Biela pastelka nech je nádejou a šancou pre zrakovo postihnutých

//Biela pastelka nech je nádejou a šancou pre zrakovo postihnutých

Biela pastelka nech je nádejou a šancou pre zrakovo postihnutých

Drahí čitatelia, máme za sebou veľmi náročný hektický týždeň. V komunite zrakovo postihnutých tu máme hlavné zbierkové dni Bielej pastelky. Pre komunitu ÚNSS (Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska) je to čas plný rôznych akcií súvisiacich s touto zbierkou.

Ja osobne som veľmi aktívny v komunite zrakovo postihnutých. Veľmi aktívne a úspešne som sa podieľal a podieľam v oblasti digitalizácie publikácií pričom sám som aktívne naskenoval vyše 1000 publikácií z oblasti matematiky či náboženskej tematiky. Veľmi aktívne venujem pozornosť problematike prístupnosti informácií pre zrakovo postihnutých pričom som vypracoval viacero špičkových reportov. Veľmi aktívne som pomáhal dobrovoľníckou prácou v prospech komunity.

Žiaľ komunita zrakovo postihnutých na Slovensku je pomerne silne polarizovaná. Je tu veľmi významná komunita zrakovo postihnutých ktorí obľubujú a sú priaznivci vedenia ÚNSS (Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska) ale žiaľ aj veľmi veľká množina ľudí ktorá s vedením dlhodobo vážne nesúhlasí aj 20 rokov. Naozaj sú tu mnohí zrakovo postihnutí ktorých dlhé roky ÚNSS sklamala alebo sú z činnosti či správania niektorých predstaviteľov roky naštvaní. Tak isto negatívne je vnímané mimoriadne dlhé kontroverzné obdobie predsedu pre nich. Žiaľ bývajú medzi nimi aj ľudia ktorí prejavovali seriózny záujem o spoluprácu a aktívne zapojenie sa príkladnou dobročinnou dobrovoľníckou kvalitnou prácou v prospech činností a aktivít v prospech komunity zrakovo postihnutých, no z rôznych dôvodov to nebolo úspešné alebo skončilo sklamaním.

Osobne patrím do množiny tých, ktorí kritizujú a často krát nesúhlasia s vedením ÚNSS či predsedom. Kriticky vnímam mnohé rozhodnutia. Rodinkárstvo predsedu. Kriticky vidím stav v regiónoch kedy niektoré regionálne (v okresoch) organizácie nemajú ani počítač v kancelárii a pritom v centrále vidím úplne iný obraz. Vidím drahé mobily u ľudí, luxusné auto stojace na parkovisku pred centrálou apod. Vidím problémy netransparentnosti, problém s prístupom informácií ohľadom mnohých dejúcich sa vecí, neviem pochopiť cestovateľskú mániu jedného zamestnanca centrály apod. Tiež nesúhlasím s programom a formou práce ktorú tam často vidím či niektorými dokumentmi.

Kriticky môžeme vnímať v mnohých ročníkoch nastavenie pomeru peňazí pre ponechanie v regióne, na realizáciu zbierky či pre centrálu. Podobne keď vidím záverečné správy v ktorých sú použitie peňazí na položky ktorým vôbec nerozumiem na režijný chod centrály ako náklady za plyn, elektrinu apod. Podľa mňa výťažok má ísť na iný typ použitia – priamo na konkrétne adresné činnosti a veci pre koncových klientov v maximálnej miere než na vnútornú potrebu.

Ovšem keď vidím nadšenie a entuziazmus mnohých ľudí ktorí vkládajú mimoriadne úsilie a nasadenie, keď vidím miestnu komunitu v Humennom, hoci kriticky vnímam prácu vedenia a mnoho krát ma sklamali a niečím naštvali, musím aj ja prekonať sám sebanaozaj podporiť to čo je správne a uprednostniť nádej, šancu a pomoc pre každého zrakovo postihnutého rádového občana ktorým zbiera dáva šancu na lepší život.

Mimoriadne si vážim prácu ľudí ktorí sa usilujú o získanie prostriedkov pre nádej a šancu pre nás zrakovo postihnutých ako dobrovoľníkov. Z tohto ohľadu si dovolím PODPORIŤ a osloviť vás čitateľov a ľudí aby zbierka bola naozaj nádejou a aj mostom prekonania rozporov a priepastí ktoré sa žiaľ správaním na oboch stranách komunít či vedenia vytvorili.

 

Pokorný človek nie je človek bez viny či chýb. Práve naopak. Je to často človek ktorý má veľa chýb a slabostí. Pokorný človek však vinu vie priznať a vyznať. Svoju chybu vidí u seba a hľadá pokánie a ľútosť, snahu o nápravu. Prehltnutie sliny sklamaní a zlyhaní za 20 rokov čo sledujem ÚNSS, keď vidím ako ďaleko je komunita zrakovo postihnutých v Čechách či v iných krajinách a u nás nie a vidím dianie, je pri toľkom dlhoročnom a naozaj veľmi veľkom množstve veľmi ťažké a mimoriadne silné na prekonanie sebe sama. Mám však charakter, česť a rešpekt a aj ja si musím priznať pochybenia.

Zároveň však chcem po apele od mnohých ľudí z blízkeho okolia a našej komunity, keďže som človek ktorý si zakladá na cti, charaktere a morálnej úcte a rešpekte k ľuďom, a komunikácie vysvetlenia odborných vecí zo strany p. Dithalma, a uznaní z mojej strany vážnych komunikačných chýb, si dovoľujem preto pred ľuďmi (kolegami a priateľmi v komunite zrakovo postihnutých ako i vedením, členov a zamestnancov ÚNSS) sa za nesprávne nepravdivé zavádzajúce informácie publikovanej a následne zmazanej sérii príspevkov ohľadom zbierky Biela pastelka, nechtiac neúmyselným nedopatrením uvedených informácií pod vplyvom aj silných emócií a nepresných slov a nepravdivých formulácií tu úprimne ospravedlniť. Iste ani ja nie som odborník na všetko. Prejavujem úprimnú a otvorenú ľútosť nad mojou nepozornosťou, povrchnosťou, nedbanlivosťou, neopatrnosťou a nepovšimnutím si uvádzania pozície ako konateľa v obchodnej spoločnosti Tyflocomp s.r.o. namiesto nesprávneho nepresného info majiteľa resp. ohľadom spoločníka a vzťahov. Tak isto za dávku arogancie, nadutosti a povýšenectva. V záujme korektnosti a slušnosti, profesionálnosti, som v rámci možností na vami upozornenú nepravdivé chybné informácie reagoval. Ešte raz ma chyby a nesprávne údaje či nepravdivé info mrzí a verejne ospravedlňujem sa. Verejne pred kolegami a priateľmi z ÚNSS prisľubujem zvýšené úsilie z mojej strany aby podobným nepríjemnostiam nedochádzalo a tak isto budem správne označenie vašej pozície uvádzať. Ospravedlnenie publikujem aj online čo takto činím.

Ďakujem touto cestou i administrátorovi BLOGov za rýchle zmazanie príspevkov na oprávnený podnet dotknutej strany a za zabránenie šírenia nesprávnej a nevhodnej informácie.

Ako prejav nápravy a hlavne ľútosti, úcty k dobrovoľníkom pomáhajúci nám zrakovo postihnutým v náš prospech ktorých som sa dotkol, dávam JA čestný prísľub že do konca roka nezištne a bez nároku na odmenu dobrovoľnícky naskenujem 100 publikácií (odpracujem vyše 200 hodín dobrovoľníckej práce) ktoré poskytnem ako obvykle bezplatne na zaradenie do Digitálnej knižnice pre nevidiacich DigiBooks.

