Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.4) – Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

//Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.4) – Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.4) – Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (4) – Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

(pozn.: už len „prvá rýchlostná“ EU aj s týmto „obohatením“ by nám chýbala…!!!)

RUTUBE.RU: https://rutube.ru/video/0d6621a0fb7a642f409d53894df775b5/

Nakoľko polícia a masmédiá v Nemecku a do posledných parlamentných volieb aj v Rakúsku v rámci politickej korektnosti nezverejňovali všetky zločiny ilegálnych imigrantov, resp. potomkov bývalých imigrantov, niekto si predsa len dal tú námahu vytvoriť webovú stránku, kde okrem mnohých informácií a aktualít o násilnostiach uvádza súbor bezpečnostných upozornení pre nemecké (aj rakúske) ženy:

http://www.rapefugees.net/

Na webe je zobrazená aj aktuálna mapa ohlásených miest (hlavne z Nemecka a z Rakúska, nakoľko web je v nemčine), kde už došlo k napadnutiu, k znásilneniu, k zavraždeniu žien alebo detí. Slúži to aj na to, aby najmä v inkriminovaných miestach boli ženy oveľa viac ostražité.

(CLICK HERE; open Rapemap / öffne Vergevaltigunskarte / TELL THE TRUTH!)

(KLIKNI SEM / otvor mapu znásilnení / POVEDZ PRAVDU!)

Kam sa to vlastne dostal ten vyspelý a demokratický Západ, v akej atmosfére dnes žijú ženy a dievky v Nemecku a v Rakúsku, najmä vo väčších mestách, keď vôbec ktosi cítil potrebu vytvoriť k Silvestru ale aj k iným spoločenským príležitostiam, či k všednému dňu takýto súbor upozornení, PLATNÝ CELOROČNE!?

Chceme to isté prežívať aj my u nás doma?

Je máj 2019 a do dnešných dní si každý záujemca môže v nemeckom jazyku prečítať bez akejkoľvek cenzúry a blokovania varovania o sexuálnom terore – na stránke http://www.rapefugees.net/ , konkrétne na pravej strane nižšie, kde sa medzi inými nachádza aj nadpis „Sex Terror Warnung: Rapefugees Hot Spot Karten und Sichertheitstipps zu Silvester“ (http://www.rapefugees.net/sex-terror-warnung-rapefugees-hot-spot-karten-und-sichertheitstipps-zu-silvester-vergewaltigungen-uebergriffe/ )

Dovolil som si vypracovať voľný preklad do slovenčiny horeuvedených tipov pre nemecké a rakúske ženy, aby sme boli všetci informovaní, čo sa môže aj u nás stať, ak si budeme voliť takých vlastizradných zástupcov ako doteraz.

Vlastný text:

So können Sie sich schützen – berichten Sie Ihren Freunden und Kollegen von diesen Tipps, damit auch sie nicht vergewaltigt werden, diese Tipps gelten das ganze Jahr

Takto sa môžete chrániť – upovedomte Vašich priateľov a kolegov na tieto tipy, aby ani oni neboli znásilnení, tieto tipy majú platnosť celý rok

 • Feiern Sie nicht mit bzw. bei Flüchtlingen oder Muslimen, beachten sie, dass fast alle Schwarzafrikaner in Deutschland muslimische Migranten aus Afrika sind. Meiden Sie Örtlichkeiten, in denen sich Muslime aufhalten

 • Neoslavujte napr. u utečencov alebo moslimov, nezabudnite na to, že skoro všetci čierni Afričania v Nemecku sú moslimskí migranti. Vystríhajte sa lokalitám, v ktorých sa zdržujú moslimovia;

 • Gehen sie nur in der Gruppe weg, als Frau keinesfalls alleine, insbesondere auf dem Hinweg und Heimweg

 • Choďte iba v skupine, ako žena v žiadnom prípade sama, obzvlášť na ceste z domu a domov;

 • Meiden Sie Bahnhöfe und Bahnhofsviertel (häufigster Tatort!), Bushaltestellen, dunkle Ecken, Flussufer, Parks, Hauseingänge und Hofeinfahrten, Gebüsche, öffentliche Toiletten, Toiletten in billigeren Restaurants und Discotheken nur zu zweit, Umfelder von Spielhallen, Wettbüros, “Shisha-Bars”, Asylheimen, Muslim- Vierteln und Dönerläden, Innenstädte sind leider auch HotSpots.

 • Vystríhajte sa nádražiam a štvrtiam pri nádražiach (najfrekventovanejšie miesto činu!); autobusovým zastávkam, tmavým zákutiam, brehom riek, parkom, vchodom do domov a vjazdom do dvorov, kroviskám, verejným toaletám, toaletám v lacných reštauráciách a diskotékach – iba po dvoch, okolie telocviční, stávkové kancelárie, verejné bary, azylové domovy, moslimské štvrte, centrá miest sú, žiaľ, takisto rizikové lokality.

 • Folgen Sie auf keinen Fall einer Einladung durch Muslime mit nach Hause, oder von einer Party bzw. Gruppe weg zu gehen, auch nicht, wenn Sie von einer Freundin begleitet werden, oder den Flüchtling schon länger kennen. Lassen Sie sich von einem Flüchtling oder Muslim nicht nach Hause bringen.

 • V žiadnom prípade neprijímajte pozvanie domov od moslimov, alebo od nejakej partie resp. skupiny po návrhu ísť niekam preč, ani vtedy nie, keď Vás pritom bude sprevádzať nejaká priateľka, alebo už dlhšie známy utečenec. Nenechajte sa doprevádzať a doviesť domov žiadnym utečencom alebo moslimom;

 • Nutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere Bahnen und Straßenbahnen, meiden Sie Bahnhöfe

 • Nevyužívajte žiadne verejné dopravné prostriedky, predovšetkým vlaky a električky, vyhýbajte sa nádražiam;

 • Sollte sich ein öffentliches Verkehrsmittel nicht vermeiden lassen, setzen Sie sich in die Nähe von Deutschen oder Mitteleuropäern und immer auf einen äußeren Sitz und rücken Sie nicht nach innen wenn Fahrgäste sich setzen wollen, damit Sie sich schnell umsetzen können und bestimmen können, neben wem Sie sitzen.

 • Keby sa nedalo vyhnúť cestovaniu vo verejnej doprave, sadnite si do blízkosti Nemcov alebo Stredoeurópanov a vždy na sedadlo v uličke a neposuňte sa na vnútorné sedadlo, t.j. v prípade, že si chce iný cestujúci sadnúť, aby ste si mohli rýchlo presadnúť a rozhodnúť sa, vedľa koho budete sedieť;

 • Nutzen Sie im Zug großzügig die Notbremse, sollten Sie sich belästigt fühlen, oder eine Belästigung beobachten, bitte scheuen Sie sich nicht vor diesem sehr wichtigen Schritt

 • Použite bez zábran vo vlaku núdzovú brzdu, keby ste cítili, že budete obťažovaní, alebo ak budete pozorovať inde nejaké obťažovanie, neostýchajte sa urobiť tento veľmi dôležitý krok;

 • Wenn sie eine Gruppe Muslime sehen, wechseln Sie die Straßenseite, lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln, auch nicht, wenn der Mann oder die Männer bereits im Seniorenalter sind und äußerst freundlich wirken. Ziehen Sie ihre Freundinnen von den Männern weg, wenn sie sich verwickeln lassen

 • Keď budete vidieť skupinu moslimov, choďte na druhú stranu ulice, nenechajte sa voviesť do nejakého komplikovaného rozhovoru, ani vtedy nie, keď muž alebo muži sú už v seniorskom veku a navonok pôsobia priateľsky. Odtiahnite svoje priateľky preč od takýchto mužov, keď sa nechajú do toho zapliesť.

 • Trinken Sie nicht zu viel Alkohol, seien Sie jederzeit in der Lage, Angriffe und gefährliche Situationen zu erwarten, zu erkennen und diesen aus dem Weg zu gehen

 • Nepite príliš veľa alkoholu, buďte neustále v strehu pri očakávaní a rozpoznaní útoku alebo nebezpečnej situácie;

 • Beobachten Sie ihr Getränk, bestellen Sie möglichst Flaschen und bei offenen Getränken, beobachten Sie die Zubereitung, lassen Sie ihr Getränk nicht aus den Augen, halten Sie dieses nach Möglichkeit in den Händen, damit ihnen keiner etwas hineinwerfen kann. Lassen Sie sich nicht von Flüchtlingen und Muslimen zum Getränk einladen

 • Pozorujte Váš nápoj, nespúšťajte z neho oči, pozorujte jeho prípravu, majte všetko pod kontrolou, aby Vám niekto do nápoja niečo nevhodil. Nenechajte sa pozvať na drink zo strany utečencov a moslimov;

 • Bilden Sie keine Fahrgemeinschaften mit Flüchtlingen und Muslimen. Suchen Sie sich Taxis in denen Deutsche oder mitteleuropäische Taxifahrer sitzen. Setzen Sie sich im Taxi keinesfalls nach vorne neben den Fahrer, in vielen Kulturen wird das als Einladung zum Sex gedeutet, nicht nur in der muslimischen Welt. In kaum einem Land setzen sich Fahrgäste neben den Fahrer, das ist eine Deutsche Eigenart. Sie bestimmen wo Sie sitzen, dafür zahlen Sie. Macht der Fahrer hier eine Bemerkung, lehnen Sie die Fahrt ab, drehen Sie sich um und gehen Sie, auch wenn sie das Taxi bestellt haben, zahlen Sie bei Ablehnung der Fahrt kein Geld. Bei Stress oder Nachstellen: Polizei anrufen und weitergehen. Vorteil beim Hinten-sitzen: So quatscht der Fahrer Sie meist nicht so voll

 • Nevytvárajte žiadnu spoločnosť spolucestujúcich s utečencami a moslimami. Nájdite si taxi, v ktorých sedia Nemci alebo stredoeurópski taxikári. Nesadnite si v žiadnom prípade na sedadlo vedľa vodiča, v mnohých kultúrach sa to posudzuje ako pozvanie k sexu, nie iba v moslimskom svete. Takmer v žiadnej krajine si cestujúci nesadá vedľa vodiča, to je jedna nemecká zvláštnosť. Vy si určujete, kde budete sedieť, za to si zaplatíte. Ak má vodič nejakú nevhodnú poznámku, odmietnite cestu, obráťte sa a odíďte, aj keď ste si taxi objednali, nezaplaťte pri odmietnutí jazdy nič. V prípade stresu alebo prenasledovania: volať políciu a ísť ďalej. Výhoda pri sedení vzadu: Takto Vám nemôže taxikár toľko tárať.

 • Vereinbaren Sie Treffpunkte, für den Fall, dass Sie sich verlieren und von Ihrer Gruppe getrennt werden

 • Dohodnite si vopred body stretnutia, pre prípad, že sa stratíte alebo oddelíte od Vašej skupiny;

 • Versuchen Sie bei einem Angriff zunächst wegzurennen, schreien Sie laut und treten Sie wild mit den Beinen in den Genitalbereich und wehren Sie sich mit aller Kraft um sich loszureissen, nutzen Sie Waffen

 • V prípade napadnutia najskôr skúste utiecť, hlasito kričte a divoko zasiahnite nohami oblasť genitálií a s plnou silou zabrániť Vášmu dorazeniu použitím zbrane.

 • Tragen sie ein Reizgas, nach Möglichkeit “CS Gas” und kein Pfefferspray, da dieses schneller und effektiver wirkt und sich stärker verteilt, halten Sie das Gas außerhalb von Örtlichkeiten immer griffbereit, wenn Sie einer Gefahrenzone entgegen laufen, nehmen Sie es in die Hand. Keine Waffe bringt Ihnen etwas, wenn sie erst in der Tasche nach ihr suchen müssen. Probieren Sie das Gas im Garten zunächst aus, um den Einsatz zu üben und ein Gefühl für die Reichweite zu bekommen. Das Gas zur Probe ist danach meist leer, also kaufen Sie sich mehrere Spays.

 • Noste dráždivý sprej, podľa možnosti „CS Gas“, žiadny korenistý sprej, pretože tieto sú rýchlejšie a efektívnejšie účinkujú a sú lepšie distribuované, majte plyn vonku v priestore vždy poruke. Keď prechádzate nejakou nebezpečnou zónou, vezmite si spray do ruky. Žiadna zbraň Vám žiadnu pomoc neprinesie, keď až potom ju budete musieť hľadať v taške. Vyskúšajte si najskôr plyn v záhrade, aby ste si použitie nacvičili a aby ste si uvedomili jeho dosah. Plyn po skúškach je väčšinou prázdny, takže kúpte si viacej sprejov.

