PRASLAV: Tézy z Pjakinovho komentára z 10.4.2019 c.k.

//PRASLAV: Tézy z Pjakinovho komentára z 10.4.2019 c.k.

PRASLAV: Tézy z Pjakinovho komentára z 10.4.2019 c.k.

ak má niekto záujem o skrátený komentár z tohto týždňového Pjakina, tu ho ponúkam:

 KONCEPTUÁLNE OKIENKO

V.V. Pjakin 20190408

Tézy z programu Otázky – Odpovede na fct-altai.ru

(https://fct-altai.ru)

Ja Praslav z Pereslavy vyhlasujem, že nemusím nutne súhlasiť zo všetkými názormi autorov programu

 

Rezonančná udalosť na Altai

 • Učiteľka Rasijskeho jazyka a literatúry bola donútená odísť zo školy kvôli stažnosti rodiča na jej fotky v plavkách, ktoré mala na internete, táto udalosť bola ozvučovaná v celom štáte
 • podľa Pjakina je toto udalosť globálnej úrovne podľa významu
 • v marci boli v Rasiji aktivizované procesy k majdanu, procesy prebiehajú v rozličných variáciách, udalosti na Kaukaze a pod.
 • Čo je dnes „učiteľ“ v súčasnej rasijskej spoločnosti, vďaka činnosti vlád Medvedeva je učiteľ na najnižšom stupni sociálneho rebríčka nemajúci ľudské práva, v zmysle učiteľ je obsluha a vyučovanie je služba. Učenie je však životná potreba, bez toho sa nemôže stať človek človekom, je to niečo ako napr. dýchanie.
 • Účelom diskreditácie učiteľa je a bolo zbaviť spoločnosť možnosti nadobudnúť vedemosti a poznatky a bola zamedzená možnosť zvyšovania sebestačnosti a suverenity spoločnosti/štátu
 • Práve nízky status učiteľa umožnil útok zo strany zmeteného rodiča
 • Spoločnosť ktorá si prestane vážiť učiteľa prestáva vôbec existovať, zbavuje sa budúcnosti
 • Učitelia musia byť tí najlepší z ľudí a aj najlepšie zaplatení, systém vzdelávania je základná opora všetkých funkcií štátu, ekonomických, politických,… Práve preto všetci liberasti tak úporne ničia systémy výučby
 • Je vyvýjaný kolosálny tlak na všetkých ľudí pracujúcich v školstve tak, aby sa zrútili a s nimi celý systém vrátane Rasijského štátu
 • Práve kvôli začiatku procesov k majdanu v marci bol vyzdvihnutý škandál s učiteľkou a vybrali znakovú učiteľku, ktorá propaguje zdravý spôsob života, takže sa vyvýja tlak na skupinu učiteľov a zároveň na skupiny ľudí zaoberajúce sa zdravým spôsobom života, a to tak, aby rástlo napätie v spoločnosti, čo sa robí nielen s týmito skupinami, a doviedlo to spoločnosť k majdanu
 • Naproti tomu ako ukazujú príklady futbalových ultrafans, ktorí boli napr. hlavnou hybnou silou ukrajinského majdanu, hlavných organizátorov v Rasiji odstavili, zatkli Abyzova (hlavný vykonávateľ deštrukčného zámeru v 90 rokoch, je priamo obvinený za ohrozenie ekonomickej bezpečnosti štátu a za podporu extrémistických a teroristických skupín)
 • Na riaditeľku školy a iniciatívneho rodiča by sa mala pozrieť tajná služba, niežeby oni priamo mali byť zahraničnými agentami, ale treba rozkryť hlavne v internetovom priestore, ktoré zahraničné organizácie (neziskovky,…) organizujú také ovplyvňovanie národa, ktoré vedie národ k majdanu
 • Samotná riaditeľka školy sa zachovala ako bordel mama v nevestinci namiesto toho, aby sa postavila za učiteľku na obranu pred duševne nevyrovnaným rodičom, nepodržala obraz normálnosti ktorý predstavuje zdravá učiteľka/žena
 • Je potrebné ochrániť normálnych učiteľov, oddeliť zrno od pliev, dobre ich zaplatiť, rozdeliť vyučovanie chlapcov od dievčat,… inak spoločnosť zahynie

 

Vie americká štátna elita proti komu bojuje ak vystupuje proti Trumpovi? Ak áno, čo jej bráni v tom aby nahovorila am národ na boj proti GP?

 • aby niekto mohol riadiť nejaké procesy musí ovládať ako sa riadia procesy v zložitých sociálnych supersystémoch. tj aby hociktorá št elita mohla vytvárať procesy protipôsobiace procesom GP, musela by mať predstavu o globálnej politike a oni sa pohybujú len na úrovni geopolitiky, museli by mať znalosti o konceptuálnej a ideologickej moci, a to nemajú
 • niektorí členovia globálnej elity pôsobia aj v štruktúrach štátnych elít
 • americká štátna elita bojuje proti Trumpovi bez znalosti, že bojujú s GP a aj z tohoto dôvodu nemajú šancu vyhrať. Napriek tomu čiastkové úspechy dosahujú, keďže oni zostavujú štruktúrne riadenie ktoréhokoľvek štátu a štruktúrne riadenie je vždy rýchlejšie a viac operatívne ako bezštruktúrne, avšak mohutné bezštruktúrne riadenie vždy zdolá nižšie štruktúrne riadenie, otázka je len čas
 • americká štátna elita chápe, že existuje nejaká vyššia svetová elita, ale sami sa k nej nedostanú a nevedia ju spoľahlivo identifikovať

 

Prečo na finálne zrušenie vedúcej úlohy SŠ vo svete a dokončenie procesu Islámskeho chalifátu v európe bol potrebný návrat Rasiji k Marxismu?

 • planéta je guľatá, zdrojov na nej je ohraničené množstvo a keď GP niečo plánovali tak chápali, že raz príde deň, keď všetky zdroje na planéte budú vyčerpané a divoký rozvoj kapitalizmu 19 a 20 storočia ukázal, že takýto vývoj vyčerpá všetko veľmi rýchlo
 • Existuje veľký kus zemi, cca. 1/6 zemegule, kde je zachavaných veľa potrebných zdrojov, vrátane pitnej vody, a ten patrí Rasiji, ktoré nemali a dodnes nemajú úplne pod kontrolou
 • chápajúc, že zdoje planéty nestačia pre všetkých, bola zformulovaná teória zlatej miliardy, dnes v dobe vzniku robotov opravujúcich robotov je ju možné zmenšiť na 500 mil. A o zdroje aj Rasiji sa deliť nemienia, tým pádom majú úlohu zničiť väčšiu časť obyvateľstva zeme. Aby sa dostali k zdrojom nejakého štátu, je potrebné aby sa tento štát riadil určenou koncepciou, ktorá by ohraničila spotrebu zdrojov. V tomto duchu bol zformovaný marxismus aj ako náhrada za príliš veľa spotrebujúci kapitalizmus. Vytvorenie ZSSR malo za cieľ presadiť málospotrebujúci marxismus do celého sveta, čo sa im nepodarilo
 • GP boli donútení zabrzdiť proces preformátovania US hlavne kvôli postupu am št elity, ktorá v 90 rokoch začala rozkrádať zdroje Rasiji a prinášať naspäť domov „iba“ peniaze a tým pádom ifláciu, rovnako tlak na Rasijský štát bol taký silný, že mohol viedol k zániku Rasijského štátu a tým pádom k strate kontroly nad Rasijským obyvateľstvom, takže GP boli donútení podržať Rasijskú štátnosť a dokonca sa zmieriť aj s Putinom
 • A keď Rasija začala znovu vstávať, bolo potrebné zastaviť aj preformátovanie európy napriek tomu, že všetko už bolo pripravené. Avšak am št elita niektoré procesy spustila a GP ich musia teraz hasiť
 • Za neúspech prechodu Rasiji na marxismus 2.0 v 1996 roku zaplatil životom 1 rotshield, lebo postupy GP sú také, že kvalitu kádrov vysokého riadenia rieši obrezaním menejschopných vetiev
 • GP potrebujú kontrolu nad Rasijskými zdrojmi, kontrolu nad Rasijským štátom na riadenie procesov riadenia vo svete a tým že sa to nepodarilo, musia si zatiaľ zachovať tie inštrumenty, ktoré mali doteraz

 

Ako sa projektno konštrukčný štát môže zmeniť na historicky zložený?

 • oba typu sú založené na procesoch historických a  politických v spoločnosti
 • projektno konštrukčný štát vzniká z vôle vonkajších hráčov a historický vyrastá na osnove kultúry národa, a to v prípade, ak v kultúre národa je založený mechanizmus vytvorenia štátu. Ak v kultúre národa takýto mechanizmus založený nebol, tak napriek tomu že takýto národ dostane štátnosť na základe vonkajších podmienok, takáto štátnosť skôr či neskôr zanikne (napr. JAR, Zimbabwe, Kazachstan) t.j. národ žijúci feudálnym popr. rodovoplemenných spôsobom nemá šancu udržať štátnosť v dnešnom svete bez výraznej podpory riadenia nadnárodnými silami. Napr. Kazachstan prechádza z pod centra koncentrácie riadenia Rasijou pod Veľkú Britániu (preto napr. prechod Kazachstanu z azbuky na latinku, aby angl pán vedel aspoň meno otroka prečítať, napriek tomu, že latinka sa vôbec nehodí k fonetike kazašského jazyka)
 • zmena projektno konštrukčného štátu na historický je možná v prípade, ak do kultúry národa sa dostane takýto mechanizmus a národ sa vyvinie do takéhoto štádia a dokáže ovládnuť aspoň časť kompetencií úrovní riadenia (napr. Kuba, kde každý pôvodný človek bol prisťahovalec, dokázali sa vyvinúť v národ aj štát, čo zabezpečil najmä tzv ruský svet, ktorý zabezpečil tento národ zdrojovo aj bezpečnostne, a umožnil vznik a rozvoj kultúry kub národa). Takýto proces je možný len z rámci Ruskej (Slovanskej) civilizácie, západná civilizácia to neumožňuje
 • aby mohol existovať hocaký štát, musí byť zabezpečený nutným súborom kompetencií riadenia, a to buď vlastnými silami alebo silami nadnárodnými. Napr. Kuba dosiahla vysokú úroveň zdravotníctva a vymieňala tento produkt za zdroje, ktoré nemohla zabezpečiť sama

 

Akým štátom sú SŠ?

