Kiskovi sa nepodarilo podržať mimovládky, poslanci NR SR jeho veto masívne prehlasovali

//Kiskovi sa nepodarilo podržať mimovládky, poslanci NR SR jeho veto masívne prehlasovali

Kiskovi sa nepodarilo podržať mimovládky, poslanci NR SR jeho veto masívne prehlasovali

Poslanci NR SR v týchto dňoch 139 hlasmi prehlasovali veto prezidenta Kisku a opätovne a v pôvodnom znení schválili zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, na základe ktorého tieto organizácie dostanú od nového roka vlastný register, ktorý umožní v budúcnosti o nich získať komplexné údaje.

Organizácie evidované v registri mimovládnych neziskových organizácií budú teda jednoznačne identifikované a po novom bude register mimovládok obsahovať názov a adresu sídla právnickej osoby, identifikačné číslo, právnu formu, náplň ich činnosti, či detailné údaje o zriaďovateľoch a štatutároch daných organizácií.

Kiska však s týmto nesúhlasil a označil rozsah požadovaných informácií vo verejne prístupnej časti registra mimovládok za neprimerane široký. Zaradenie dátumu narodenia fyzickej osoby doň je podľa neho neprimeraným zásahom do ochrany osobných údajov, ktorý nemá opodstatnenie. Rovnako mu vadila aj povinnosť pre organizácie s medzinárodným prvkom uvádzať v stanovách údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. Prečo asi? Žeby preto, že ľudia konečne zistia kto za mimovládkami financovanými zo zahraničia vykonávajúcimi na Slovensku protištátnu činnosť, rozumej podľa jeho slov za organizáciami s medzinárodným prvkom, stojí? Žeby preto, že on sám má s takýmito mimovládkami blízke vzťahy?

Aj keď prijatie daného zákona, resp. prelomenie Kiskovho veta, je pre Slovensko pozitívnou správou, stále ide len o prvý a malý krôčik v boji s podvratnými aktivitami najmä zo zahraničia financovaných mimovládok! Aj keď som rád, že sa na takéto niečo MV SR pod vedením SMERu konečne odhodlalo, mohla sa vláda, keby sa chcela, inšpirovať americkým zákonom FARA, či ruským zákonom o nežiadúcich mimovládnych organizáciách, čo by malo omnoho väčší význam, účinok a aj ohlas ako tento novo prijatý zákon. Pre obyčajných ľudí by totiž malo omnoho väčšiu výpovednú hodnotu, keby pri mimovládkach, ktoré sú priamo, či nepriamo napojené a financované zo zahraničia a vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území SR, okrem registrácie do Registra zahraničných agentov videli aj označenie „zahraničný agent“. Alebo to, keby boli za svoju protištátnu činnosť dané organizácie aj reálne sankcionované finančnou pokutou, či pozastavením alebo zrušením činnosti na území SR.

Slovensko teda očividne na tvrdší zásah voči mimovládkam vykonávajúcim na jeho území podvratnú a protištátnu činnosť ešte nedozrelo. A k takémuto „dozretiu“ tak skoro asi ani nepríde, teda minimálne dovtedy, pokiaľ nedôjde k výmene súčasnej vládnucej politickej triedy, ktorá je na mimovládny sektor výrazne naviazaná…

Martin Bago

https://www.info.sk/sprava/151066/kiska-neuspel-register-mimovladok-bude-platit-v-povodnej-podobe/
https://www.teraz.sk/import/a-kiska-neuspel-register-mimovladok-b/363787-clanok.html
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/mimovladne-organizacie-sa-budu-musiet-registrovat-poslanci-prehlasovali-veto-prezidenta-kisku/

By |2018-11-29T17:27:18+00:0029. novembra 2018|Categories: Infovojna|1 Comment

About the Author:

One Comment

  1. […] post Kiskovi sa nepodarilo podržať mimovládky, poslanci NR SR jeho veto masívne prehlasovali appeared first on Blog […]

Leave A Comment