PROJECT BLUE BEAM- PROJEKT MODRÝ LÚČ

//PROJECT BLUE BEAM- PROJEKT MODRÝ LÚČ

PROJECT BLUE BEAM- PROJEKT MODRÝ LÚČ

Je agenda Nového svetového poriadku (NWO),

aby  ľudia uverili vo falošného mesiáša,

pomocou holografického premietania.

,,23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.´´

Evanjelium podľa Matúša 24, 23-31

Súvisiace články:

Vissarion: Druhé vtělení Ježíše Krista má na Sibiři vlastní osadu a církev

https://aluska.org/vissarion-druhe-vteleni-jezise-krista-ma-na-sibiri-vlastni-osadu-a-cirkev/

By |2020-06-26T14:45:17+00:0026. júna 2020|Categories: Infovojna|1 Comment

About the Author:

Avatar

One Comment

  1. […] PROJECT BLUE BEAM- PROJEKT MODRÝ LÚČ […]

Leave A Comment