Právne bezvedomie slovenských pacientov

//Právne bezvedomie slovenských pacientov

Právne bezvedomie slovenských pacientov

Na Slovensku je zdravotníctvo miestom okrádania štátu, väčšina vysokopostavených funkcií či už v zdravotníctve alebo v nemocniciach sú priamo politici alebo politickí nominanti.

Ich charakterové vlatnosti sú honba za peniazmi, majetkom, povyšenectvo, egoizmus, despotickosť. Preto je na ľuďoch, aby o neadekvátnom správani lekárov informovali vedenia. Ak vedenie nekoná, tak sa obrátili na príslušné orgány. E-mailové adresy na primárov, riaditeľa nemocnice, VÚC sú dostupne na internete. Treba napísať e-mail, lebo len čo je napísané má právnú váhu. To, čo poviete v telefone alebo osobne nie.  A ak, ako je typické pre Slovensko nebude cesta na Slovensku, majú pacienti právo osloviť europské inštitúcie a ombudsmana. Tým je možné, že sa konečne Slovenské zdravotníctvo pohne z tejto čiernej diery.

https://www.ombudsman.europa.eu/sk/home

Každý pacient má právo byť vypočutý lekárom, keď už si vystojí niekoľkohodinový rad v čakárni. Zdravotná sestra, aj keď sa pasuje do roly lekára a sudcu nemá právo prikazovať a hovoriť pacientovi na čo má a nemá právo a taktiež nemá právo sa vyjadrovať k zdravotnému stavu pacienta. Zdravotná sestra nerozhoduje a nemá právo vyjadrovať sa, či sa má a lebo nemá pacient hospitalizovať, alebo byť vyšetrený. Ak tak koná, kontaktujte so sťažnosťou primára oddelenia, vedenie nemocnice poprípade vyššie postavené inštitúcie. Rovnako ak sa k vám zdravotná sestra správa hrubo a odmerane. Zdravotná sestra má povinnosť sa správať ľudský a dodržiavať všetky etické zásady komunikácie. Ak to nevie, nemá právo vykonávať danú funkciu. 

Ak máte podozenie, že lekár tprí poruchou, ktorá je dôvodom poskytovania neadekvátnej zdravotnej starostlivosti, máte právo kontaktovť primára oddelenia, vedenie nemocnice alebo iné kompetentné orgány. Netreba byť idealista, že lekári netrpia psychickými poruchami. Taktiež ich hrubé a despotické správanie vyžaduje ich preškolenie za účelom zmeny tohto správaia, alebo zrušenie ich pracovného pomeru. A to tiež bez toho, aby ste na to upozornili väčšinou vedenie ani primár sám od seba nebude riešiť, kedže sa v nemocniciach udržujú aj nespôsobilí lekári pre nedostatok personálu na Slovensku.

Za to, že je nedostatok lekárov na Slovensku, že nemocnice šetria ne počte lekárov, za to pacient nemôže. Kedže všetci občania financujeme zdravotníctvo, chceme adekvátnu starostlivosť a správanie. Lekári sú tiež naši zamestnanci. Lekár pri vyšetrení a komunikácií s pacientom sa mu díva do očí, nie je otočený chrbtom, ani bokom a na otázky pacienta odpovedá. To, že na pacienta ostáva malo času je zodpovednosť vedenia nemocníc a šetrenie. To čo sa ušetrí na počte potrebného personálu sa často rozkradne. Takže ak pacienti sa nebudú domahať svojich práv, vedenie bude zhoršovať pracovné pomery lekárov a tým sa zhorší aj zdravotná starostlivosť. S jedlom rastie chuť a zlodej je naučený kradnúť stále viac, lebo jeho chuť je stále väčšia. Kedže každy pozná každého tak polícia a kompetentné orgány nezačnú same od seba riešiť podvodníkov a zlodejov, jedine ak sa do toho oprú aj pacienti a začnú sa zaujímať o chod nemocnice. Majú právo kontaktovať VÚC a vedenie nemocníc a o všetkom, o každej investícií, počte personálu sa informovať. Bude neskoro, keď sa zdravotníctvo sprivatizuje a všetko sa spoplatní a súčasne sa zavedú aj väčšie odvody štátu do zdravotníctva, kedže si to súkromné firmy vylobujú…

Ako lekár vás prosím o vašu väčšiu angažovanosť vo vaších právach, my veľakrát po práci nemáme priestor riešiť právne otázky a dohadovať sa s vedením, ktoré často klamé, zavádza a manipuluje. A keď sa vy pacienti pridáte k sťažnostiam, vedenie bude musieť konať a riešiť dané sťažnosti. Ak vám vedenie na listy, e-maily neodpovedá máte právo na základe infozákona žiadať vysvetlenia od VÚC, ktoré má v starostlivosti nemocnice a oni vám odpovedať musia. A keď neodpovedajú obratiť sa na políciu alebo súdy. Vždy si však pýtajte písomne potvrdenie, že ste niečo oznámili… čo nie je na papieri alebo v e-maili…nemá pravnú váhu.

My lekári za túto situáciu nemôžme, ale ministerstvo zdravotníctva, politicí. Lekári, keď už toho majú dosť odídu. Tým, že namiesto 10 pacientov majú 30 ohrozujú hlavne seba a vystavujú sa rizikám na súdoch…a preto im veľakrát neostáva nič iné len odísť do štátu, kde sú práva zamestnancov sú dodržiavané.

Ak máte problém, alebo otázku môžte ma kontaktovať na radoslav.cicala@gmail.com.

By |2019-01-10T10:41:18+00:0010. januára 2019|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar
Niekoľko rokov pracujem ako lekár v oblasti psychiatrie. Mám dlhoročné skúsenosti aj s pacientami z prostredia väzenského systému. Propagandistické média a média v rukách zločineckých skupín ma začali diskreditovať a vymyšľať si za účelom pošpinenia môjho dobrého mena. Moja práca a aktivity cez portál idemvolit.sk, ktorý som spoluzakladal im leží v žalúdku. Narúša ich jednoliaté videnie sveta a sú nešťastní, keď si niekto dovolí hľadať súvislosti a nejasnosti za nimi garantovanými faktami.... Vyzývam všetkých, ktorí chcú pômocť k lepšiemu Slovensku nech sa mi ozvú. Riešíme rôzné veci ako výrub lesov, rozkradanie peňazí cez mimovládky, občianské združenia, zločinecké prepojenia osôb v politike a súkromnom sektore, rozkrádanie nerastných surovín, zahladzovanie stop po zločinoch, manipulovanie s archeologickými nálezmi. Kontakt: radoslav.cicala@gmail.com

Leave A Comment