Korupcia

//Korupcia

Korupcia

Korupcia.

Nebezpečenstvo korupcie vo verejnom živote je omnoho väčšie, ako si myslíme. Korupcia v spoločnosti začína byť nebezpečná v štádiu, ak samotný štát dosiahne systémovej korupcie, alebo kleptokracie. Takýto systém noriem korupčného správania sa stáva vzorom aj pre bežné ľudí, obchodné vzťahy, vzťahy v rodine a je veľkým nebezpečenstvom pre ekonomickú, sociálnu a politickú správu štátu. Ak budeme ignorovať tento jav, môžeme dospieť do zlomu, kedy sa inštitúcie a vzťahy celkom rozpadnú. Radi by sme vám priblížili systémovú korupciu vo vnútri nadnárodných spoločností, ktorá prakticky ničí ekonomické prostredie voľného trhu.
V polovici minulého desaťročia prichádzali na Slovensko zahraničné konglomeráty, ktoré doslova „poľovali“ na úspešné slovenské podniky. V tom období som pôsobil v stavebníctve a zaoberali sme sa katalogizáciou stavebných výrobkov. Viem akú veľkú zmenu tieto akvizície vyvolali. Behom jedného roka sa zmenil počet výrobcov a dovozcov plynových kotlov z 25 na necelých 6. Napríklad značky ako Protherm pohltil nemecký koncern Vaillant najmä kvôli ruskému trhu. Aj keď niekedy naďalej meno výrobkovej rady zostalo, bolo pod jedným zahraničným vedením, ktoré spravovalo viacero značiek. Behom jedného roku sa slovenskí výrobcovia, ktorí predali svoje podniky stali súčasťou zahraničných akvizícií a tí čo nepredali sa ocitli vo veľmi ťažkej situácií, pretože zahraničné spoločnosti „čistili“ trh a pravdepodobne kartelovou dohodou prinútili ostatných buď predať, alebo ísť do krachu. To bola moja prvá veľká skúsenosť s určitým druhom nebezpečného správania sa trhu, ktorý mohol mať v sebe i korupčné prvky.

Kradnutie na najvyšších postoch firmy.
V posledných rokoch som sa stretol najmä vo veľkých medzinárodných spoločnostiach so správaním, ktoré by sme mohli nazvať „korupčným“ pretože splňuje všetky charakteristiky tejto činnosti. Ako začať? Skúsim od počiatku. Každý majiteľ spoločnosti sa snaží, aby jeho spoločnosť prosperovala a prinášala prednostne majiteľom zisky. To samozrejme platí do tej miery, pokiaľ sa za majiteľom spoločnosti skrývajú konkrétne osoby a nie fondy, investičné skupiny a neznáme portfólio vlastníkov. Ak je teda majiteľská štruktúra málo jasná, alebo majiteľ prísne a dôrazne nekontroluje svoj manažment prostredníctvom vnútro firemnej polície/auditu, respektíve krízového manažmentu necháva svojim zástupcom množstvo priestoru na „privyrobenie si“! Jeden s príkladov: Môžete uzavrieť veľmi výhodnú zmluvu pre svoju spoločnosť, alebo môžete uzavrieť i „trochu“ nevýhodnú zmluvu s malým benefitom pre vás. Môžete dať zarobiť Vašim priateľom, rodine … , môžete zamestnať vašu milenku na post riaditeľky marketingu a cez nadstavené spoločnosti profitovať s propagácie spoločnosti. Môžete budovať haly, nakupovať pozemky, lobovať u štátu, alebo zamestnávať pracovníkov cez nastrčené firmy. Tieto obrovské právomoci, ktoré ako riadiaci orgán dostávate môžete behom krátkej doby premeniť na svoje obrovské benefity, ak Vás pravdaže nikto nekontroluje. Nadstavba tohto myslenia je potom spolupráca s časťou majiteľov na najvyššej úrovni, ktorí tunelujú svoju vlastnú firmu cez vás. Tí vedia, že zisky sa počítajú lepšie dnes, ako možno “neisto” za 20 rokov a disponujú štruktúrou akcionárov a fondov, ktorí ich šafárenie zaplatia.

Zamestnávanie „kinder“ manažmentu.
Aby ste mohli toto „El dorado“ prevádzkovať v spoločnosti, ktorú riadite, potrebujete sa obklopiť „kvázi“ neschopnými ľuďmi. Nemôžete zamestnať skúseného manažéra, pretože ten by na Vaše „obchody“ časom prišiel a mohol by nesúhlasiť s morálnosťou Vášho konania. Preto je jednou z ciest zamestnávanie manažérov, pre ktorých je možno najväčším kritériom ovládanie cudzieho jazyka, neskúsenosť a chuť pracovať. Títo manažéri (najlepšie z Východného Slovenska), dostávajú pomerne slušné zárobky vzhľadom na ich vek a postavenie, či pracovné skúsenosti. Veľmi rýchlo sa adaptujú na systém riadenia vo firme, ktorý pre neskúsené oko vyzerá veľmi chaoticky a laxne. Tento laxný prístup im dovoľuje v malom kradnúť. Postupne sa im prideľujú kompetencie, ktoré im dovoľujú objednávať tovar, zamestnávať ľudí a využívať služieb iných spoločností, atď… . Samozrejme na začiatku v malých sumách, neskôr ak za nimi príde šéf a oni mu podpíšu bez rozmyslu papier, tak sa na nich postupne nechávajú všetky „nepríjemné“ povinnosti správcu systému vediac, že raz sa to všetko môže prevaliť. A preto sa dnes stretávate v zahraničných spoločnostiach s „kinder manažmentom“, ktorý je trochu drzý a nesmierne sebavedomý.

○ Korupčné správanie monopolov učí korupčnému správaniu sa dodávateľov.
Ak teda chcete mať obchod v nákupnom centre, alebo chcete dodávať výrobky do obchodného reťazca, či chcete vyrábať reklamu pre niektoré nadnárodné spoločnosti ste nútený chtiac, či nechtiac sa pomerom a obchodným zvyklostiam prispôsobiť. Ste nútený zo svojho zisku platiť kinder manažmentu, alebo manažmentu spoločnosti tantiemy za to, aby ste mohli s nimi obchodovať. V druhom štádiu korupcie, nieje samotným dôvodom pre výber Vašej firmy jej zručnosť, alebo ponúkaný tovar, ale veľkosť benefitov vami vyplatených peňazí. V tomto štádiu je úplne jedno akú službu dodávate, ale dôležité je koľko peňazí viete odviesť naspäť. Dnes sú súčasťou každej veľkej spoločnosti PR agentúry, reklamné, poradenské, personálne, technické a ďalšie agentúry, ktoré poskytujú „support“ a podieľajú sa na korupciách a vykrádaní zisku donora.

○ Kto to zaplatí korupciu?
Samozrejme, že všetky „činnosti manažmentu“ nakoniec idú zo ziskov spoločnosti. V právomociach manažmentu je vykazovať množstvo pozitívnych ukazovateľov cez tabuľky v programe EXCEL, porovnávať neporovnateľné kde, ak sú šikovní, tak nikdy nemôžu byť neúspešní! Môžete hovoriť, že ste lepší ako minulý rok, že máte menšiu stratu, alebo na počet zákaziek vykazujete väčší zisk. Príde ale deň, keď sa prevalí problém. Nastúpia auditori, hľadajú sa ekonomické riešenia a možno prídu na rad i prví obetní baránkovia, ktorí nie sú tak šikovní, aby prekryli svoje šafárenie.

○ Kto to nakoniec zaplatí?
Vy, vážení! Mnohí slovenskí obchodníci Vám povedia o výške nájmu za m2 plochy v obchodných centrách, ktorý je niekedy vyšší, ako v okolitej Európe. Kto to zaplatí? Predsa vy, cez vyššie ceny tovarov a služieb, ktoré Vám spoločnosti, alebo ich subdodávatelia poskytujú. Ak je deficit príliš veľký a straty by mohli ohroziť veľa zabehnutých schém je pre firmu spasením obchodovanie na burze. Tu a tam sa nájde nejaký fond, ktorý z dôverou investuje peniaze svojich akcionárov do veľkých spoločností možno pri rozhodovaní aj ovplyvnený korupčným správaním spoločnosti a ich vykazovaných a prikrášlených ziskov. Tak, či tak to platíme my! My v tovare, v službách, vo fondoch, v cenách energií, vo všetkom a aj v takých hlúpostiach, ako je káva za 2,5 € teda 75, – Sk!

○ Aký vplyv má korupčné konanie pre ekonomiku trhu?
Najnebezpečnejším je vplyv tohto jednania na ekonomiku trhu a samé princípy jeho fungovania. Prvé nebezpečenstvo: Fiktívne firmy. Do popredia sa dostávajú “fiktívne firmy”, ktoré nemajú žiadnu reálnu činnosť, len premieľajú cez svoje účty peniaze z donoroských firiem. Z hľadiska vývoja ekonomiky je tento fenomén veľmi nebezpečný, pretože firmy nič neprodukujú, nevytvárajú produkty, nadhodnotu, zisk, ale chovajú sa ako parazitické ekonomické štruktúry. Druhým nebezpečenstvom je nekalá súťaž. V zdravej trhovej ekonomike prežijú firmy s vynikajúcim nápadom a realizáciou myšlienky. V korupčnom prostredí sa investície do tohto druhu podnikania, ale neoplatia. Firma môže mať síce veľmi zaujímavý produkt, ale ak nebude mať dostatok rezervy pre korupciu, tak sa mu jej nepodarí presadiť. Je omnoho jednoduchšie správať sa inak a čerpať peniaze od štátnych, alebo firemných donorov. Mnoho produktov je závislých na trhovej cene, a ak sa do kalkulácie ceny zapracujú ďalšie náklady firmy, môže sa stať že výrobok neuspeje. V globále môžeme konštatovať, že sa môže zastaviť pokrok, výskum a zdravé trhové prostredie, pretože sa ekonomickým subjektom neoplatí dávať do takéhoto druhu činnosti prostriedky. Tretie nebezpečenstvo: Formovanie ekonomického trhu, ktorý nepodlieha pravidlám bežného tržného hospodárstva a konkurenčného boja. Tento trh formuje veľmi nezdravé štruktúry a veľmi nebezpečné väzby, ktoré nevytvárajú zisk z nadhodnoty, ale parazitujú na zisku svojich donorov. Aj dnes máme sro, ktorým sa darí každé 4 roky, podľa aktuálnej vlády, ktorá vládne Slovensku. Spoločnosti, ktoré putujú spoločne s generálnym riaditeľom, či sro, ktoré sú veľmi kamarátske ku riaditeľom marketingu. Prerušením týchto väzieb napríklad zrútením štruktúry a krachom donora sú spoločnosti v konkurencií neschopné prežiť a paradoxne čistením trhu od korupcie by sme mohli veľmi poškodiť ekonomiku systému! Avšak tolerovaním tohto stavu sa blížime k nezvratnému pádu systému.

○ Ako z toho von?
Sú spoločnosti, ktoré sa dostali do záverečného štádia, kde kradne skoro každý zamestnanec na každej pozícií. Samotní zamestnanci si totiž vytvorili systém prijatia a vypudenia nových pracovníkov podľa toho, ako sa s nimi budú podieľať na spoločnej „činnosti“. Spoločné lyžovačky, pitky, školenia majú len za cieľ stužiť kolektív a zamestnať tých “správnych” ľudí, ktorí budú tolerantní, alebo nevedomí. Ako z toho von? Na túto tému som sa pred nedávnom rozprával s jedným so špičkových manažérov s vyše 20 roč-nými skúsenosťami s tejto oblasti, ktorý sa tak, ako ja sa venuje krízovému manažmentu. Zistili sme, že ak sa firma dostane do štádia, že kradnú všetci je cesta zmeny veľmi náročná! V takejto firme prevláda letargia a pocit, že privirobenie si nie je krádež, ale právo! Pracovné návyky sú plnené len do tej miery, aby zabezpečili pracovníkovi zisky z vedľajších činnosti a firma postupne smeruje k úpadku. Ťažké je ju zachrániť, pretože návyky sú hlboko zakorenené a všetkých zamestnancov sa nedá naraz vyhodiť. Samozrejme existujú sofistikované riešenia a postupy, ktoré sú však dlhotrvajúce a musia byť komplexne analyzované. Radi Vám s týmto problémom odborne pomôžeme na základe našich vyše 20 ročných skúseností.

○ V čom je vnútro firemná korupcia nebezpečná a čo hrozí?
Korupcia vo svete obchodu dáva priestor na veľmi nezdravé ekonomické prostredie parazitujúce na korupčnom správaní a zisku donorských spoločností. Prostredie nevytvárania reálneho zisku samotných firiem predajom svojich technológií, výrobkov, alebo služieb je veľmi nebezpečné a z hľadiska ekonomiky štátu veľmi nežiaduce správanie. V podstate hrozia zásadné dve veľmi nežiadúce javy. V konečnom dôsledku toto správanie musí niekto zaplatiť a prejavuje sa neadekvátnym zdražovaním výrobkov a služieb, ktoré platíme. Tým rozbiehame inflačnú špirálu, zdražovanie a ďalšie nebezpečné ekonomické javy, ako je zyvšovanie daní, pretože reálne sa zisky nevyrábajú. Druhým javom je ekonomická závislosť na vzťahoch k osobám, firmám a personalizovaným predstaviteľom štátnej správy, ktoré má za následok ovplyvňovanie demokratických princípov štátu, ekonomického prostredia a tvorí veľkú hrozbu ekonomického kolapsu. Je predstaviteľoch firiem a na ich morálnom kódexe, aby takémuto správaniu vedenia spoločností vedeli zabrániť a implementovali si do svojich predstavenstiev systém vnútorného auditu. Radi im s týmito sofistikovanými riešeniami pomôžeme.

By | 2017-09-09T11:27:10+00:00 9. septembra 2017|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment