Predstieraná demokracia – systém členstva Slovenskej republiky v EÚ

//Predstieraná demokracia – systém členstva Slovenskej republiky v EÚ

Predstieraná demokracia – systém členstva Slovenskej republiky v EÚ

Málokto na Slovensku si uvedomuje závažný fakt, a to že väčšina vládou predkladanej legislatívy v Národnej rade Slovenskej republiky nie je vlastnou vládnou iniciatívou, ale naopak ide o tzv. transpozíciu práva EÚ do našej legislatívy.

V skutočnosti to znamená povinné prijímanie európskych nariadení, smerníc alebo rozhodnutí do nášho právneho systému. Vláda len musí predstaviť novelu zákona, v ktorej je žiadaná zmena zakomponovaná, prípadne vytvoriť nový zákon.

Poslanci NR SR síce o týchto návrhoch zákonov v pléne NR SR rokujú, majú právo zaujímať stanoviská či predkladať pozmeňujúce návrhy, no v konečnom dôsledku sa jedná iba o formálny akt, bez akýchkoľvek skutočných rozhodovacích právomocí. Neprijatie takejto legislatívy by Slovensko okamžite vystavilo rôznym typom sankčných mechanizmov zo strany európskej komisie, ktoré by v konečnom dôsledku štát aj tak donútili tieto legislatívne zmeny akceptovať a implementovať do nášho práva.

Nikoho preto neprekvapí skutočnosť, že poslanci v parlamente, vidiac v dôvodovej správe zákona zmienku o transpozícii práva okamžite bez váhania hlasujú za prijatie týchto zákonov. Jedine ĽS Naše Slovensko sa v tejto veci riadi iba zdravým rozumom a nerozhodujeme sa pri hlasovaní podľa toho, či sa jedná o nejakú transpozíciu práva, ale výhradne podľa toho, či je zákon dobrý alebo zlý. Netvrdíme totiž, že z EÚ prichádzajú iba zlé smernice, a preto za tie ktoré sú pre štát prospešné hlasujeme.

Rozdiel medzi nami a štandardnými stranami však pri legislatívnom procese spočíva v tom, že v prípade zlého návrhu zákona hlasujeme proti, aj napriek tomu že sa jedná o transpozíciu európskeho práva. To si štandardní politici nikdy nedovolia…

Faktom však zostáva, že naše členstvo v Európskej únii nás zaväzuje, prostredníctvom podpísaných zmlúv k tomu, aby sme prijímali aj legislatívu, priamo poškodzujúcu naše záujmy a poslanci NR SR, hoc volení z vôle národa, s tým nemôžu vôbec nič urobiť.

Hráme sa tu teda spoločne na hru o demokracii, no v skutočnosti občanmi volení predstavitelia v demokratických voľbách neznamenajú oproti vôli nikým nevolených byrokratov z európskej komisie vôbec nič.

Ak si teraz do rovnice s výsledným osudom Slovenska dosadíme premenné, predstavujúce súčasných lídrov Európskej únie a predstaviteľov európskej komisie, teda Donalda Tuska a alkoholika Jeana Junckera máme o pesimistické vyhliadky na budúcnosť našej vlasti postarané.

Našou úlohou preto musí byť využiť všetky možnosti súčasného systému na to, aby sme minimalizovali negatívny dopad európskych nariadení a smerníc, ako aj zmiernili diktátorské tendencie súčasných nevolených lídrov EÚ. Jednou z týchto možností je európsky parlament. V budúcnosti sa však určite nevyhneme otázke prediskutovania spoločných zmlúv o členstve nášho štátu v EÚ, pretože trendy zavedené súčasným vedením EÚ jasne poukazujú na predpoklad neustále sa zhoršujúceho postavenia nášho štátu, straty suverenity a konečného zániku národa, viery a našej kultúry prostredníctvom neomarxistických vízií a dovozu imigrantov.

By |2019-01-17T12:20:45+00:0017. januára 2019|Categories: Infovojna|1 Comment

About the Author:

Milan.Mazurek
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen poslaneckého klubu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko.

One Comment

  1. […] post Predstieraná demokracia – systém členstva Slovenskej republiky v EÚ appeared first on Blog […]

Leave A Comment