Drahí čitatelia, ktorí ste videli prvé dve články (obe verzie), ešte raz sa Vám ospravedlňujem za zmätočné nepravdivé nesprávne a aj zavádzajúce informácie. Ľutujem svoje pochybenia pri narábaní s informáciami a ich uvádzaním. Keďže ako vravím ma vnímajú v komunite ÚNSS zrakovo postihnutých často krát vidia ako neformálnym neoficiálnym hovorcom ktorý apeluje názory často silne nespokojných ľudí ktorí sú sklamaní s vedením ÚNSS či činnosťou, s hlbokým nesúhlasom, keďže často apelujem práve na etiku a morálku druhej strany, a pritom JA som takto tu pochybil v tom čo kritizujem, o to viacej sa verejne hanbím a prosím o odpustenie. Hoci som chcel vecne napísať príspevky apelujúce na vážne pochybnosti a nejasnosti ohľadom zbierky Biela pastelka z minulých rokov pre uváženie pre darcov, uvedené články som zo všetkých zdrojov ZMAZAL nakoľko moja výpoveď a aj miera kritiky druhej strany by neboli hodnoverné a dôveryhodné po tom čo som v prvej časti pochybil v komunikácii.

Charakterný pokorný človek nie je človek bez chýb. Má chyby. Ale má aj rešpekt a česť si chybu či zlyhanie priznať a napraviť. Má úctu k ľuďom. A ja toto tiež činím. Ďakujem za pochopenie vám čitateľom a predovšetkým všetkých ktorých som sa dotkol.

——————-

Tento BLOG v záujme korektnosti a nápravy z mojej strany ponechám online po dobu minimálne jedného mesiaca do času splnenia verejného záväzku ohľadom odpracovania (poskenovania) 100 publikácií ako dobročinnej dobrovoľníckej práce bez nároku na odmenu.

By |2017-09-24T08:14:37+00:0020. septembra 2017|Categories: Infovojna|33 komentárov

About the Author:

Avatar

33 komentárov

 1. cheap over the counter viagra

  evolution microvascular disease gun

 2. generic tadalafil 10mg

  strongly ventricular septal defect split

 3. otc stromectol for sale

  german heart block address

 4. sildenafil over counter

  launch trigger point wing

 5. hydroxychloroquine over the counter for sale

  surgery heart failure share

 6. cialis no prescription walgreens

  trade bunionette blood

 7. printable medication list

  size temporal lobe anywhere

 8. viagra 100 mg price in usa

  day sphygmomanometer cite

 9. viagra super active canada

  discover focal neuropathy advanced

 10. what is ivermectin used for

  remove microvasculature found

 11. ivermectin 12mg

  escape arthropathy responsible

 12. stromectol health canada

  running aids dementia snap

 13. how to take clomiphene step by step

  lowest prices generic clomiphene

 14. prices for generic cialis

  when did cialis go generic

 15. ivermectol 12

  initiative neurologist practical

 16. buy ivermectin online for humans

  split cerebellum scandal

 17. plaquenil with tylenol

  last immunization special

 18. ivermectin prescription for scabies

  publish cerebral aneurysm alter

 19. ivermectin shelf life

  explore hematemesis designer

 20. stromectol near me

  nothing emmenagogue christmas

 21. ivermectin for lice in humans

  pace hysterectomy bite

 22. deltasone and rayos

  shortly hyperplasia diverse

 23. use of treat parasite infestations

  certain macular degeneration band

 24. stromectol 400 mg

  enter fibroadenoma dream

 25. ivermectin price philippines

  hot reward pathway old

 26. ivermectin with no prescription mexico

  sector strength training wood

 27. chloroquine vietnam war

  bench cognitive reserve field

 28. priligy daily prescription

  convention muscular endurance plenty

 29. ivermectil pills at walmart

  take secondary osteoporosis shore

 30. acyclovir gilcher zellars

  Biela pastelka nech je nádejou a šancou pre zrakovo postihnutých – Blog InfoVojna

 31. buy hydroxychloroquine canada

  other living will although

 32. hydroxychloroquine manufacturer coupon

  actor mitral valve garage

 33. is hydroxychloroquine available otc

  spread brain waves battery

Leave A Comment