KONCEPTUÁLNE OKIENKO V.V. Pjakin 20190520 c.k.

//KONCEPTUÁLNE OKIENKO V.V. Pjakin 20190520 c.k.

KONCEPTUÁLNE OKIENKO V.V. Pjakin 20190520 c.k.

KONCEPTUÁLNE OKIENKO

V.V. Pjakin 20190520 c.k.

Tézy z programu Otázky – Odpovede na fct-altai.ru

Ja Praslav z Pereslavy vyhlasujem, že nemusím nutne súhlasiť zo všetkými názormi autorov programu

Dnešná situácia na Ukrajine

 • Divadlo pokračuje. Zelenskij nie je samostatným subjektom riadenia. V súlade s demokratickými pravidlami, a platí to na celom svete, hociktorý kandidát na akúkoľvek funkciu kandiduje v dohode s nejakými riadiacimi štruktúrami vládnucimi ekonomickými možnosťami a je voči nim zaviazaný. Klanovo korporatívna skupina stojaca za Zelenským dokázala, že má na Ukrajine schopnosť vyrobiť akékoľvek volebné čísla, a hlavná otázka, či bude Zelenskij inaugurovaný spočívala v tom, či sa táto skupina bude schopná dohodnúť zo štruktúrami majúcimi v rukách riadenie procesov na Ukrajine.
 • Ukrajina neovláda žiadnou štátnosťou, je súčasťou štátu USA, je riadená z amerického veľvyslanectva. Minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie vo Fínsku medzi Lavrovom a Pompeom. Stretnutie bolo v pivničných priestoroch bez tlmočníkov, nie je známe, o čom rozprávali, ale po stretnutí Pompeo zrušil stretnutie s Merkelovou a odletel do Iraku. Veľvyslanectvo SŠ v Iraku je unikátne pre celý svet. Je tam 21 000 ľudí plus 3000 na konzuláte v Orbile. Ak je výsledok prvého stretnutia iný, ako bol predpokladaný, druhé stretnutie muselo byť zrušené. Pompeo rozumel, že nemôže Európe dať vedieť, ako sa má správať, tak potreboval čas na vyriešenie tej témy, ktorá nebola vyriešená. A keď bola, stretol sa s predstaviteľmi Európy s inštrukciou, aby zabezpečili na Ukrajine inauguráciu Zelenského, a potom odletel do Soči. To znamená, že na úrovni globálnej elity a štátnej elity USA bol dosiahnutý koncenzus, ako bude zformovaná skupina okolo Zelenského a ako bude prevádzané riadenie procesmi na Ukrajine z USA na Európu. Až po tomto Ukrajinská rada odsúhlasila termín inaugurácie, na ktorú nikto významný nepriletel.
 • Všetky procesy ukázali, že nikoho nezaujíma nejaký názor obyvateľov ani tých, ktorí nimi manipulujú. Svojou účasťou na voľbách len prispeli k legitimizácii výsledkov štátneho prevratu na Ukrajine vrátane úverov, ktoré nelegitímna vláda nabrala.

GP je donútený dočasne spolupracovať s Ruskom, takže umožňuje obnovovať čiastočnú suverenitu a súčasne prenáša centrum koncentrácie moci do Číny, s Čínou má Rusko dobré vzťahy. Keď podľa GP príde čas Rusko odstrániť, znamená to, že konflikt s Čínou je neodvrátiteľný. Môže to Rusko ustáť?

 • aj teraz GP tlačí na Rusko, aj teraz máme konflikt s Čínou, a len kvalitné riadenie Putina dokáže toto riešiť. Konfliktom je projekt globalizácie pod menom Nová čínska hodvábna cesta, ktorého súčasťou je plán na rozdrobenie Ruska na malé štátiky pod riadením Číny, ako surovinový, výrobný a intelektuálny potenciál pre Čínu. Bol v pláne Čínsky hlbokovodný prístav na Kryme, železničné trate sa neplánovali cez Rusko. Takže len existencia Ruska v dnešnom výzore už vošlo do konfliktu s cieľami GP ohľadne prenosu koncentrácie riadenia z VB a USA do Číny a z Európy do Iránu. Takže, či bude konflikt s Čínou alebo nebude závisý od kvality riadenia. Putin kvalitným riadením nastavuje dobré susedské vzťahy medzi Ruskom a Čínou, ale toto plne protirečí cieľom GP. Ak v ktorejkoľvek otázke Rusko urobí chybu, Čína to okamžite využije a bude vpisovať Rusko pod svoje riadenie a pod projekt Nová hodvábna cesta, čo bude znamenať rozdelovanie Ruska na slabé štátiky. Len vďaka Putinovi je teraz Rusko subjektom globálneho riadenia.
 • Čínu nasycujú technológiu a vedou. Napríklad z USA vyháňajú Čínskych vedcov. Prebieha preformátovanie USA tak, aby stiahli všetky zdroje zo sveta a stali sa bežným štátom na svojom území. K tomu musia vrátiť výrobu k sebe, čo americká štátne elita nechápe, nechápe, že toky tovarov zo sveta sa zastavujú a ľudia nemôžu jesť doláre, potrebujú jedlo a odev. A Trump presne tieto podmienky organizuje. Z Číny sa všetkými silami a zdrojmi pod vládou GP sa vytvára centrum koncentrácie riadenia, ktorý objektívne stolí proti Rusku, a Rusko predstavuje druhý spôsob globalizácie, slovanský. V Číne vytvorili plavný kotol kde premleli 120 národov do súčasného jedného, a v Rusku sa zachovali všetky národy, všetky kuľtúry, a naďalej za rozvíjajú.

Na čo a pre koho sú potrebné také problémy s výstavbou chrámu v Jekaterinburgu?

 • tomu, kto organizuje majdan v Rusku. Je kádrová kríza v sociálnych sférach na celom svete, a týka sa to aj RPC. Na stretnutí rímskeho pápeža a patriarchu RPC na Kube bola Európa ponúknutá pre RPC, nakoľko RPC stále nesie staré konzervatívne učenie a v Európe ľudia túžia po návrate duchovna, keďže z katolíckej cirkvi plne zmyslo. A predstavitelia RPC namiesto toho sa snažia všetkými silami zapojiť do politického riadenia v Rusku a presadzujú len podnikateľské záujmi cirkvy. Neprebieha konflikt ateistov a veriacich, ale konflikt business záujmov.
 • Tý čo plánujú majdan, cielene vytvárajú konfliktné situácie. Akonáhle vidia, že niekde je možné vytvoriť napätie v spoločnosti, využijú to. Tí čo v Jeketerinburgu organizujú akože ochranu parku, kde cirkev chce stavať nový chrám, majú jediný cieľ, a to zničiť Rusko. Ale príležitosť im poskytla sama RPC svojou neschopnosťou. Len zásah Putina začalo ochladzovať tento proces.
 • V 1917 roku ničili kostoly nie boľševici ale trockisti, to isté aj v 60tych rokoch. Stalin, ktorý chápal potrebu cirkvi pre veľkú časť obyvateľstva, obnovil RPC v Rusku. No národ postupne prestal vidieť v predstaviteľoch cirkvy morálne autority. Akonáhle bola zrušená povinnosť účasti na omšiach, 90 % prestalo chodiť. Takže prvé rušenie kostolov a kláštorov bolo kvôli strate záujmu ľudí ako odmena za to, čo robila cirkev roky pred revolúciou. Do revolúcie nebolo rádio, televízia, telegraf, ale v každej dedine bol kostol. Ako robili kázne a ako vychovávali ľudí, to aj dostali naspäť. Tak februárová ako aj októbrová revolúcia je výsledkom ideologického vzdelávania ľudí od cirkvy. Raz už RPC priviedla štát do občianskej vojny. Ak by RPC bola morálnou autoritou, nebolo by občianskej vojny a faráry by sa nestávali veliteľmi bánd zabíjajúcim svojich susedov, ktorí s nimi nesúhlasili. A tým, že sa toto znovu opakuje dnes je dôkazom, že RPC nezvláda úlohu duchovného rozvoje národa. Toto však neznamená, že máme na RPC útočiť tak, ako sa to organizuje v Jeketerinburgu. Ak je súdené RPC skončiť svoju úlohu v isTórii, treba aby odišla do minulosti pomaly a potichu a bez represií. Ale aj RPC musí pochopiť, že nesmie spôsobovať kritické situácie ktoré môžu znovu spôsobiť občiansku vojnu.

ZSSR nepotláčalo Nemeckú identitu, ale prečo ruské tanky potláčali nemecké povstanie v 53ťom roku? Kto riadil STASI, ktorá mučila a kontrolovala obyvateľov NDR? Prečo strieľali ľudí, ktorí sa snažili ujsť za hranice?

 • to že STASI mučila je podobný mýtus, ako že Stalin je rovný Hitlerovi.
 • Nežijeme v čistom chemickom prostredí, kde by sa spájali dva čisté chemické elementy. Žijeme v zložitých sociálno politických konstruktoch. ZSSR nebol pod riadením boľševikov, ale pod zložitou konštrukciou medzi boľševikmi a inými politickými silami, hlavne trockistami. Stalin chápal, že marxismus sa musí najprv zažiť a zmeniť na správny komunizmus v ZSSR a nemožno ho exportovať za hranice. Ale na krajiny východného bloku bol použitý práve surový marxizmus bez Stalinovských prispôsobení. V NDR bolo organizované napätie v obyvateľstve za účasti hlavne samotných vládnych štruktúr NDR, ktorý to nakoniec aj potlačili. Trockizmus a marxizmus bol prítomný vo všetkých sférach, takže boli aj pozitívne momenty tvorby normálneho života ľudí aj negatívne momenty tak v ZSSR ako aj štátoch tzv. socialistického bloku. Ani ZSSR nebl ideálny, aj tam boli potláčané snahy o spravodlivý komunizmus. Treba však chápať, aké procesy dominovali a aké boli vo vnútri veľkých procesov. Bol naštartovaný proces vybudovania rovnoprávneho komunistického sveta ale vnútri procesu bolo protipôsobenie všetkými silami, ktoré mohli, tak vnútorné ako aj vonkajšie sily.

Posl. Aký je rozdiel s archaický fašizmom spred 70 rokov a súčasným korporatívnym fašizmom prenikajúcim do vládnucích systémov Európskych štátov?

 • neexistuje archaický a súčasný fašizmus, je element fašizmu ako jeden z typov kultúry spoločneského samoriadenia, možný len v davovo elitárnej spoločnosti. Princíp fašizmu je v aktívnej podpore davu bezvýznamných ľudí na základe ich ideologického presvedčenia v tom, že systém zneužívania moci elitou je správny. V takom systéme elita používa zlo ako dobro a potláča všetko, čo protistojí takémuto zvráteniu, hoci aj len na základe podozrenia. V isTórii ľudstva bol fašizmus predstavený v rôznych ideologických zaobaleniach, existuje všade a vo všetkom. Nemecký fašizmus bol realizovaný na idei nacionalizmu, súčasný západný európsky fašizmus sa realizuje na ideii LGBT a multikulturalizmu. Kultúra homosexuality je jedným z druhov fašizmu. Obal fašizmu v ľubovolnej ideolģii závisý od technického stavu prostredia a od sociálneho stavu obyvateľstva. Ak dav bezvýznamných ľudí si priznáva svoju bezvýznamnosť, ako vníma riadenie elitou ako absolútnu pravdu, a všetko zneužívanie moci elitou vníma ako dannosť, v tomto je princíp fašizmu.
 • Keď dnes tzv. bojujú s fašizmom, tak zakazujú symboliku. A zakazujú staroslovanské symboli, vrátane svastiky. Len na základe toho, že tento symbol zneužil nejaký blázon a využil ho vo svojom systéme haraldiky a pod., sme prišli o tento symbol, a tým prichádzame o svoju minulosť. Je treba zakazovať napr. vlajku NSDAP, nie oddielne elementy. Zakazovanie symbolov minolosti je fašizmus vo svoje najčistejšej forme, používať nsprávnosť v kvalite správnosti. Veď nezakazuje čierne obleky alebo čierne vojenské čižmi len na základe toho, že uniformi SS boli čierne. Symbol svastiky nájdeme všade na svete, akým právom ho zakazujú. Zajtra zakážu hviezdy a pod. Uveďme si príklad. Bandity spáchajú trestný čin v policajných uniformách, a aby nabudúce banditi nemohli s páchať čin zakážeme policajné uniformi. To je normálne? V USA robili anketu, či súhlasia s výučbou arabských čísel v školách a 60% ľudí žiada zákaz propagácie arabských symbolov v škole.

Prebieha manipulácia verejnej mienky, prebieha zámena pojmov, keď niektoré nepodstané deje sa vydávajú za hlavné a hlabné sa schovávajú, a vo výsledku v spoločnostiu narastá konfliktný potenciál, ktorý sa realizuje v občianskych nepokojoch a tie môžu spôsobiť zánik štátov a občianske vojny. Musíme sa sami orientovať vo všetkom, čo prebieha, sami musíme ochrániť svoju minulosť a na jej základe zostrojiť budúcnosť. Ak sa nebudeme ochraňovať my sami, tak nás v budúcnosti zničia. Každý človek musí prenikať do systému riadenia a na to potrebuje znalosti. A tie mu poskytuje hlavne KSB.

S Vami bol Praslav

By |2019-05-21T20:21:46+00:0021. mája 2019|Categories: Infovojna|2 komentáre

About the Author:

Praslav z Pereslavy

2 komentáre

 1. […] post KONCEPTUÁLNE OKIENKO V.V. Pjakin 20190520 c.k. appeared first on Blog […]

Leave A Comment