Otvorený list Robertovi Ficovi

//Otvorený list Robertovi Ficovi

Otvorený list Robertovi Ficovi

S nadšením som si pozrel Váš prejav pred členmi NAKA, v ktorom poukazujete na extrémizmus a fašizmus. Úplne s Vami súhlasím, v našej spoločnosti fašizmus a extrémizmus nemajú miesto. Máte pravdu, násilie plodí násilie. Nejde mi však do hlavy, že prečo riešite následky a nie príčiny?

Pán Fico! Keby ste Vy a všetky doterajšie vlády pracovali v prospech občanov SR a nie v prospech nadnárodných oligarchov, tak by Kotlebova strana ani nebola vznikla.

Pán Fico, Váš dojímavý boj proti fašizmu a extrémizmu bude dôveryhodný až po úprimnej odpovedi na nasledovné otázky:

– ako je možné, že krajina, ktorá bola potravinovo sebestačná, je nútená potraviny dovážať zo zahraničia?

– ako je možné, že v dobe, keď produktivita práce vďaka informačným a automatizačným technológiám sa zviacnásobila v porovnaní v časoch komunizmu, ľudia žijú biednejšie ako vtedy?

– ako je možné, že na Slovensku zahraničný zamestnávateľ dáva iba zlomok mzdy v porovnaní so západom za tú istú prácu? Prečo to vláda toleruje, ba i podporuje s grantmi z peňazí daňových poplatníkov?

Pán Fico, tých otázok je omnoho viac a systém, ktorému slúžite, ktorý podporujete je najfašistickejším, najextrémnejším čo sme tu doteraz mali. Práve preto jediným spôsobom odstránenia fašizmu a extrémizmu na Slovensku je odstránenie Vami podporovaného systému globálneho kapitalizmu.

Snaha o definovanie pojmu fašizmus patrí medzi najpertraktovanejšie témy historiografie 20. storočia a dodnes neexistuje medzi historikmi všeobecná zhoda. Termín fašizmus sa používa v rôznych významoch od najužšieho, zahrňujúceho len taliansku variantu Benita Mussoliniho, až po najširšie, pri ktorých funguje slovo fašista ako urážka. To často viedlo bádateľov k otázke, či je vôbec používanie tohto pojmu užitočné.

Jedna z najvýznamnejších definícií, ktoré dodnes ovplyvňujú bádateľov je marxistická definícia. Tá bola prijatá na zjazde Kominterny v roku 1935:

„Fašizmus je najviac otvorene teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších elementov finančného kapitálu“

(zdroj: wikipedia)

Pán Fico, potláčaním pravdy a zastrašovaním ľudí iba podporujete násilie a rozvrat krajiny. Ste na omyle, ak si myslíte, že Vašim klamstvám a podvodom budú ľudia veriť donekonečna. Ľudia už vyrovnávajú svoje chrbtice a odmietnu tento otrokársky systém. A nemyslite si, že Vaši páni budú váhať i len sekundu, či Vás obetovať a hodiť do rúk krvilačných revolucionárov s roxorovými tyčami.

By | 2017-02-01T14:31:05+00:00 1. februára 2017|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment