Káže Luteránska farárka Polcková deťom LGBTI propagandu priamo v kostole ?

//Káže Luteránska farárka Polcková deťom LGBTI propagandu priamo v kostole ?

Káže Luteránska farárka Polcková deťom LGBTI propagandu priamo v kostole ?

1.kor.6-9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípnici, ani súložníci s chlapmi, 10 ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nactiutŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 

Je prvý september, začiatok školského roka, práve ste vyprevadil deti do vašej cirkevnej školy. Rok sa v cirkevných školách začína práve v kostole. Ako kresťanský rodič ste nadšený.  V kostole, s Bohom, s modlitbou. Určite sa budú modliť za známky, za prospech v škole, spropagujú im skutočné biblické hodnoty ako je pracovitosť, zásadovosť, práca na sebe samom, cieľavedomosť, neviem možno príklad Márie a Jozefa, vysvetlia im že Boh nenávidí hriech a …

Mnohí si asi myslíte, že ak máte dieťa na kresťanskej škole, je istým spôsobom chránené pred homosexualizáciou, znemravňovaním a LGBTI propagandou. Možno práve preto ste dieťa dal na cirkevnú školu. Veríte, že pastori a farári na rozšírených hodinách náboženstva vedú deti k biblickým hodnotám. Možno k vernosti, manželstvu, monogamii a porozumeniu mentality opačného pohlavia. Veď máme na slovensku 50% rozvodovosť a know how okolo zakladania si manželstva, konfrontácia demoralizácie verejnosti – najmä mládeže veľmi chýba.

4.9.17 kázala pani farárka Polcková mladistvým od 6 do 20 rokov zaujímavú kázeň. Postavila sa na kancel a pred plným kostolom detí začala rozobrať pochod homosexuálov. „Zreformovala“ biblický text 1.Mojžišovej o Noem a potope o tom, ako Boh akoby toleruje homosexualitu a dúhu dokonca označila akoby za symbol tejto „lásky“. Potopu a ľudí v lodi z doby Noeho prirovnávala k loďkám muslimských a afrických ekonomických privandrovalcov, teroristov a šíriteľov Islamu. V tomto čase, na začiatku školského roku sú povinne všetky deti Luteránskych škôl v Bratislave vo veľkom kostole na Panenskej ulici a musia to povinne počúvať. Prváci majú 6 rokov … Chcem sa opýtať, ako má táto téma súvis s prvým septembrom a nástupom do školy ? Dokážu tému LGBTI perverzu spracovať malé deti tak 6,8 12 ročné ?

Je veľmi smutné, že alterntívne média si evanjelickú cirkev a.v. vôbec nevšímajú. Na Slovensku že nie je väčšia slniečkárska úderka a to čo infiltrovaní pastori tejto „cirkvi“ robia, nedokázala ani Hanzelová a Tódová v čase ich najväčšej slniečkárskej slávy.

Podľa môjho názoru ide o priame porušenie zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), § 151 odsek 2

(2) V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. (3) V školách a v školských zariadeniach sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a žiakov. (4) V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti.

Skúste sa vrátiť do vašich detských čias. Predstavte si že máte 6-7 rokov a prichádzate do školy plný dojmov z prázdnin. Pani učiteľke dáte kvety a ste naplno v atmosfére detského očakávania. Pokiaľ ste vychovávaní na cirkevnej škole ako dieťa, iste vás oslovili také tie typy hlboko veriacich učiteliek, ktoré boli tak trošku stĺpmi vašej viery aj neskôr, keď ste vyrástol. STOP. STRIH. NIE, toto už dnes neplatí. Autorita ktorej detsky dôverujete, spustí kázeň o akomsi „pochode inakých ľudí“ ktorých hriech Boh dobre že nemiluje a stvoril kvôli nim vraj aj tú dúhu. Ako dieťa by ste mal z tejto kázne taký dojem.

Tu je PDF  – Kompletná kázeň pani farárky Polckovej, pre deti a mladistvých, na začiatok ŠR pre EL a EZŠ – 2017

Ak tej kázni nebudete rozumieť, nič si z toho nerobte. Je písaná tak, aby jej rozumieť nebolo. To je kvôli paragrafom, aby sa mohla vyhovoriť že to tak nemyslela. Nie je to „áno-áno“ a „nie-nie“ ale je to písané akoby podľa manuálov Sorošových mimovládok – formou sofistikácie a vytrhávania z kontextu. Pokiaľ poznáte Bibliu, jej kontext a symboliku, musíte byť týmito lžami zdesený. Myslite na to, že 7 ročné dieťa sa nevie mentálne brániť 🙁 Je úplne neskutočné ako sú slniečkári zákerní, ako fanaticky sa bijú za ten svoj perverz a ako neváhajú zneužívať malé deti.

 

Pani farárka Polcková :

Stále je mnoho ľudí, ktorí nechcú žiť celý život sami, bez najbližšieho človeka, bez rodiny. Na problémy so svojou inakosťou upozorňujú aj formou dúhových pochodov. Niektorí, aj kresťania sa na tom pohoršujú. Boli by radšej, keby boli títo ľudia radšej ticho. Keby boli radšej neviditeľní.

Pani farárka práve vštepila prváčikom lož, že homosexualita rovná sa rodina. Perverz a sodomia nie je hriech ale je to „inakosť“. Organizátori LGBTI pochodov nie sú Sorošom platené mimovládky, ale tieto pochody vznikajú akoby spontánne a sú spôsobené ich údajnými „problémami“ ktoré tí zlí, zlí kresťania nevedia pochopiť.  Že tie „problémy“ sú napr. adopcia detí homosexuálmi, to sa už deti nedozvedia. Ani to že tým pádom zaniká ich detské (toto sa týka najmä sirôt) právo mať mamu a otca. Homosexualita sa berie ako dúhová vec ktorú stvoril akoby Boh a homosexuáli ako večne prenasledovaní a nepochopení ľudia. Je len jedna vec, ktorú tam pani farárka zabudla dodať. Holokaust. Neviem či nečíta Sorošove manuály ale toto tam rozhodne chýbalo. To by ako „snehová vločka“ mala, preto jej za túto propagandu nedáme jednotku ale dvojku, snáď to bude na budúce lepšie …

 

Pani Farárka Polcková:

Dúha je teda znamením toho, že každý človek, každý človek má právo na život a na lásku. Pán Boh vie, že občas nám treba pripomenúť, aby sme sa nestarali len sami o seba – ale aj o tých, ktorí žijú okolo nás.

 

Pani farárka deti klame. Dúha NIKDY nebola v Biblii symbol „práva človeka na (homosexuálnu) lásku“, ako to deťom podprahovo vložila. Toto Boh nikdy nepovedal a v Biblii to NIKDE nie je. V zmluve medzi Bohom a Noem sa v 1 Mojžišovej 9 – 14 píše, že Boh nedovolí nikdy potopu za ľudský perverz. To je všetko, čo je tam napísané, nič iné. Homosexualita je veľmi ťažký hriech ktorý spôsobil že Boh zlikvidoval celú zem. Boh teda dal tú dúhu až po kompletnom vymetení hriechu. Toto pani farárka ale vôbec nespomenula. Všetky národy ktoré zlegalizovali homosexualitu zanikajú. Vymierajú švédi, nemci, väčšina európskych národov a sme nahradzovaní Islamskym fašizmom a afričanmi. Neviem, či to nie je horšie ako potopa samotná … Ak by ste študoval Bibliu na tému „dúha“ prišiel by ste na to, že to je symbol Božej Svätosti a prirovnávať dúhu k Sodomii je čisté rúhanie Duchu Svätému.

Jedna z príčin zneistenia sexuálnej orientácie je pornografia. Homosexuálom (resektíve bi-sexuálom) sa môžte ľahko stať konzumáciou pornografie, o čom sa ale nikde nehovorí. Štatistiky homosexuálov ale stúpajú a tento trend sa nedá vysvetliť ničím iným. Ja som členom malej organizácie, ktorá bojuje proti pornografii a ako Luterán som viacero krát žiadal Luteránskych duchovných o pomoc nie len s konfrontáciou pornografizácie mládeže ale priamo s pomocou bývalým porno hercom, ktorí sa na nás nakontaktovali, všetko mi v Bratislave zmietli zo stola lebo nie som slniečkár. Veď nešlo o pomoc LGBTI komunite alebo Islamizátorom, ale o pomoc skutočne núdznym kde nám na popud jednej slniečkárky odhlasovali, že nám nijako nebudú pomáhať. Aké to pokrytectvo našich holokaustových fanatikov a zástancov práv LGBTI.