 • Sehr effektiv sind auch stabile Nagelfeilen oder Nagelscheren. Diese werden Ihnen in der Regel auch nicht vom Türsteher abgenommen. Nehmen Sie diese in Faustgriff, Spitze nach unten und stechen Sie damit im Notfall auf den Gesichts und Halsbereich ein, nicht auf den Rumpf, üben Sie an einem Kürbis oder einer Wassermelone, um ein Gefühl dafür zu bekommen und die Angst vor dem Zuschlagen zu verlieren. Tragen Sie auch diese Gegenstände Griffbereit und nach Möglichkeit in der Hand haltend in der Jackentasche, insbesondere wenn Sie alleine unterwegs sind.

 • Veľmi efektívne sú aj pilníčky alebo nožničky na nechty. Tieto Vám nebudú odobraté v rámci predpisu na vrátniciach. Vezmite si ich do dlaní, špicou nadol a v prípade núdze bodnite s nimi do tváre a oblasti hrdla, nie do trupu, nacvičte si to na tekvici alebo melóne, aby ste dostali pocit istoty a stratili z tohto Vášho úderu strach.

 • Erschweren Sie eine Vergewaltigung, indem Sie Hosen statt Röcke tragen, darunter Strumpfhose und erst dann Slips, sehr effektiv ist auch Ganzkörperunterwäsche (Bodysuits), sowie Schichtungen

 • Znásilnenie bude sťažené, keď si namiesto sukne dáte nohavice, pod tým pančuchy a až potom spodné nohavičky, veľmi efektívne je tiež celotelové spodné prádlo (bodysuits).

 • Nach einer Straftat rufen Sie immer sofort die Polizei, sollten Sie eine Straftat beobachten, rufen Sie ebenfalls umgehend die Polizei. Merken Sie sich markante Kleidungsstücke, Narben, sowie andere Merkmale. Geben Sie diese noch am Telefon durch. Sollte die Polizei sie abwimmeln, schreiben Sie der Presse und auch uns bei Rapefugees.net. Wir berichten darüber.

 • Po trestnom čine vždy volajte okamžite políciu, keby ste pozorovali nejaký trestný čin, podobne volajte neodkladne políciu. Všímajte si na páchateľovi výrazné časti ošatenia, jazvy, ako aj iné znamenia. Poskytnite ich ešte počas telefónu. Keby Vás polícia odbila, napíšte to do tlače a tiež nám na webovú stránku http://www.rapefugees.net/ My o tom správu podáme.

 • Besuchen Sie Selbstverteidigungskurse

 • Navštívte kurz sebaobrany.

 • Wählen Sie die demokratische Partei, die sich glaubwürdig gegen Zuwanderung ausspricht, wählen sie nicht mehr die Parteien, die für Ihre Sorgen verantwortlich sind

 • Voľte takú demokratickú stranu, ktorá sa vierohodne vyjadruje proti prisťahovalectvu, nevoľte nikdy viac strany, ktoré sú za Vaše starosti zodpovedné.

 • Vergessen Sie trotzdem nicht, eine schöne Zeit zu verbringen, lassen sie Flüchtlinge nicht noch ihr Silvester verderben!

 • Napriek tomu nezabudnite stráviť pekný čas, nenechajte si pokaziť ani Váš Silvester!

*******

Toľko teda varovania, určené najmä pre nemecké a rakúske ženy.

Na záver ešte čosi:

Je úplnou katastrofou celej EU, že vôbec takéto varovania pre európske ženy niekto potreboval zverejniť! Zároveň je to totálnou hanbou a zrkadlom neschopnosti európskych elít ochrániť vlastné obyvateľstvo!

Ak sa muži Európy postupne vytratia v amorálnej gender samovražednej ideológii, ich postavenie v spoločnosti prevezmú muži cudzej kultúry, a to pre vás, pôvodné Európanky, je koniec doterajšieho spôsobu života!

Preto treba zopakovať jeden mimoriadne dôležitý bod z horeuvedenej nemeckej web stránky:

Voľte takú demokratickú stranu, ktorá sa vierohodne vyjadruje proti prisťahovalectvu, nevoľte nikdy viac strany, ktoré sú za Vaše starosti zodpovedné!

By |2019-05-16T00:19:29+00:0016. mája 2019|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment