Polorozprávky z Denníka N, alebo cielené zavádzanie

//Polorozprávky z Denníka N, alebo cielené zavádzanie

Polorozprávky z Denníka N, alebo cielené zavádzanie

Od detstva som bol vedený k spravodlivosti a v oblasti novinárskej som mal vštepované, že práve novinárčina – žurnalistika je jedným z najťažších študijných oborov. V minulosti to tak zvyklo byť a mnohé novinárske články bývavali aj prácami na úrovni odborných štúdií.

To čo sa deje v spoločnosti dnes, to čo chrlia tzv. NEZÁVISLÉ denníky, však skôr pripomína opak a teda nevzdelanosť príslušných pisateľov, ktorých nie nadarmo mnohí začali označovať aj expresívne, presstitútky. Práve tí dnešní pisálkovia, ktorí majú často ďaleko od vlastnej tvorby a radšej často odpisujú, resp. preberajú jeden od druhého, sa nezdráhajú vydať do tlačového éteru neoverené správy, či informácie na hrane konšpirácií. Čo je však zarážajúce, sú to predovšetkým tie „nezávislé“ médiá, ktoré sú v podstate závislými. Závislými od reklamy, od financovania z prostredia oligarchie a často aj ovplyvnené politicky alebo tretím sektorom, ktorý si za posledné roky vytvoril s presstitútmi pomerne úzku spoluprácu.

Vyhlásenie pána Kašpera a dnešná tzv. kauza predaja auta na úrade BBSK.

🙂 Už ani neviem, či sa smiať alebo plakať. Snáď ani niet na Slovensku transparentnejšieho kraja, akým je práve BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj. Transparentnosť je meraná na základe sprístupnenia informácií najmä v oblasti obchodnej, finančnej a z toho vyplývajúcich finančných tokov. Tzn., potrebné informácie sa dajú vyhľadať na stránke úradu BBSK. Tak teda sa pozrime, čo sa dozvieme z oficiálnych dokumentov ohľadne predaja – obchodnej súťaže dozvieme priamo na stránkach úradu BBSK

Dňa 15.3.2017 bola vykonaná zápisnica z obchodnej súťaže odpredaja prebytočného hnuteľného majetku BBSK. Zápisnica vyhotovená na základe štvorčlennej komisie vyhodnocovacej výsledky súťaže zverejnenej na úradnej tabuli, ako aj v regionálnom balíčku denníka MY

 

Dňa 29.3.2017 boli zverejnené výsledky opätovne zasadajúcej komisie, nakoľko úspešný účastník obchodnej verejnej súťaže sa vzdal a druhý v poradí ponúkol napokon aj tak lepšiu cenu, približujúcu sa k hodnote vyčíslenej znaleckým posudkom. Aj túto zápisnicu nájdeme bez problémov na stránke BBSK

 

Napokon nájdeme aj zverejnenú Kúpnu zmluvu

A tak sa mi natíska otázka. Čo chcel pán Kašper vlastne novinárom povedať? Chcel niekoho uviesť do omylu? Chcel niekoho očierniť? Poukázať na niečo, čo v konečnom obraze je zákonné?

Obávam sa, že išlo o niečo, čo bolo cielené a naviac najmä v Denníku N sa neštítili tieto polopravdy uviesť do roviny polorozprávok.

By | 2017-05-19T15:50:16+00:00 19. mája 2017|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Richard Tokusev
Občiansky aktivista, dnes na strane Mariana Kotlebu, sa aktívne zapájal v prezidentskej kampani, neskôr v petíciách na ochranu pôdy a vody. Po prezidentských voľbách a neúspechu v komunálnej politike je dnes striktne na Kotlebovej strane.

Leave A Comment