Nedeľný zákon- deň uctievania kultu Slnka

//Nedeľný zákon- deň uctievania kultu Slnka

Nedeľný zákon- deň uctievania kultu Slnka

 Nechať v nedeľu obchody otvorené alebo zatvorené?

Má to niečo s kresťanstvom, alebo len s Rímskokatolíckou cirkvou- neviestkou?

 

Nedeľa je jeden zo siedmich dní týždňa. V slovenskom občianskom kalendári sa počíta za siedmy (t. j. posledný) deň týždňa, ale v tradičnom kresťanskom a židovskom kalendári[1] sa považuje za deň prvý.

Nedeľa je dňom pracovného pokoja. Východiskom je slovanské „ne + delati“, teda „ne + robiť“.

Kresťanstvo

Väčšina kresťanov oslavuje nedeľu ako sviatok na počesť vzkriesenia Ježiša Krista. Každá nedeľa cirkevného roka má svoj určitý význam.

V kultúrach, ktoré vyšli z kresťanstva, je nedeľa sviatočným dňom, pretože väčšina kresťanov si v tento deň, „deň po sobote“, pripomína vzkriesenie Ježiša Krista a aplikuje na neho rovnako prikázanie z desatora o svätení dňa odpočinku (ktoré v Starom zákone bolo aplikované na sobotu). Tento kresťanský význam nedele sa odráža napr. v ruskom názve tohoto dňa воскресенье voskresenie – vzkriesenie. Aplikácia prikázania o svätení dňa odpočinku viedla k tomu, že sa z nedele stal deň pracovného pokoja a odpočinku. Prvý výnos o zachovávaní pracovného pokoja v nedeľu pochádza od rímskeho cisára Konštantína z roku 321. Týmto výnosom bola nedeľa určená za deň úradného pokoja. Povolené vykonávať bolo iba tzv. „manumissiones“ – prepustenie otrokov na slobodu. Do tejto doby sa nedeľa nijako neodlišovala od ostatných dňoch týždňa.

Názov pre nedeľu odvodený z latinského (dies) dominica, t. j. „deň Pána“, pochádza zo skutočnosti, že tento deň ako deň Kristovho vzkriesenia je jemu zasvätený, je to teda „Pánov deň“. Sú to napr. taliančina (Domenica), španielčina (Domingo), francúzština (Dimanche) a ďalšie. Naopak názvy ako anglicky Sunday či nemecky Sonntag pochádzajú z predkresťanskeho obdobia – podobne ako starí Rimania (Dies solis) – označujú nedeľu za „deň Slnka“. V starej severštine je nedeľa zasvätená bohyni Sol.

 

Nedeľa býva dňom kedy chodia ľudia do kostolov, kedy je deň odpočinku, kresťanská katolícka cirkev slávi nedeľu.

Kto porušuje desatoro božích prikázaní?

V biblii podľa prekladu Matina Luthera tretie prikázanie znie: “Spomeň si na deň sabatný, aby si ho svätil.  Šesť dní máš pracovať a konať všetky tvoje diela.  Ale na siedmy deň je sabat Pána, tvojho Boha.  Vtedy nemáš konať žiadnu prácu, ani tvoj syn, tvoja dcéra, tvoj paholok, tvoja slúžka, tvoj dobytok a ani cudzinec, ktorý žije v tvojom meste.“

 

Sobota- sabat je siedmy deň, nie šiesty. Nedeľa je dňom prvým. Áno niekto zmenil a stále chce meniť zákon a kalendár.

25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času. Daniel 7,25

Je to odvolanie na Vatikán, ktorý zmenil božie prikázania a chce zaviesť nedeľný zákon. A taktiež je to odvolanie na osobu, ktorá prevezme moc nad svetom. Globalistická agenda presadzuje nedeľný zákon.

Sunday (po anglicky)- nedeľa je deň slnka. Kresťanstvo pochádza zo židovskej viery, kde slávia Sabat, ktorý by mali sláviť aj kresťania. Nedeľa je sviatkom pohanským.

A počujeme, že sa rozpráva, o zavretých obchodoch v nedeľu. Vedia ľudia o týchto globalisticko-satanistických plánoch?

Chcú sláviť prvý deň nedeľu a tak porušovať Boží zákon, alebo budú sláviť sobotu deň siedmy?


Nedeľa je pohanský deň uctievania slnka.

– že sobota je vnútorný symbol poslušnosti, oddania sa Stvoriteľovi, zdroj odpočinku, požehnania a nie je sobota niečo, o čom sa má diskutovať, že nedeľa nikde nie je ustanovená…

-Sobota je Božím znamením a nedeľa znamením šelmy.

-Sobota je pečať Boha, nedeľa pečať antikrista.

-Sobota bude veľkým skúšobným kameňom vernosti, pretože je to zvlášť popieraný článok biblického učenia. -Sinajský zákon bude meradlom súdu

-Nedeľu ustanovil cisár Konštantín v roku 321 a je to pohanský deň uctievania slnka. Kto uctieva nedeľu, uctieva pohanského boha slnka.

Nedeľa- Sunday ( deň Slnka)- boh Slnka (Babylon)- Baal, boh Slnka (Egypt)- Re.


 

Šesť dní to môžete zbierať, v siedmy deň však je sobota, v ten deň toho nebude.“
siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach!
Jej kňazi znásilňujú môj zákon, znesväcujú mne zasvätené veci, nerobia rozdiel medzi svätým a nesvätým a neučia rozdielu medzi poškvrneným a čistým. Pred mojimi sobotami si zakrývajú oči, takže som znesvätený medzi nimi.

 

Mnohí argumentujú, že treba sláviť nedeľu ako deň zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista, no ale Ježiš  ležal (oddychoval) v hrobe celú sobotu, podľa Božieho nariadenia.

Kult uctievania Slnka.
 

Súvisiace články:

 

Zdroje: Internet,  https://obratenykatolik.sk/?page_id=660

 

By |2020-06-22T17:11:43+00:0021. júna 2020|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment