KONCEPTUÁLNE OKIENKO V.V. Pjakin 20190513 c.k.

//KONCEPTUÁLNE OKIENKO V.V. Pjakin 20190513 c.k.

KONCEPTUÁLNE OKIENKO V.V. Pjakin 20190513 c.k.

KONCEPTUÁLNE OKIENKO

V.V. Pjakin 20190513 c.k.

Tézy z programu Otázky – Odpovede na fct-altai.ru

Ja Praslav z Pereslavy vyhlasujem, že nemusím nutne súhlasiť zo všetkými názormi autorov programu

Oslava Dňa víťazstva

 • všetci vidia diskreditáciu osláv, počínajúc organizátormi a končiac televíznymi prenosmi. Prehliadka je významnou súčasťou podpory patriotizmu v národe a v podpori bojaschopnosti armády. Je to demonštrácia moci a sily ducha armády. Úloha televízneho prenosu je toto ukázať. No od 2015 roku prebieha zosmiešňovanie prehliadky s cieľom zabiť v ľuďoch patriotizmus, zabiť prijatie prehliadky ako element vojenského umenia. Televízny prenos je zameraný na zasiatie chaosu, ukazujú rôznofarebnú tlupu ľudí, text nesúvisí s tým, čo ukazujú. Už sa im darí ovplyvniť ľudí, aby nepozerali prenos z prehliadky.
 • Robí sa to preto, aby bol vyhnaný duch víťazstva z obyvateľstva, aby deti nevideli krásu uniforiem a usporiadaných šíkov vojakov a nevznikla v nich hrdosť na vlasť a želanie stať sa jej obrancom, ale aby vnímali prehliadku ako nezmyselný dej a vyhadzovanie peňazí.
 • Prehliadky vždy boli známkou mocnej armády. V Nemecku mali silnú armádu, ale ako je to teraz silný štát ak hlavnou prehliadkou je gay pride?
 • Máme dojem, že patriotizmom sa zaoberajú profesionálny patrioti. S čím však máme dočinenia. Bol urobený pamätník Kalašnikovu. Autor vyjadril svoju ideológiu, on na ňom cielene použil nemecký sturmgewehr namiesto kalašnikova. Patriotické pamätníky vytvárajú tí, ktorí patriotov nenávidia, patriotické filmy natáčajú tí, ktorí nenávidia Rusko. Prenos z prehliadky tvorí režisér, ktorý nenávidí svoju vlasť, ale my ho vyhodiť nevieme, nakoľko Rusko nemá svoju úplnú suverenitu.
 • Prečo zmenili pieseň? Armáda nemá riešiť slávu ale obranu vlasti. Keď ukazovali predstavovanie veliteľov prezidentovi, komentátory do toho kecali a znemožnili národu zpoznať svojich veliteľov.
 • Prebieha vojna o budúcnosť Ruska. Veľa ľudí si myslí, že ak prezident niečo nariadi, tak to úradníci urobia. Tu máte príklad, prezident povedal patriotizmus a čo z toho urobila štátna televízia? Celý štátny aparát bol tvorený v 90 rokoch nepriateľmi Ruska a dodnes nie je možné s tým niečo urobiť. Režisérí a redaktori pracujú na tom, aby prehliadka bola dovedená do úrovne gay pride, čo je neprípustné a malo by byť posudzované paragrafom o velezrade. Čo vlastne robia? Akoby dali na prvú stranu novín oznam pre Hitlera, sláva Ti, vzdávame sa.
 • Je treba chápať, že o seba sa musí každý postarať sám, elita je všetka zapredaná, ak sa chceme zachrániť ako národ a štát, treba fungovať na princípe „záchrana topiacich sa rukami samých topiacich. Obyvateľstvo musí začať vchádzať v riadenie, druhého variantu niet.

Nesmrteľný pluk, okno Avertona z Vlasovskou trikolórou nesenou v pluku zaúčinkuje?

 • zradcovia štátu naviazali na štát vlastizradnú vlajku, pod ktorou sa v minulosti zjednocovali nepriatelia Ruska. Napriek tomu je to teraz štátna vlajka a treba ju ctiť, ale rozhodne nesmie byť prítomná pri Nesmrteľnom pluku. Predstavte si, že zradcovia Vlasovci sú teraz na čele víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne.
 • Rusko stále ešte nevládne plnou suverenitou, preto aj symbol víťazstva, akým je aj mauzoleum, z ktorého mal reč Stalin už na prvej prehliadke, k nemu boli hádzané symboly porazených Nemeckých divízií, je dnes zastretý. Prokurátori dnes riešia fotografie z 45 roku z týmito symbolmi ako propagáciu fašizmu, pretože to sú ich symboly. Ruským symbolom víťazstva musí byť červená vlajka, v žiadnom prípade nie trikolóra. Má byť Staligrad a nie Volgograd, ako pamiatka heroizmu vojakov a obyvateľov.
 • V tomto roku bolo vidno, že trikolóru použili len tam, kde to úradníci rozmiestnili, ale ľudia ju nepoužívali, všade boli červené znamenia víťazstva a portréty veteránov a to je ukazovateľ toho, že Vlasovci v štátnom aparáte neprejdú a budú začistený, poprípade utečú do svojho Londýna alebo inde.

Je možné vnímať víťazstvo vo vojne ako víťazstvom Ruského sveta proti dobyvateľom z celého sveta? Veď vojna sa fakticky neskončila, len zmenila svoj princíp. Chápal toto Stalin? Má vôbec zmysel znovu budovanie vlasti?

 • budovanie vlasti je najhlavnejší zmysel existencie všetkých ľudí. Ak nebude vlasť, nebude národ a nebude ani sám človek.
 • Veľká vlastenecká vojna bola hlavne o tom, či zvíťazí koncepcia Ruského sveta, presadzujúca harmonický rozvoj všetkých národov, alebo víťazí Hitlerovská kultúra, kde je rasa vládcov a všetci ostatní sú otroci, o ktorých existencii rozhoduje práve rasa vládcov. Zvíťazí smrť alebo život? Zvíťazil život, ale pre mnohých je toto kategoricky neprijateľné,a sú taký aj v Rusku, slúžili Hitlerovi, teraz slúžia iným.
 • Víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne bola významné ale nie konečné. Už ku koncu vojny tzv. spojenci plánovali previesť operáciu Nepredstaviteľné, kedy by časti wehrmachtu a SS spolu s Francúzkymi, Americkými a Britskými vojakmi zaútočili na Rusko z Európy a z ďalekého východu by zaútočilo Japonsko. Víťazstvo bolo víťazstvom len v jednej z bitiek a Stalin to tak aj chápal. Do 65teho roku deň víťazstva nebol štátnym sviatkom. A to 9 máj nebol posledným dňom vojny, ak by sa Japoncom podarilo vypustiť pripravené vírusy vytvorené oddielom 730, tak by epidémie vykosili milióny ľudí. Našťastie operácia na ďalekom východe bola prevedená rýchlo a efektívne a stála málo krvi. Takže sláviac vojakov padlých počas 4 rokov Veľkej vlasteneckej vojny 9 mája, nesmieme zabúdať sláviť vojakov, ktorí zabezpečili porážku militantného Japonska. To, že počas vojny bol ďalekovýchodný front pokojný a nebojovalo sa, bola veľká zásluha Ruskej diplomacie a rozviedky Červenej armády až do 45teho roku, keď ich rozprášili 2 septembra, a netreba na to zabúdať.
 • Stalinova úloha bola obnoviť vlasť, čo aj bolo dosiahnuté kolosálnou prácou celého obyvateľstva a keď sa tak stalo, bol vytvorená možnosť sláviť Deň víťazstva a toto v 65 prišlo vo forme vojenskej prehliadky na Červenom námestí. Len na základe rýchlej a úspešnej obnovy Ruska bolo zabránené tomu aby SŠ a západ Rusko napadol.

Čo robiť so súčasným riadiacim aparátom?

 • veľmi zložitá a mnohokomponentná otázka. Treba prerábať kádrový korpus riadiacich pracovníkov. Súčasný korpus je zacielený na vzdávanie sa štátu pod diktát Západu a vidíme to všade. Napríklad, sú vládne programy, keď gosudar Putin zadáva úlohy a úradnícky aparát to sabotuje. V Kaliningrade žena, ktorá dostala príspevok 1mio RU z programu Zemský doktor, a čestne to odpracovala, teraz ju chcú súdiť na základe formálnych pochybení, ktoré nič neznamenajú. Cieľom úradníkov je zničiť samotný program tak, aby ľudia pochopili, že štát zničí kohokoľvek, kto bude pracovať na znovuobnovenie suverenity štátu. Úradnícky korpus je ideologicky nastavený na zničenie Ruska, vždy robí na tom, aby národu bolo horšie. A pritom úradníkov je dnes viac ako v ZSSR. Treba zaviesť zodpovednosť úradníka za kvalitu jeho práce a popri tom treba, aby úradník nedostával plat vyšší ako priemer tohoktorého odvetvia hospodárstva. Tým by zostali len profesionálovia a všetci ostatní by odišli. Aj katastrofa v Aeroflote ukazuje, že tam sú len tzv. efektívní manágeri, že ich hlavná cieľ je PR a peniaze a že ich nezaujíma výroba lietadiel a ich bezpečnosť. Úradník dnes nechápe, prečo je potrebná výroba.
 • Aj vo vláde je len pár, o ktorých sa dá povedať, že poznajú odvetvie, ktoré riadia. A ostatní sa len narodili vo vyvolených rodinách. A toto prebieha od Moskvy až dole na kraje, všade sú manágeri.
 • Je potrebné zmeniť kritéria vyhodnocovania práce úradníkov. Plat podľa priemeru odvetvia a prémie za zvýšenie úrovne odvetvia. Ak toto neurobíme teraz, nastúpi čas komisárov, čo napr. znamená, že úradníkovi v zdravotníctve spolu s jeho rodinou bude zakázané sa liečiť inde ako v štátnom zariadení, tak ako obyvateľstvo. Zostrojili loď, lietadlo, budete sa v ňom prepravovať aj s rodinou. V minulosti zhotoviteľ mostu na loďke pod ním svojím životom garantoval jeho bezpečnosť.

Prečo Francúzi v I svetovej reálne heroicky bojovali proti Nemcom a v II svetovej sa rovno vzdali napriek tomu, že v tej dobe boli vojensky silnejší?

 • I svetová ukazuje neschopnosť velenia a plytvanie ľudskými zdrojmi a to z oboch strán. A najväčší heroizmus predviedol Ruský expedičný zbor vo Francúzsku, kde samotní Francúzi priznávajú, že nie sú schopní takého heroizmu.
 • V II svetovej bol dohovor medzi Hitlerom a Francúzkymi predstaviteľmi pod generálom Peténom o pripojení Vishiovského Francúzska k 3 reichu. Prečo? Lebo aj I aj II svetová vojna, a hlavne II, bola fakticky vojna proti Rusku, preto Francúzska armáda odovzdala Hitlerovi tanky, 3 000 lietadiel, všetko použité proti Rusku. Rusko bojovalo zo zjednoteným Západom, Francúzsko sa vzalo s cieľom posilniť Nemecko a bojovať s Ruskom. Kto to neprijal bol De Gaule. Ten obohral aj Angličanov, čo mu neprepáčili a v 68 roku mu usporiadami oranžovú revolúciu a odstavili od moci. Do samého konca, keď prichádzal De Gaule do Ruska, uctil si mohylu Stalina, pretože chápal, že Stalin obranou záujmov Ruska obraňoval záujmy celého sveta. De Gauele podporoval rubeľ ako nadnárodnú menu a nie dolár, ktorí potom odsúhlasili zradcovia z ŮV KSSZ po smrti Stalina.
 • V I svetovej vojne v súlade s plánmi GP bolo potrebné spotrebovanie zdrojov a v II svetovej boli potrebné všetky zdroje pre Hitlera aby zničil Sovietsky zväz. A tieto ciele určili chovanie sa Francúzskej armády v týchto vojnách.

Vo viacerých internetových zdrojoch bola šírená správa, že nie je vhodné obliekať deti predškolského a školského veku do vojenských uniforiem počas sviatku 9 mája, nakoľko toto je oslava vojny a smrti. Čo si o tom myslíte?

 • Ironicky podľa Pjakina je myšlienka nedokončená, ona by znela ďalej tak, že treba obliecť chlapcom dievčenské šaty a hrali sa výlučne s bábikami a aby bol všeobecne mier, treba namiesto vojenských prehliadok usporiadavať Gay pridy.
 • Vo všetkých časoch všetky národy deti učili bojovej kultúre, pretože národu bolo potrebné prežiť. A zvíťaziť môže len človek silný duchom. Deti v Rusku nie sú pripravované na to, že budú na niekoho útočiť, ale na obranu svojej vlasti. A nepriateľom Ruska je treba zbaviť spoločnosť obrannej schopnosti.
 • Je potrebné sa zmierovať, je treba odpustiť, ale nie zabudnúť. Napadli ste, budete potrestaný. Ak sa nebudete kajať, trest bude prísny, až po smrť. A čo sa teraz odohráva? Banderovcom odpustili, Chruščov ich pustil z vezení, a teraz znova zabíjajú. To nie je zmierenie ale vzdanie sa do rúk vrahov. Takáto ideológia ničí národy Európy, kde sa vzdávajú pod ideológiu imigrantov a nič nemôžu urobiť. Ruská armáda bojuje v poli, pretože v Rusku je príprava detí k patriotizmu, a Európske armády sú schopné bojovať len na diaľku.
 • Tí, čo chcú zničiť Rusko, potrebujú zbaviť deti od patriotickej výchovy. Doteraz všade slávili svoje víťazstvá. A zaujímavé je ohľadne vylodenia v Normandii 6 júna, že Západ to vždy oslavuje, len v Rusku je to nesprávne, čo presadzujú aj predstavitelia kultúry.

V poslednej relácii ste spomínali, že prežitie Japonského národa je len ako Japonský federálny okruh v rámci Ruskej federácie. Nestratí týmto svoju identičnosť Ruský národ? Veď spomínate, že utečenci ničia Európu a hŕstka Banderovcov preformátovala celú Ukrajinu. Veď prijatie Japoncov by znamenalo urobiť z Rusov menšinu.

 • Japonci vymierajú, kvalita mládeže je veľmi zlá, naozaj jediná budúcnosť Japonského národa je v Ruskej federácii. Čo sa týka Rusov, všetko je určované koncepciou. Ak na Západe sa stali národy neschopné prežiť cez vnesenie kultúry tzv. multikulturalizmu, tak v Rusku je civilizičná kultúra harmonického rozvoja všetkých národov s uchránením ich kultúrnej identičnosti a zmeny ich kultúry len ak sa rozchádza z tzv. božím zámyslom. Napr. Čukčovia bol vysoko agresívny národ a pred príchodom Ruských ubližoval všetkým okolo sídliacim národom. Nebolo to jednoduché, ale dnes Čukčovia chápu, že si uchránia svoju identitu aj bez agresie, a to len v Rusku.
 • Nech nás nemýli súčasný počet Japoncov 126 mil, reálne v dohľadnej dobe to bude len asi 20-30mil. Ostatné odíte v nebitie.

Na záver sa ešte vracia k téme úradníkov, ako ich jediným cieľom je nakradnúť peniaze a odísť do Londýna, nepozerajúc na to, že tam ich zabíjajú, peniaze im konfiškujú, atď. Nenávidia Ruský národ, lebo ten svojou existenciou neustále pripomína, že najdôležitejšie je byť človekom. Tvrdenie, že na Ukrajine banderovci preformátovali kultúru, nie je pravdivé. Na šiestej úrovni riadenia vojenská moc rodí len dočasnú ilúziu moci. Na Ukrajine štátny aparát obhospodaruje rozširovanie banderovščiny, ale to sa plne rozchádza z vnútorným svetonázorom národov Ukrajiny. Majdany a pod. sa realizujú len ak je vôľa zo strany riadenia. Ak by štátny aparát aj za Janukoviča nechcel majdan, ten by sa nerealizoval. Akonáhle armáda Novorosii, ktorá vznikne spojením armád Donecka a Luhanska, príde zaviesť poriadok do Kyjeva, banderovščina skončí. Otrávená mládež sa pravdepodobne pokúsi s tým niečo robiť, ale tak ako s pozostatkami Hitler jugend – Wehrwolf, ktorí sa pokúšli organizovať partizánske skupiny, všetko bude efektívne vyriešené. Otázka však je v inom. Žiť treba teraz a tu. A teraz úradnícky korpus všetkými silami tlačí na národ a všade škodia, lebo im nebude dobre, ak príde princíp profesionality, keďže budú musieť odísť a mnohý budú aj trestne stíhaný. Nesmieme sa spoliehať na nejakých úradníkov. Dnes hovoria o patriotizme, ale v princípe ho diskreditujú všetkými silami. Tlačia národ proti Rusku, chcú dotlačiť národ na Majdan a do občianskej vojny. Myslia si, že nakradnú peniaze a ujdú do Európy. Nechápu, že Európa je už obetovaná, tam bude Islámsky chalifát, ak sa nič nezmení. A čo sa môže zmeniť? Ak to ustojí Rusko, zabezpečí aj budúcnosť národov Európy, ak v tom čase ešte Európa bude ovládať zdrojom samoobnovenia. Ak bude robiť Európa na strane SŠ na zničení Ruska, národy zaniknú, ak bude pracovať na svojich záujmoch, nie v prospech Ruska, ale v prospech seba, prežije. Treba chápať, že úradnícky korpus, nadmieru nafúknutý, absolútne neefektívny v riadení procesov národného hospodárstva, je ešte aj protirusky nastavený. A obyvatelia, tak ako plavci, záchrana topiacich sa rukami samých topiacich. Treba sa učiť zákony riadenia zložitými sociálnymi supersystémami a používať tieto znalosti v praxi na zabezpečenie záujmov svojich, svojej rodiny a svojho národa a štátu. Vynoríme sa len všetci spolu. A tieto znalosti sú zachytené len v Koncepcii spoločenskej bezpečnosti, Dostatočne zrozumiteľnej teórii riadenia.

 

S Vami bol Praslav

By |2019-05-14T16:55:07+00:0014. mája 2019|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Praslav z Pereslavy

Leave A Comment