Kolosálna zrada EU: Harmonizácia daní, platov a sociálnych práv

//Kolosálna zrada EU: Harmonizácia daní, platov a sociálnych práv

Kolosálna zrada EU: Harmonizácia daní, platov a sociálnych práv

Európska únia a západ zamýšľajú spáchať kolosálnu zradu na Slovensku a Slovákoch. Harmonizáciou nás uvrhnú do chudoby, zúfalstva a obrovskej nezamestnanosti. Naši „európski partneri“ chcú mať plné žalúdky, chcú sa mať päťnásobne lepšie, než my – na náš úkor.  My budeme vymierať a oni z toho budú profitovať.

Harmonizácia: čo to znamená?

Harmonizácia je zosúladenie, zjednotenie. V celej Európskej únií by mali byť rovnaké dane pre firmy, pre zamestnancov rovnaké mzdy a sociálne práva.

Daňová harmonizácia znamená, že vo všetkých krajinách EÚ budú podobné alebo rovnaké daňové sadzby. Je to forma kartelu – čosi ako OPEC pre politikov. Cieľom je likvidovať rozpočtovú konkurenciu a presúvanie kapitálu alebo práce z oblastí z vysokými daňami na oblasť z nízkymi daňami.

Pri pracovníkoch ide konkrétne o harmonizáciu zákonov, ustanovení a predpisov ako sú maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku, minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky, minimálne mzdové tarify (teda minimálna mzda a platová hladina) vrátanie sadzieb za nadčasy, podmienky prenajímania pracovníkov, najmä pri sprostredkovaní dočasného zamestnania, zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci, ochranné opatrenia pri zamestnávaní tehotných žien alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých.

Kto požaduje harmonizáciu?

Harmonizáciu požadujú Brusel, západní odborári a zamestnanci, západné firmy. Záujmy západu a Bruselu sú však mierne rozdielne. Západoeurópske štáty požadujú harmonizáciu miezd a sociálnych štandardov, čomu Brusel vôbec nie je naklonený. Požadujú aj harmonizáciu daní, čomu naopak Brusel je naklonený a harmonizáciu minimálnych miezd pre vyslaných pracovníkov. Tu Brusel súhlasí.

Obavy zo sociálneho dumpingu počúvame už od veľkého rozširovania EÚ v roku 2004 neustále zo strany starých členských krajín. Najprv smerovala kritika na rozdiely v daňových sadzbách, ktoré sú vo východnej Európe nižšie. V súčasnosti sa pozornosť z daní presunula na mzdy a mzdové podmienky. A opäť sa ozýva ten istý krik: to je sociálny dumping!  (Sociálny dumping je vývoz kapitálu a firiem do zahraničných krajín, kvôli nižším daňovým a personálnym nákladom.)

Je jasné, prečo tieto hlasy zaznievajú. Západní odborári tlačia na politikov, aby ich chránili pred lacnejšími zamestnancami u nás. Západné firmy robia to isté, aby potlačili konkurenciu našich firiem na ich domácom trhu. Politici podliehajú tomuto tlaku, keďže nemôžu voličom a podnikateľom povedať nie.

Brusel je zatiaľ zdržanlivý pri mzdách a sociálnych právach, hoci podporuje rovnaké domáce minimálne mzdy pre vyslaných pracovníkov. Európska komisia našťastie zatiaľ nie je naklonená tejto harmonizácii. Komisia zdôrazňuje, že určenie minimálneho zárobku je v právomociach členských štátov a dodáva, že by nemal byť a ani nemôže byť rovnaký v celej únií.

Pre Brusel je výhodná hlbšia integrácia a väčšia kontrola pre vytvorenie Spojených štátov Európskych. Nevyhnutnou podmienkou na toto je zjednotenie daňového systému. Zrušenie daňovej konkurencie je sekundárne.

Čo znamená harmonizácia pre Slovensko?

Akákoľvek harmonizácia je pre nás ekonomicky škodlivá. Harmonizácia daní, platov a sociálnych štandardov znamená, že západoeurópske krajiny nám zoberú našu najväčšiu a jedinú konkurenčnú výhodu, ktorú máme na jednotnom európskom trhu. Výhodu, na ktorej je postavené slovenské hospodárstvo: lacná kvalifikovaná pracovná sila, nižšie dane a nižšie sociálne práva. Nič iné nemáme, bohužiaľ. Toto je ťahúň východnej Európy, náš motor, náš „zamestnávateľ.“ Náš spôsob obživy. Kvôli menovaných benefitom k nám prichádzajú podnikať zahraničné firmy.

Harmonizácia eliminuje našu konkurenčnú výhodu, ktorá na jednotnom európskom trhu máme. Ublíži slovenskej ekonomike a dramaticky zníži našu atraktivitu pre investorov. Pretože prídeme o jedinú výhodu, na ktorej stojí naša ekonomika a vďaka ktorej sme konkurencie schopný.

Dopad harmonizácie by bol do istej miery podobný plateniu vysokých dovozných ciel. Prekážka pre vystúpenie z Európskej únie je, že by sme museli platiť clá, firmám by stúpli náklady, neboli by konkurencieschopné a odišli by, čo je pravda. Ak by Volkswagen mal platiť rovnaké či podobné mzdy ako v Nemecku, tak postaví fabriku v Nemecku a nie na Slovensku.

Hrozí nám, že sociálny systém budeme mať jedného dňa na 100 percent integrovaný s najvyspelejšími krajinami, ale zároveň budeme mať prázdne výrobné haly a priemyselné parky, lebo tým zo Slovenska vyženieme všetky firmy.

Ak teda dôjde k harmonizácií, ocitneme sa v čiastočne porovnateľnej situácií, ako keby sme stratili prístup na jednotný európsky trh. Výsledok bude zničujúci. Automobilový priemysel v mihu oka skončí. Zo Slovenska odíde možno 60-70% zahraničných firiem – vinou nárastu personálnych nákladov a rovnakých daní stratia dôvod podnikať na Slovensku. Alebo by odišla „len štvrtina?“ Nasledovala by 20-30%-ná nezamestnanosť,  hlboký prepad životnej úrovne a gigantická vlna vysťahovalectva.

Toto nás čaká po harmonizácií daní a sociálnych štandardov. Ako vidíme, jedná sa o kolosálnu zradu.

Prirodzene, nie všetci zahraniční investori by odišli zo Slovenska alebo ostatných postkomunistických krajín, avšak stratili by sme desaťtisíce pracovných miest.

Západné krajiny majú výrazne lepšie školstvo, vedu a podmienky rozvoja ľudského kapitálu. Prečo by investor investoval do zaučenia horšie pripravených slovenských pracovníkov, keď by ho nakoniec stáli rovnako ako nemeckí či holandskí?

Myslíte si, že to takto katastrofálne rozhodne nemôže byť? Mýlite sa. Západní odborári aj firmy požadujú harmonizáciu presne pre toto. Aby čo najviac podnikov odišlo z východnej Európy a vrátili sa do západnej Európy. Čím viac firiem odíde, tým lepšie pre nich. Cieľom je dostať prakticky všetky firmy zo Slovenska späť do Nemecka. Toto je skutočný cieľ harmonizácie. Presne toto nemeckí odborári chcú. Harmonizácia by pre západné štáty nemala žiadne opodstatnenie, ak by nebolo v hre toto.

Mzdy a sociálna práva sa pravdepodobne nevyrovnajú na západnú úroveň, niektoré východoeurópske ekonomiky by to mohlo zruinovať, ale západoeurópske štáty budú požadovať nastaviť tak vysoké štandardy, ako to len pôjde. Za účelom spôsobiť nám čo najväčšie škody. Lebo čo najväčšie škody pre nás znamenajú tým vyššie mzdy pre nich.

Vidíme dokonalú ukážku európskych hodnôt, spolupráce a solidarity. Ak je voľný trh pre západ výhodný, musíme byť liberálny. Ak je pre nich nevýhodný, regulujú si ho a zoberú nám náš spôsob obživy.