 • jednoznačne projektno konštrukčné, vytvorené Veľkou Britániou a vždy pod konceptuálnym riadením Veľkej Británie
 • sú dve rozdielne Veľké Británie, štát Veľká Británia a centrum koncentrácie riadenia na osnove Veľkej Británie (euroatlatické centrum, európa je euroázijcké centrum). V minulosti 1 centrom bol Egypt, potom duality Benátky – Janov, potom Holandsko – ostrov Anglia, potom presun za oceán, vyčistenie územia od miestneho obyvateľstva a vznik SŠ a Kanady). Na globálnej úrovni boli vytvorené dve tzv. veliteľstvá jednoho centra, a to Veľká Británia a SŠ, SŠ dostali úlohu hlavného medzinárodného policajta a časť riadenia sem bola prenesená z Veľkej Británie. Akonáhle sa objavila technológia rakiet, proces plného prenosu centra z Veľkej Británii do SŠ bol zastavený a zostal v stave dvojcentra, teraz prebieha proces prenosu týchto centier hlavne do Číny, čo podľa Pjakina bolo naplánované ešte v 14storočí (tu ja upozorňujem na skutočnosť klamlivého výkladu isTórie, takže by som odporúčal nerobiť na jej základe žiadne závery, popr. preštudovať teórie napr. Nosovsky – Fomenko https://www.youtube.com/watch?v=D0yKN8r0UXw&list=PLOZkTl5YIKO2-3lqwmCYh3bHk4OmU6dby, kanál AISPIK na youtube https://www.youtube.com/channel/UCepPgPC1WzzWcjcrzU_vqcg,…

 

Všetka súčasná suverenita Rasiji vyplýva zo skutočnosti, že GP su donútení spolupracovať s Putinom. Čo sa stane, keď Putin skončí?

 • suverenita Rasiji vyplýva z úrovne národov žijúcich na jeho území. Rasija je historický štát ruskej (slovanskej) civilizácie vykonávajúcej alternatívny spôsob globalizácie voči GP. Ak Rasijské elity chcú zabezpečiť svoju budúcnosť, musia zabezpečiť budúcnosť Rasiji a nájsť nového Putina, ktorý rozumie národu. Samozrejme nie je možné nájsť rovnakého nového Putina, rovnako elita nechápe sám fenomém zjavenia sa Putina. Prečo najbohatšia zväzová republika po rozpade ZSSR Ukrajina sa rozvalila do súčasného stavu? Pretože západná kultúra nepodporuje existenciu samostatného nezávislého štátu. Kuľtúra Rasijského národa podporuje existenciu štátnosti a preto sa objavil Putin. GP vedia, že sa objavý nový vodca Rasijského národa. Cez dosadenie poľských romanovcov na cársky trón sa ešte v 17 storočí zdalo, že sa západu podarí Rasiju zničiť ale vždy sa objavili osobnosti, ktoré tento proces anulovali. V Rasiji to tak vždy bolo a vždy aj bude, a GP to chápu. Rovnako chápu že v najbližšom období potrebujú Rasiju schopnú riadenia, ak by sa Rasija rozsypala, zanikol by život na celej planéte. Americké štátne elity pri boji s Trumpom nechápu, že spôsobujú katastrofu, kde budúcnosť je v štýle filmu Mad Max, GP to chápu, potrebujú spolupracovať s Rasijou ale aj mať vplyv na prenikanie do procesov vnútri Rasiji. GP potrebujú po Putinovi rovnako kvalitného veľiteľa Rasije. Novým gasudarom bude ten, kto bude odpovedať kultúre rasijkého národa, rasijskej štátnej ideológii

 

V texte zámerne používam termín Rasija a rasijský jazyk, nakoľko Rasija je mnohonárodnostný štát a rovnako dnešná ruština má relatívne málo spoločné s jazykom pôvodných obyvateľov. Odporúčam pozrieť posledný príspevok na youtube kanále Sergeja Ignatenka, v niektorých dokumentoch z obdobia Petra I sa píše o starom Slovienskom jazyku národa a novom rasijskom. (https://www.youtube.com/watch?v=RcknFabT8sc)

S Vami Praslav

By |2019-04-10T12:04:27+00:0010. apríla 2019|Categories: Infovojna|1 Comment

About the Author:

Praslav z Pereslavy

One Comment

 1. […] post PRASLAV: Tézy z Pjakinovho komentára z 10.4.2019 c.k. appeared first on Blog […]

Leave A Comment