Nové výskumy ukazujú, že na boj s koronavírusom nie sú až tak podstatné protilátky

//Nové výskumy ukazujú, že na boj s koronavírusom nie sú až tak podstatné protilátky

Nové výskumy ukazujú, že na boj s koronavírusom nie sú až tak podstatné protilátky

NK bunky – Natural Killer cells (prirodzení zabíjači) – ide o vývojovo staršiu časť imunitného systému človeka. Označuje sa ako prirodzená imunita. Od špecifickej – protilátkovej sa líši tým, že pôsobi širšie a nevyžaduje tvorbu protilátok.

– tvoria sa v kostnej dreni, fetálnej pečeni, fetálnom a novorodeneckom týmuse, pupočnikovej krvi

– zabíjajú terčové štruktúry priamo, alebo pomocou protilátok (ADCC – na protilátkach závisla cytotoxicita)

– u dospelých jedincov predstavujú NK bunky 10% všetkých lymfocytov, v ostatných lymfatických orgánoch tvoria 1-5%

– tak ako každý človek sa dá identifikovať svojim výzorom, tvarou, vlasmi…tak aj každá bunka v tele obsahuje znaky, aby ju bunky imunitného systému poznali – či sú vlastné alebo cudzie (napr. vírusové). Na túto identifikáciu a rozlišovanie slúžia MHC molekuly. Práve NK bunky kontrolujú, či bunky v tele človeka majú dostatok “znakov” vo forme MHC molekúl – ak tieto bunky majú menej MHC molekúl, alebo žiadne tak dochádza k ich zabitiu. K zmene počtu MHC molekúl dochádza pri mutáciach, vírusovej infekcii…

– NK bunky uvolňujú látky aj na reguláciu imunitnej odpovede a majú vplyv na autoimunitné reakcie

Ako NK bunky “zabíjajú”:

– v cytoplazme (vnútro bunky) sa nachádzajú granuly s obsahom perforínov, lymfotoxínov, NKCF, serionových proteáz

– perforiny vytvoria “dieru” do membrány (obalu) bunky, cez túto “dieru” sa dostanú proteázy (enzýmy rozkladajúce bielkoviny) do bunky a spušťajú apoptózu (prirodzenú smrť bunky)

NK bunky pôsobia najmä voči nádorovým procesom a vírusovým infekciam.

NK bunky a koronavírus – COVID-19:

– bolo pozorované, že významnú úlohu v boji proti koronavírusovej infekcii zohrávajú práve NK bunky. Na príklade Švedska a jeho Štokholmu, kde infekciu prekonalo okolo 20% populácie, len u 7,3% sa vytvorili protilátky. Z čoho možno usudzovať, že telo si s infekciou poradilo nešpecifickou imunitou, kde patria aj NK bunky a nebolo potrebné vytvárať protilátky.

https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus

Počas koronavirovej infekcie bolo pozorované, že sa znížil počet NK buniek a tým došlo k ich zapojeniu do imunitnej odpovede. Predpokladá sa, že práve aj prehnaná odpoveď imunitného systému a teda aj komplikácie vedúce k smrti môžu byť spojené práve s NK bunkami a ich funkciou. Posledné výskumy poukazujú aj na pamäť NK buniek voči vírusom. Ak došlo k stretnutiu s určitým typom vírusu, na ďalšiu infekciu týmto vírusom odpovedajú NK bunky lepšie a rýchlejšie. Ľudia s porušenou tvorbou, alebo nedostatkom NK buniek sú výrazne náchylnejši na vírusovu infekciu. Pacienti s existujúcim nádorovym ochorenim (aj nediagnostikovanym) sú z tohto dôvodu náchylnejši na komplikácie po infekcii koronavírusom. U starších ľudí je pozorovaný vyššie množstvo NK buniek, avšak ich aktivita je výrazne nižšia. Bolo dokázané, že aj obezita má vplyv na zníženie funkcie a množstvo NK buniek a teda vyššiu úmrtnosť u obéznych v mladšom veku infikovaných koronavírusom. V budúcnosti sa predpokladá test účinnosti NK buniek, ktorý bude spojený s náchylnosoťou na komplikácie pri vírusových infekciach.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01512/full

Taktiež fakt, že ak má človek nádorové ochorenie má znížený počet NK buniek a tým nedostatočný počet NK buniek na boj s vírusom. Predstavte si pacienta s rozvijajúcim nádorovým ochorením, ktoré vo väčšine prípadov sa ešte v skorom štádiu nedá diagnostikovať dostupnými postupmi – telo sa však už s nádorovými bunkami „bije“ a dochádzka k ubúdaniu NK buniek. Tento človek dostane koronavírus a zomrie. Kedže vo väčšine prípadov infekcie koronavírom na západe sa pitva nerobí nie je možne zistiť, že pacient zomrel na nádor. A veľakrát by to ani nebolo možné, kedže prvé štádia nádorového ochorenia veľakrát nie sú dokázateľne ani pitvou a obzvlášť ak patológ nad nádorom ani neuvažuje…tak ho tam ani nehľadá… Počas opatreni voči koronavíru zomierali hlavne ľudia s nádorovými ochoreniami, ktorí nedostali včas liečbu a mnohí zomreli takto, bez toho, aby vedeli, že majú nádor a mysleli si, že zomreli na koronavírus.

V budúcnosti by boli prospešné testy na účinnosť a množstvo NK buniek aj ako včasná diagnostika nádorových ochorení, resp. prognóza v prípade vírusovej infekcie. Taktiež hľadať postupy na zvýšenie imunitnej odpovede NK bunkami. Nie je všetko o protilátkach a očkovani ako sa nám farma firmy cez uplatené média snažia nahovoriť. Ľudské telo je také dokonalé, že ak by nejedlo bordel v strave, malo dostatok vitamínov, minerálov z kvalitnej zeleniny…tak by sa ľudia doživali v plnom zdraví omnoho viac. To by však bol Gates a podobni psychopati nešťastní, kedže už niekoľko rokov hovoria o veľkom počte ľudí na planéte….

By |2020-07-05T09:24:36+00:005. júla 2020|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar
Niekoľko rokov pracujem ako lekár v oblasti psychiatrie. Mám dlhoročné skúsenosti aj s pacientami z prostredia väzenského systému. Medzi moje koníčky patrí hľadanie súvislosti v priestore zahltenom balastom... Kontakt: radoslav.cicala@gmail.com

Leave A Comment