Čo sa týka rovnakých miezd pre vyslaných pracovníkov, tak to je regulácia, ktorá v podstate hovorí: „Kto na západe neplatí pracovníkov západoeurópsky pre pracovníka, tu nemôže podnikať.“ Účelom je vytlačiť zo západných trhov východoeurópskych prepravcov, ktorým sa v posledných rokoch veľmi darí. Voľný trh v praxi. Oni budú na našom trhu, ale my na ich trh nesmieme. Inak schvália normu, ktorú východoeurópsky (a slovenský) podnikateľ nemôže nikdy splniť.

Mám taký pocit, že ak by západné krajiny mohli, zrušili by nám aj súkromné podnikanie, lebo potom by absolútne celý východný trh obsadili ich firmy.

Ešte jedna otázka do éteru. Predstavme si hypotetickú situáciu, že východoeurópske štáty by zaviedli motivačné finančné príspevky pre kvalifikovaných pracovníkov a mladé talenty, aby neodchádzali na západ. Čo by sa dialo? Zostalo by to bez povšimnutia?

Euroskeptici, fašisti, naši európski partneri a iní idioti

Komentátori a euromilovníci varujú, že harmonizácia pomôže euroskeptikom a fašistom. Z mainstreamových médií sa dozvedáme, že máe byť morálny, nehľadieť striktne na ekonomické prínosy a myslieť na vznešenejšie ideály.

A áno, majú pravdu, pomôže. Západ nás uvrhne do chudoby, zúfalstva a masovej nezamestnanosti, aby sa oni mohli mať 4-5-6-krát lepšie ako my. Ak toto západ a EÚ ozaj spravia, len užitočný idiot im bude ďalej tlieskať.

Naši „európski partneri“ chcú mať plné žalúdky, chcú sa mať päťnásobne lepšie, než my – na náš úkor. Neznížil by som sa k tomu, aby som degradoval EÚ na nemotorné regulácie uhoriek, banánov a žiaroviek. Ale ak harmonizácia nie je dôvod na odpor voči EÚ, tak potom už asi nič. Takže áno, harmonizácia pomôže fašistom a euroskeptikom. A bude na to pádny dôvod: kolosálna zrada obludných rozmerov.

Naši „európski partneri“ ukázali, čo si o nás myslia a aké je naše postavenie. Opäť vidíme to prekvitajúce partnerstvo a spoluprácu. Solidaritu. Ako si spoločnými silami pomáhame. My budeme ukrutne trpieť a vymierať a oni z toho budú profitovať a budú mať plné žalúdky. Prečo sa žiaden západoeurópsky „partner“ neozval a nevysvetlil odborárom, že toto žiadať je neľudské?

Máme byť morálny, nehľadieť na ekonomické prínosy a myslieť na vznešenejšie ideály. Ale naši „partneri“ môžu hľadieť čiste na prínosy? Môžu nás uvrhnúť do chudoby, aby mali plné žalúdky? Aby sa mali päťnásobne lepšie ako my? Teraz, keď nás idú zradiť a hodiť cez palubu, máme myslieť na morálku a nesledovať naše záujmy? Hovoriť o morálke a akejsi spolupráci je v tomto prípade známkou kreténizmu, nie morálnosti.

Pripomína mi to ekonomické sankcie proti Ruskej federácií. Pokiaľ prvé, chirurgicky cielené sankcie ubližovali len drobným hráčom ako je Slovensko či Maďarsko, boli v poriadku. Z médií sme počúvali o vznešenejších cieľoch. Avšak situácia sa zmenila s požiadavkou Spojených štátov na celoplošné sankcie, ktoré ekonomicky poškodia najmä Nemecko. Teraz je odmietanie sankcií racionálny postoj. Lenže ak Nemecko môže odmietať celoplošné sankcie voči Rusku, my máme plné právo odmietať harmonizáciu a bez najmenšieho pocitu viny.

Jednoducho neexistuje dôvod, prečo by sme na rétoriku o potieraní sociálneho a daňového dumpingu mali naletieť aj my. Ak totiž tak urobíme, aj s navijákom zožerieme konkurentov pohľad na vec. Ten je však založený čiste na jeho záujme, ktorý nie je totožný s naším.

Ako presstitúti predávajú harmonizáciu verejnosti

Je obludné, ako túto kolosálnu zradu predávajú verejnosti rozliční eurohujeri a Neslováci. So sladkými rečičkami: Každá práca si zasluhuje spravodlivú mzdu. Dosť bolo zneužívania pracovníkov! Rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Budete odmeňovaní ako v západnej Európe.

Alebo takýmito krásnymi vyhláseniami: „Treba si uvedomiť, že ľudská práca je síce výrobným vstupom, ale nie je tovar, za ktorý je možné zjednávať čo najnižšiu cenu. Mala by byť adekvátne ohodnotená bez ohľadu na to, kde bol tento vstup zrealizovaný.“

Sladké, pekné reči. Žiaľ, len reči. Rovnaké platy nahrávajú zamestnancom v západnej v západných štátoch, pretože tým by sa prakticky eliminovalo riziko presunu pracovných miest na východ. To, čo vyzerá ako boj proti ohrozeniu sociálnych štandardov, je v skutočnosti len rafinovaným nástrojom na potieranie konkurencie zo strany nových členských krajín.

Naozaj chcem, aby sme zarábali ako v Rakúsku, no toto je o niečo celkom inom: podľa západných odborárov je riešením ich sociálnych problémy  to, že uvrhnú do chudoby nás, čo európskej verejnosti predávajú ako sociálnu spravodlivosť a zlepšenie ich života.

Novinári to dobre vedia. Len to nevyslovia nahlas. V prvom rade, ak by o tom informovali pravdivo, znamenalo by to priznanie, že západná Európa na nás chce spáchať kolosálnu zradu. Napísať toto nie sú schopní – duševne. Rovno by mohli eurohodnotovú propagandu spláchnuť do kanála. Druhý dôvod je, že jednoducho nenávidia Slovensko a Slovákov a podporia pravdepodobne čokoľvek, čo nám uškodí.

Vystúpenie postkomunistických krajín z Európskej únie

Nadhodím súvisiacu tému: Ak sme povinní akceptovať povinné automatické kvóty, moslimskú inváziu a prijímať migrantov a ešte k tomu byť vydieraní eurofondami a trpieť harmonizáciu daní, platov a sociálnych práv a tým stratiť jedinú a najväčšiu výhodu na jednotnom európskom trhu, tak to sa nám ani neoplatí byť v Európskej únii.

Neoplatí sa byť v harmonizovanej Európskej únii a stratiť najväčšiu ekonomickú konkurenčnú výhodu, a zároveň znášať moslimskú inváziu.

To rovno môžeme z Európskej únie vystúpiť. Európska únia bez prínosou a len s negatívami pre nás nie je výhodná. Ekonomicky to bude o čosi horšie ako harmonizácia, ale nebudeme povinní trpieť povinné kvóty a moslimskú inváziu. Hlavný argument proti vystúpeniu z EÚ znie, že stratíme prístup na jednotný európsky trh. Stačí si pozrieť, koľko percent HDP exportujeme na západ a zistíme, koľko pracovných miest je naviazaných na európsky trh. Lenže po harmonizácií tento argument bude neaktuálny. Hoci nie všetky zahraničné firmy odídu, ten „zvyšok“ čo ostane, jednoducho nestojí za moslimskú inváziu.

Prekvapuje ma, že poľská a maďarská vláda doteraz neprišli s takýmto vyhlásením. Celkovo V4 by mala povedať: buď stopnete harmonizáciu, alebo končíme. Keby sa krajiny V4 zhodli na vyhlásení, že sa im neoplatí byť v harmonizovanej EU a k tomu ešte aj znášať moslimskú inváziu a že to vyústi do ich vystúpenia, a zároveň by spustili ekonomicko-integračné projekty (napríklad výstavba diaľnic Maďarsko – Slovensko – Poľsko), bol by to reálny, silný tlak na západ, ktorý by mohol zvrátiť harmonizáciu. Toto by bol fakt účinný diplomatický ťah.

Nedivil by som, ak harmonizáciu a povinné kvóty budú hlavná príčina rozpadu Európskej únie, resp. rozkolu a vzďaľovania medzi západným a postkomunistickým blokom.

By |2017-09-25T10:15:52+00:0025. septembra 2017|Categories: Infovojna|Tags: , , |0 Comments

About the Author:

Avatar
Publikujem nezávislé komentáre a analýzy z domácej politiky.

Leave A Comment