Kotleba a Mazurek – dvaja kriklúni medzi zakríknutými

//Kotleba a Mazurek – dvaja kriklúni medzi zakríknutými

Kotleba a Mazurek – dvaja kriklúni medzi zakríknutými

Keby ste mali možnosť vytvoriť a dlhodobo pozorovať dvadsať skupín približne šesťročných detí v dvadsaťčlenných neformálnych skupinách s minimálnym vonkajším zasahovaním do spontánneho formovania mocenskej hierarchie v každej skupine a potom po polročnom sledovaní vyhodnotiť  ich správanie, zistili by ste, že v každej skupine sa presne dá identifikovať jeden dominujúci vodca, a jedno najnesmelšie utiahnuté, zakríknuté dieťa s najmenším vplyvom na dianie v skupine.

Šesťrocné deti samozrejme nič nevedia o Machiavelliho technikách mocenského boja ani o Nietzscheho vôli k moci. O to je skúmanie a následné zovšeobecňovanie ich správania objektívnejšie.
V druhej časti experimentu môžete vybrať všetkých „vodcov“ z vyššie uvedených dvadsiatich skupín, a vytvoriť z nich jednu novú skupinu.
Rovnako aj jednu dvadsaťčlennú skupinu zo všetkých posledných – zakriknutých z pôvodných skupin.
Máte teraz dve skupiny: dvadsaťčlennú skupinu „vodcov“ a dvadsaťčlennú skupinu „zakríknutých.
Paradoxne, znovu sa v oboch nových skupinách vytvorí hierarchická štruktúra s jedným vodcom a jedným „zakríknutým“.
Inakšie povedané, zdanlivo vodcovský typ sa za určitých podmienok stane nesmelý a nepriebojný, a naopak. Ale tiež, že niekto je vždy dominantný, iný zas zakríknutý.
Dokazuje to tiež to, že môže nastať situácia, keď je „vodcom“ niekto, kto na vodcovstvo vlastne ani nemá talent, nemá ani potrebnú charizmu – nie je objektívne dominantný, len vytvoril a rôznymi, mnohokrát priehľadnými trikmi, udržuje v skupine podmienky pre svoje fungovanie ako kvázi vodca. Je to pre takého o to ľahšie, ak dokáže svoju skupinu neustále ustrážiť pred účastou a vplyvom  prirodzene dominantných a všeobecne talentovaných jedincov v skupine.
Nezainteresovaný, a pritom skúsený pozorovateľ potom nevychádza z údivu, vidiac, že náš vodca, hoci používa mnohokrát len repertoár opakujúcich sa infantilných, mnohokrát trápnych, iracionálnych a lacných trikov, dokáže dlhodobo ovládať členov skupiny, svojich nasledovníkov a učeníkov.
Ak by som mal uviesť aspoň jeden príklad z nášho súčasného politického divadla na podporu mojich tvrdení, namiesto nejakej ukážky položím takúto otázku:
Vie mi niekto povedať, prečo by jeden rozumný človek s ašpiráciou na vodcovské postavenie (dokonca prezidentskú funkciu) vypísal v dnešnej politickej a spoločenskej situácii šek na 1488 eur, a ešte by sa s tým aj verejné pretŕčal?
Súčasťou akej stratégie alebo zámeru je takýto vskutku primitívny krok, komu to pomáha, a čo taká vec nasvedčuje o pôvodcovi uvedeného debilizmu?
Nie je to len ukážka lacného triku na získanie si zdania odvahy v kruhu ešte zakriknutejšîch, ako je tento pomylený „vodca“.
Povedzte mi tiež, koho už dnes môže Kotleba ohúriť s jeho obľúbeným štýlom nohavíc s prekliato nízkym umiestnením vrecák tesne nad kolenami? Alebo zebrovaný safari  Hummer?
Možno Justina Biebera a jeho faninky?
Som toho názoru, že aj keby tie vrecká on aj jeho najvernejší mali od Huga Bossa pod kolenami, národ si len pomyslí, že sú blbci.
Keby mi aj niekto dokázal vyčariť nejaké kvázi ospravedlnenie takejto sprostosti, bol by som nútený prísť so stovkou ďalších príkladov.
Pre mňa to navždy zostane len dôkazom, že tento vodca-nevodca aj s jeho ne-charizmou je viac prekážkou, ako pozitívnym elementom vyvedenia štátu a národa z jeho súčasného marazmu.
Títo vodcovia-nevodcovia nikdy nepochopia, že  vo vyššom záujme spoločenstva, ktorým sa oni takmer vždy oháňajú, je vždy to, aby si v hlbokej sebareflexii prehodnotili svoju skutočnú hodnotu, aby rozoznali vyššiiu charizmu, vyššiu inteligenciu a vedomie, a aby sa takému skromne podriadili.
Opäť, v záujme naroda, v rozhodujúcej chvíli jeho dejín.
Kotlebovci a Mazurekovci prichádzajú aj odchádzajú, ale národ by tu mal zostať.
Ich záujem, ich kvázi zásluhy, ich ješitnosť a lamentácie nad akýmsi minulým mučeníctvom a očakávanou odmenou zaň, ich primitívne útoky na vyššiu autoritu, dnes slovenský národ určite nezaujíma.
Počkajte v pokore, a možno za vaše zásluhy vy aj vám podobní budete odmenení vo večnosti.
By |2019-02-16T21:44:08+00:0016. februára 2019|Categories: Infovojna|2 komentáre

About the Author:

Avatar

2 komentáre

  1. […] post Kotleba a Mazurek – dvaja kriklúni medzi zakríknutými appeared first on Blog […]

Leave A Comment