O ušľachtilých zločinoch proti človečenstvu

//O ušľachtilých zločinoch proti človečenstvu

O ušľachtilých zločinoch proti človečenstvu

Keď si bol žiakom základnej školy, dozvedel si sa, že len pred niekoľkými storočiami zabili alebo upálili v Európe niekoho len preto, že tvrdil, že jemu to všetko tak vychádza, že Zem nie je ani zďaleka centrom vesmíru.
Bol si rozhorčený, že sa taká vec medzi ľudmi vôbec mohla stať, ale aj presvedčený o tom, že ty by si takú vec nikdy neurobil ani neschvaľoval, lebo ty si v porovnaní s ľudmi, ktorí vtedy žili takmer osvietený.
A to nie je pravda, lebo ty si taký istý ako oni, len v inej dobe a v inej situácii. Ty, rovnako, ako väčšina vtedajších, máš na väčšinu vecí (na existenciu, na vesmír, na človeka a jeho pôvod, na náboženstvo a morálku) len taký názor, ako ti to štát, jeho moc a jeho indoktrinácia, tradícia a tvoje záväzky voči blížnym nadiktovali, a ten, kto proti tomu namieta, toho by ste chceli aj dnes potrestať. Len veľmi málo času a mentálnej energie si venoval snahe dopracovať sa k vlastnému názoru. Máločo o niečom vieš, ale na všetko máš “svoj” názor. Tak je to pohodlnejšie, a človek ľahšie dôjde k dobrému spoločenskému postaveniu a pokojnej starobe. A možno pôjde za svoju dobrotu aj do neba. A hlavne, dáva ti to pocit, že si dobrý človek, že si pokorný, tolerantný a nekonfliktný. Ako domáca koza alebo baran.
Tak to bolo pred stáročiami, a tak je to dodnes. Ty si dodnes myslíš, že ty by si sa nebol prizeral tomu zločinu, že by si sa bol postavil proti neprávosti spáchanej na nevinnom človeku.
Nepostavil.
Dnes síce už každý vie, že ani zďaleka nie sme centrom vesmíru, ale hlásajú sa iné, možno ešte horšie a nebezpečnejšie bludy, a znovu prenasleduje systém takých, ktorí bludom neveria, ktorí proti ľudskej sprostosti rebelujú.

Tak, ako je pravda to, že Zem nie je stredom vesmíru, je pravda aj to, že dodnes nevieme nič o skutočnom pôvode človeka. Pravda je taká, že človek nie je finálnym produktom stvorenia nejakým bôžikom, ani ukončeným výsledkom slepej evolúcie.
Človek je len potenciál na polceste ničomu vyššiemu. A niet väčšieho zločinu proti ľudskosti, ako tento potenciál zámerne ničiť. Nie všetci sme na rovnakej úrovni, a medzi jednotlivcami, skupinami a rasami sú obrovské rozdiely v schopnostiach, morálke, tvorivosti aj v intelekte. Taká je vedecká pravda, a preto zatajovanie a odmietanie tejto reality je zločinom proti rozumu aj ľudskosti.
Nie sme rovnakí, a preto dnešný ošial miešania rás nie je ničím iným, ako diabolskou a zločinnou snahou eliminovať výkvet ľudského progresu k Nadčloveku.
Černochom nepomôže to, že ich prinesiete do Európy k bielemu človeku, aby sa o nich musel postarať. Jeho mizéria je v ňom, a kdekoľvek sa dostane, svoju mizériu si prinesie so sebou. Černosi môžu žiť len v takej  civilizácii, ktorú si sami vybudujú, ktorá je primeraná ich kultúrnej a mentálnej úrovni.
Ľutujem,  ale také sú výsledky nezávislého pozorovania, analýzy aj skutočne vedeckého poznania. Taká je skutočnosť. Nechcieť s nimi žiť nemôže byť zločinom, tak ako nemôže byť zločinom tvrdenie, že nie sme stredom vesmíru.
A toto nie je v žiadnom prípade “popieranie práv iných”, lebo také právo, aby sme sa my museli postarať o milióny Afričanov, také právo ani Boh ani dobrý človek nikdy nevymyslel. Hovorím dobrý človek, lebo okrem dobrých ludí žije medzi nami aj parazitická diabolská chamraď, ktorá sa chce živiť tým, že Satanovi pomáha miešať rasy a zhovädiť ľudstvo.
Chcú zaplaviť Európu Afričanmi nie preto, že milujú černochov, ale preto, za vás všetkých tak veľmi nenávidia. A ešte aj bezočivo klamú, že ich motívom je ušľachtilost.

Áno, môžeš byť ušľachtilý, ale len za svoje peniaze, za tvoju životnú energiu, a v stávke nech je len osud tvojich detí. Ak nejaké máš.

P.S. Preštudujte si Sväté Písmo Starého zákona, a vypozorujte, aký dôraz kládol “Hospodin” na zachovanie čistoty židovskej rasy.
Keď je čistota rasy dobrá pre Židov, kto mi vysvetlí, prečo nie je dobrá pre nás?

By |2018-10-06T10:27:00+00:005. októbra 2018|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment