Konečné riešenie árijskej otázky

//Konečné riešenie árijskej otázky

Konečné riešenie árijskej otázky

Strávil som sviatky u mojich príbuzných v nemeckom Tübingene. Moja sesternica tam žije už viac ako tridsať rokov. Ešte za socializmu emigrovala z vtedajšieho socialistického Československa, študovala antropológiu v Mníchove a vydala sa za nemeckého občana Siegfrieda, ktorý na univerzite v Mníchove študoval dejiny náboženstiev, porovnávacie náboženské štúdiá a staroveké jazyky so špecializáciou na koptský jazyk.
Posledných desať rokov sa venoval projektu financovaného niekoľkými americkými a západoeurópskymi univerzitami, nadáciou amerického vizionára Dana Browna a tiež National Geographic Society z amerického Washingtonu. Bol vedúcim tímu odborníkov, ktorý mal za úlohu preložiť do nemčiny a angličtiny, a preskúmať autenticitu starého spisu, ktorý v roku 2008 našla poľská skupina archeológov v etiópskom Aksume.

Metódami, ktoré má dnešná veda k dispozícii a analýzou jazyka sa potvrdilo, že spis je bez akýchkoľvek pochybností pravý, že nejde o podvrh. Jeho vek bol určený na 2140 rokov s odchýlkou +/- 30 rokov. Ide o knihu doteraz neznámeho proroka Mahaajudu, o ktorom na základe údajov v knihe vedci predpokladajú, že v čase povstania makabejcov ušiel so svojimi učeníkmi z Jeruzalema pred prenasledovaním najskôr do Egypta a neskôr sa dostal do Aksumu, kde dožil svoj život v spoločenstve príslušníkov jedného zo stratených kmeňov, synov praotca Jakuba.

V knihe sa uvádza, že Mahaajuda bol potulným kazateľom, ktorý v štyridsiatich rokoch svojho života navštívil hrob Jakuba, kde mu archanjel Gabriel vyjavil budúcnosť nášho sveta.
Mal som možnosť nahliadnuť do prekladu pomerne rozsiahlej knihy, a toto je stručný obsah jednej pasáže, ktorá ma najviac zaujala:

“V dňoch keď sa naplní čas, keď podľa prikázaní Pána človek zaplní a podmaní si zem, keď ubiedená zem bude vzdychať pod ťarchou ľudstva, keď sa vyvoleným Pána a Stvoriteľa budú klaňať kniežatá všetkých kútov sveta, keď sa mocní sveta budú podľa prísľubu Pána plaziť pred trónom Dávida – Kráľa, a prinášať mu dary zlata a pokladov, vtedy Pán konečne očistí zem od ludí nehodných prísľubov a požehnaní Pána, a nastane čas veľkého rátania a Božieho súdu. Vtedy pán položí základy svojho od vekov prisľúbeného Kráľovstva na zemi.
Poslušní spomedzi synov Noema, potomkovia Sema, Chama aj Jafeta sa budú v radostných orgiách miešať navzájom, aby vznikol nový človek. Už nebude Nemca, Číňana, černocha, cigáňa, Žida ani Zulu, ani Bantu. Všetci budú jedno v Pánovi.
Všetci budú mať podiel na novej zemi a na Kráľovstve Božom, len nie tí, čo vo svojej zatvrdilej rebélii odmietajú podriadiť sa Pánovi a jeho vyvoleným – tí zo synov Jafeta (Árijci?) budú mocou Pána z dedičstva novej zeme odstránení tak, ako sa pri žatve a mlátení oddeľuje zrno od pliev, ako pastier oddeľuje ovce od kôz.
Prorok Mahaajuda ďalej hovorí, že Pán svojou nekonečnou mocou vezme všetkých árijských rebelov a v “mihnutí oka” ich všetkých presunie na panenskú, ľudmi doteraz neobývanú planétu v ďalekom vesmíre. Planéta sa vraj nazýva “Večná Jar”, a oplýva úrodnou zemou, čistými jazerami a riekami, nebotyčnými horami a hustými lesmi plnými zveri. O takej planéte vraj doteraz ľudské ucho nepočulo, ani oko takú nevidelo.
(Viac ako tridsať strán knihy opisuje planétu.)
Tam, večne oddelení od vyvolených Pána a ich mudrovania, od požehnaní Boha Abraháma, Izáka aj Jakuba, tam budú musieť rebelujúci Árijci žiť svoje životy na večné veky. Tam si vraj môžu hlásať svoje bludy o cnosti, cti, vznešenosti, skutočnom umení, ušľachtilosti, heterosexualite aj o Nadčloveku. Aj tak nikdy naozaj neboli synmi Jahveho, ale ich stvoril láskavý Prométeus, ktorý ich vymodeloval z hliny tvorivých a vdýchol im ušľachtilého ducha zároveň. Veď bolo potrebné, aby niekto budoval civilizáciu na Zemi a hlásal ušľachtilosť a vznešenosť.
Tam na tej planéte môžu svojmu Prometeovi stavať sochy a klaňať sa im. Pán ani Allah už ich modlitbám nikdy naslúchať nebudú.”

————-

Boli v tom spise proroka aj iné veci, ktoré hlavne podrobne opisovali život požehnaných miešancov v Božom kráľovstve, ale ja som si zapamätal len to, čo som uviedol vyššie.

By | 2018-01-10T10:55:34+00:00 10. januára 2018|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment