozkáže, aby ich zabili a pred ľuďmi na vysoké drevo ukrižovali. A národy zeme budú bedákať.  A po troch dňoch sa ich duše vrátia do nich späť, a oni ho oslovia vo vzduchu pred ľuďmi. A tu jeho i všetkých, čo ho nasledovali, zmocní sa najväčšia hrôza pred mužmi, ktorých on dal usmrtiť a na drevo ukrižovať, ktorí však potom z pút svojich uvoľnení a znova oživení boli, až kým ho napokon z oblaku vo vzduchu neoslovili.

Vtedy nastane koniec sveta, hviezdy z neba popadajú a slnko prestane svietiť, a zhora vyšľahne oheň nebeský, aby podvodníka i všetkých, ktorí ho prenasledovali, spáli, takže z nich nič nezostane.

A toto bude koniec sveta znamenať a zjavenie sa Sudcu živých i mŕtvych.


Zdroj: Sibyla ( Vlado Bednár) str. 163-164

By |2018-10-31T20:46:49+00:0013. októbra 2018|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment