Potichu a iste – zavedieme nové dane v Európskej únii !

//Potichu a iste – zavedieme nové dane v Európskej únii !

Potichu a iste – zavedieme nové dane v Európskej únii !

 

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

VLASTNÉ ZDROJE ÚNIE

Článok 311

(pôvodný článok 269 ZES)

Únia si zabezpečí prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík.

Rozpočet je plne financovaný z vlastných zdrojov bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy.

Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne prijme rozhodnutie upravujúce systém vlastných zdrojov Únie. V tomto rámci možno zaviesť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúce kategórie. Toto rozhodnutie nenadobudne účinnosť, kým ho neschvália členské štáty v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví prostredníctvom nariadení vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie, pokiaľ tak ustanovuje rozhodnutie prijaté na základe tretieho odseku. Rada sa uznáša po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

Lisabonská zmluva, jej článok 311 je základom pochopenia našej finančnej budúcnosti po roku 2020.  Presne stanovuje postup pre určovanie ktorý zdroj sa zavedie, alebo zruší.

Politické ciele a ambície sú finančne náročné – doterajšie zdroje bude treba prehodnotiť. Ako sa situácia vyvíjala je znázornene v nasledujúcom grafe.

  

Clo

Colné sadzby za tovar dovážaný z tretích krajín sa pravidelne, na základe medzinárodných zmlúv, znižujú. Takýto trend sa prejaví znížením výberu cla aj keď hodnota dovážaného tovaru sa neustále zvyšuje.

DPH

Zaujímavý je vývoj výberu DPH v EÚ – od ktorého sa vypočíta aj príjem do rozpočtu EÚ. Sadzby DPH sa v sledovanom období prevážne zvyšovali, hodnota importovaného tovaru z tretích krajín stúpa, hodnota predaja tovaru v rámci EÚ tiež neustále stúpa – len výber DPH ako jedného z hlavných vlastných zdrojov prudko klesá !!

Hrubý národný dôchodok (HND)

Tento pilier vlastných finančných zdrojov sa stále navršuje, zatiaľ nie zvyšovaním percentuálneho odvodu do rozpočtu, ale narastajúcim objemom ekonomiky. 

Iné zdroje

Tieto zdroje nemajú veľký vplyv na rozpočet, aj keď sú samozrejme tiež dôležité.

 

3 : 8 – tri súčasné a osem nových zdrojov

 

 Už z uvedeného pomeru 3 : 8 je zrejmé že na naplnenie politických ambícií potrebuje rozpočet EÚ značné navýšenie príjmovej časti. Ak sa nájde politická zhoda, tak sa súčasný rozpočet v niektorých kapitolách zreviduje. Už teraz sa vypúšťajú kontrolné balóniky – kde to bude politicky priechodné bez nejakých otrasov a rizík.

Všetkých osem nových zdrojov sa premietne do cien ktoré zaplatíme my občania EÚ. 

499 miliárd EUR

je ročný únik len pri dovoze tovaru z tretích krajín. Clo, DPH, spotrebné dane, daň z príjmu právnických osôb sú dane a clá ktoré sa dlhodobo skracujú. Táto suma je 3,4 násobok rozpočtu EÚ na rok 2018.  Ak by uvedená suma neskončila v čiernej ekonomike a v daňových rajoch, tak by zavádzanie nových zdrojov nebolo potrebné. Ak sa v súčasnosti nedarí vyberať dane a clá – kto zaručí spoľahlivý výber financií z nových zdrojov ??

 

Podrobnosti k uvedenej problematike môžete nájsť :

https://miroslavjurco.blogspot.sk/

https://twitter.com/miroslavjurco1?lang=sk

https://www.youtube.com/channel/UCBVUAK9C1t5UnhGGWl_zkbA?view_as=subscriber

 

 

 

 

By |2018-03-17T23:57:07+00:0017. marca 2018|Categories: Infovojna|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

About the Author:

Dianie v colnej únii. Po dlhodobej činnosti presadzovania práva v colnej oblasti sa už od roku 2014 snažím presadiť svoje analýzy a odhady o colnej únii.

Leave A Comment