Zaujímavé, zrazu koľko Luteránov propaguje na svojich profiloch neo-marxistickú stranu „Progresívne Slovensko“… S úderkovým zanietením marxistu a falošným benčíkovským odhodlaním, ktoré je to isté, ako odhodlanie komunistu v roku 1980, presvedčujú svoje okolie o správnosti neo-liberalizmu a akceptácii homosexuality. Je viac než jasné, že oddeľovanie zrna a pliev ide presne podľa proroctiev z Biblie, ktorú si oni v manifeste progresívnych veriacich zamenili za „univerzálny náboženský text“, (pod vedením Luteránskeho vysokoškolského pedagóga Ábela) čo je slniečkársky manifest, kde sa napríklad píše, že Biblia je porovnateľná s nejakými bližšie nešpecifikovanými „ostatnými“ učeniami a tézami. V manifeste je spomenuté aj vysporiadanie sa s bližšie nešpecifikovanými „rasistickými“ silami, čím určite nemyslia rasistické výpady denníka N na Slovanov, špeciálne Rusov, nadradzovanie židovského utrpenia nad iné a ich podporu fašistických a pro-hitlerovských síl na Ukrajine, ktorej sa denník N pravidelne zastáva. Je rok 2018  aha, kam sme sa s týmto luteránskym šialenstvom dostali. Preč od Ježiša, bližšie k satanovi, Prečítajte si tie mená, väčšina z nich je z Bratislavy. 

Takto, uzdravenie z homosexuality je možné vždy. Iba cirkvi k tomu nemajú kľúč lebo vyhnali Ježiša z ich stredu a zamenili Jeho Slovo za denník N. Besiedka vo Veľkom Kostole na Panenskej je skoro stále vo farbe dúhy. Deti robia s dúhovými vecami a hrajú sa s dúhovými hračkami.

Pan Prostredník, generálny tajomník tkzv. „ekumenickej rady cirkví“ je manžel riaditeľky evanjelického lýcea Ing. Edity Prostrednikovej.  Vystúpil na pochode homosexuálov a v jeho prejave tento hriech OBHAJUJE kde je podľa neho homosexualita „akoby dar prírody“. Pán Prostredník káže často v Bratislave starom meste a asi celá slniečkárska partia v tomto kostole vystúpila proti referendu za rodinu.  Predpokladám teda, že rodičia budú ako vždy ticho. Nikto ani nepípne. Ak vôbec chápu čo sa deje.

Fragmenty zo života Evanjelickej cirkvi – Bratislava Staré Mesto:

Na fotografii švédske lesbické duo, prednášajúca na konferencii, „o rodovej rovnosti, Bratislava, Evanjelický malý kostol, Ellen Radtke (napravo), so svojou manželkou, Stefanie Radtke, farárkou.

Prekladateľ Koránu do Slovenského Jazyka, káže za kazateľnicou v Evanjelickej cirkvi, Veľký kostol, Panenská ulica. Úctu ku kresťanstvu prejavil vyťahaným šedým svetrom. Ročne zomrú na základe Islamského terorizmu tisíce kresťanov.

brat farár Pavlús, miláčik denníka N a Bratislavských slniečkárov. Nevie sa dočkať sobášov homosexuálov ? 

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto, (predsedajúca farárka Mgr. Anna Polcková) usporiadal 24.11.17 konferenciu o tzv.“rodovej rovnosti“  prednášajúcimi bola miestna slniečkárska smotánka + švédske lesbické duo. Zlatý klinec určite bola pro potratová aktivistka Oľga Pietruchová, známa nenávistnými rasistickými prejavmi k belochom, (white trash) a prednášala švédska lesbická farárka Ellen Radtke s manželkou,  samozrejme nesmel chýbať známy pro-homosexuálny aktivista, roky ovplyvňujúci Luteránskych teológov, pán Prostredník.

Konzervatívni a biblickí prednášajúci, napríklad známa odborníčka na gender, Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková nepripadali iste do úvahy. Narúšali by neomarxistické sny a fantázie, platené z vašich cirkevných daní, ktoré vy Luteráni, ako hlupáci, radi na toto odvádzate. Je to preto, lebo oba kostoly na Panenskej ulici sú slniečkárska súkromná firma a nikto by do toho nemal hovoriť.

Na Vianoce, 24.12.14, asi dva mesiace pred referendom o rodine, pani farárka Polcková priamo na vianoce vykonštruovala kázeň, v ktorej akoby tvrdí, že „rodinu (tradičnú) si idealizujeme z toho dôvodu že zlyhávame“ a preto že zlyhávame sa bojíme, že na druhej strane homosexuálny zväzok je myslený vážne, kde sa verní homosexuáli milujú v čase krízy aj kríža :

 

Niektorí kresťania za zachovanie hodnôt manželstva a rodiny demonštrujú ….. Idealizujeme si aj rodinu. Robíme to preto, aby sme si nemuseli uznať, že práve medzi tými, ktorí sú nám najbližší, zlyhávame – ako partneri, rodičia aj deti.  …… Čoho sa teda bojíme? Toho, že muži a ženy, ktorí sú iní, a ktorí chcú žiť v trvalom zväzku inak ako si vieme predstaviť, by to mohli myslieť vážne? Že by si chceli byť verní a milovať sa so všetkým, čo oddaná láska so sebou nesie, teda aj v kríze a kríži?

Čoho sa teda bojíme ? Neviem ako pani farárka, ale ja sa bojím Boha. Rodina ako zmluvný zväzok muža a ženy je daná práve Ním. Homosexualita je v Písme označená ako čistý perverz, za ktorý je Boží hnev ktorý sa prejavuje kliatbou nad národom, kde toto cirkev akceptuje, tá je zaručená. Vy ako duchovní by ste mali inštitúciu manželstvá muža a ženy kultivovať, toto ale od vás nemožno čakať. Kultivujete perverz, sodomiu a tým podporujete skazu tohto národa.

———————————————

Možno týmto blogom, ale aj aktivitami v alternatívnych médiách, začal pani Polckovej ísť image trošku dole. Slniečkárska lobby sa preto začala činiť. Je vidno, že fake news a hoax neo-marxistický denník N už nestačí. Portál „aprilmagazin“ ktorý buď priamo spolu vlastní alebo výdatne sponzoruje (zisťujem) korporácia „curaprox“ publikoval o pani Polckovej „zrazu“ krásny propagačný článok.

Najprv ale ku korporácii Curaprox, je to dôležité. Táto firma je dcéra patriaca Švajčiarskemu milionárovi Ueli Breitschmid. Vzostup tohto pána medzi najbohatších ľudí je pre mňa osobne záhada. O väčšine ľudí ktorý zbohatli, sa dozviete ako sa im to podarilo, o ňom ani veľmi nie. Jednoducho sa to nedá dohľadať a aj v interview s ním, pre portál zentralplus nie je nič jasné. Dokonca keď prišla v interview reč na sponzoring, Ueli tvrdí, že on okrem zdravia nič iné nesponzoruje. Je to ale pravda ? Portál aprilmagazin používa https adresu aprilmagazin.curaprom, čo asi zdarma nebude, sú tam všade reklamy na túto korporáciu. O pánovi Breitschmitovi sa dozviete iba, že po otcovi zdedil akýsi dentálny biznis a ťahal ho ďalej. Stačí ale predaj zubných kefiek na to, aby ste vlastnil niekoľko hotelov, pozemkov, reštaurácii a biznis s alkoholom? Neviem, no skúste to 🙂 Môj celkový dojem je, že to je taký sponzor odzadu, čiže tajný sponzor nikdy nezistíte čoho. Môžte to ale tušiť, lebo ihneď ako kliknete na ich stránky, je tam neo-marxistická propagácia miešania rás a pri predaji ich produktov bežne heslá ako „go black“. To je označenie pre bielu ženu, ktorá má deti s černochom, teda už nie biele potomstvo. Mnohí toto aj volajú „genocída bielej rasy“, lebo tým pádom je o jedného belocha menej a o viacerých černochov viac. A ak sa toto propaguje na vysokom leveli mladým ženám tak ako dnes, dochádza vyslovene k vymieraniu belochov, čiže ku ich genocíde. Práve pre toto je „go black“ – teda aby si belošky brali černochov, tak hojne neo-marxistami propagovaný. Ich cieľ je vyhynutie bielej rasy, čo si oni otvorene priznávajú. Pri curaprox marketingu nájdete frázy ako „čierna je biela“ a v ich propagačnom videu dáva černoch do úst belošky čiernu zubnú kefku, spôsobom, akoby to bol falický symbol, imitujúc akoby praktiky v pornografii. Černoch aj beloška sú v klipe nahí. Pani Polcková, gratulujeme …

Skúsim teraz rozobrať niektoré zaujímavé prehlásenia v článku a sami uvidíte, že to je čistá klamlivá slniečkárska propaganda na spôsob Sorošových mimovládok.

Článok sa volá: V zahraničných cirkvách nie je toľko kŕčovitosti, hovorí farárka Anna Polcková, ktorá vedie ľudí k vzájomnej tolerancii

Samotný názov článku hovorí, že cirkvi by si nemali brať príklad z Bibie, ako napríklad dr. Martin Luther. Mali by si ale brať príklad z bližšie nešpecifikovaného útvaru, ktorému slniečkári dali meno „zahraničie“. Z nadpisu tiež vyplýva, že akceptovanie homosexuality v cirkvi nie je hriech ale je to „tolerancia“. Hriech bol tiež subliminálne pomenovaný aj ako „kŕčovitosť“.

V úvodných odstavcoch, prezentujú pani Polckovú vo svetle akéhosi anjela prinášajúceho svetlo tolerancie. Ten teraz prišiel na to, čo nevedeli ani samotné biblické postavy, ako apoštol Pavol, Ježiš alebo Mojžiš, a to, že sú tu núdzni ľudia. Čo sú to ale núdzni ľudia“ ? Nie sú to logicky slobodné mamy, zneužívané ženy, obete znásilnení a vrážd moslimských hord, obete sex biznisu, biele rodiny s viacerými deťmi, invalidi, vlastenci a konzervatívci štvaní slniečkármi za svoje presvedčenie, prenasledovaní políciou za pravdu a vyhadzovaní z práce, obete sionizmu, okultizmu, rasovo prenasledovaní jedinci ako napr. Oskar Dobrovodský, (už ste videli kresťanskú cirkev, ktorá by Oskarovi chcela pomôcť ?) čiže obete cigánskeho teroru, atď, atď ale sú to výlučne LGBTI, islamisti a ekonomickí privandrovalci. Tento slniečkársky vzorec je veľmi jednoduchý, proste „obeťou“ alebo „núdzny“ nikdy proste nie ste, ak ste biely heterosexuálny jedinec. (Bielym človekom sa rozumie „pôvodný Európan“)

Čo veľmi bolí, absentuje prvok akéhokoľvek osobného vzťahu s biblickým Ježišom. Je to ten najsmutnejší highlight 🙁

Aby sa vytvoril v čitateľovi pocit dôveryhodnosti, Pani Polcková spomína, že za ňou chodia mladí ľudia, ktorí si nevedia nájsť partnera. Je to prezentované ako akýsi dôkaz toho, že jej mladí dôverujú. Realita ale je, že na to nemusíte byť farár, aby za vami chodili mladé kresťanky zúfalé z toho, ako sa nevedia vydať. Takých máme plné kostoly. Špeciálne v Bratislave. Vina za to padá priamo na duchovných, nakoľko normálneho zdravého chlapa faloš ako neomarxizmus odpudí a vyženie z kostola von. Nie je ani v Bratislave veľa normálnych mladých mužov, ktorí majú mozog zabalený do denníka N. Preto je skutočných chlapov, schopných si založiť rodinu, teraz medzi Luteránmi tak málo. Jednoducho, takýto luteránski pastori nie sú v ničom vzorom, špeciálne v oblastiach, ktoré sami nasmradli neomarxizmom. Naozaj česť výnimkám, ale tie sú tak po dedinách a menších mestách, v Bratislave moc nie. Priemerný evanjelický kostol sa viac-menej skladá zo starých ľudí, žien a dievčat, ktoré sa logicky pri nedostatku mladých mužov schopných založiť si rodinu, nevedia vydať. Počet Luteránov naďalej klesá, dnes je nás iba 6% v 19 storočí bolo na území Slovenska 80%.

Drží katolícka cirkev obranný val proti slniečkárskym bláznom ?

Je to chrapúnstvo, že ako náplasť na tento úbohý stav, na tie naše prázdne kostoly aj obsahom aj duchom, sa do ECAV zavádza homosexualita a exportujú islamskí infiltrátori a afričania. Mladí bieli muži nemajú skutočne nič také, ako vzor alebo príklad, ako je povedzme brat farár Kuffa. Milí evanjelici, toto je daň, ktorú platíte za svoju hlúposť.

Článok ďalej bez okolkov ide priamo na vec a točí sa výhradne okolo „LGBTI ľudí“ – „jediní možní“ núdzni ľudia + samozrejme islamskí infiltrátori. Zarazilo ma, že pani Polcková spomína nejaký „byt pre utečencov“ ktorí ona a LGBTI ľudia nejako pripravujú. Neviem o tom byte nič, hoci som Luterán, platím cirkevné dane, nie je asi treba o tom informovať, ale najlacnejší byt v Bratislave môže prísť okolo 110.000 € ak predpokladáme, že to nie je garzónka.

Islamskí infiltrátori, obťažujúci biele ženy, s drahými mobilmi, sú na sociálnych dávkach vyšších ako sú dôchodky na SK. LGBTI komunita dostáva z našich daní stovky tisíc € a od Soroša niekoľko násobne viac.

Obzvlášť závažné je tvrdenie v článku, že sa p. Polcková snaží evanjelikov „vzdelávať“. To prebieha napríklad brain washingom už na besiedkach, formou divadiel pre deti, kde „dobrých“ utečencov v loďkách prenasledujú „zlí“ ľudia v zelených tričkách. Čiže formou lží denníka N ale nie v oblasti poznania Boha, Písma a morálky ale v oblasti LGBTI, a to priamo v kostoloch.  Sú luteránske kostoly na Panenskej už slniečkárska súkromná firma ? Vyzerá to že áno. Lebo podľa toho čo sa tam fakt robí, teda ako sa „vytvára“ to „prostredie“, cieľ iste bude legalizácia homosexuálnych sobášov. K tomu to celé smeruje. A to sa nedá iba tak. Pred tým treba otupiť kresťanov voči Božím morálnym štandardom. S tým musí ísť ruka v ruke, brain-washing 6 a viac ročných detí, už na samom začiatku ich vývoja. Len sa snažím opísať špinu, čo je reálne na pozadí tých slniečkárskych fráz a kecov o tolerancii a tkzv. „prijatia bez rozdielu“.

Podľa toho čo je v Písme, tolerancia k človeku s nevysporiadaným hriechom, ktorý si ho nechce vysporiadať je nulová. Hriešny človek by sa nemal cítiť medzi kresťanmi dobre a jeho hriech by nemal byť prijatý a tolerovaný. Ten v období Nového Zákona ak čo i len vstúpil do kresťanského zhromaždenia, (SK 5,8) zomrel na prahu. V 4 Mojž 25, 7-11 Áronov vnuk Pinchas zabil oštepom šíriteľa multi-kultúri a smilníka. Bolo mu to pripočítané ako spravodlivosť v smere, že ochránil svoju komunitu pred nákazou a vyhynutím. Toto v kontexte Biblie nie je navádzanie na fyzickú vraždu, inkvizíciu, alebo čokoľvek čo vás teraz napadlo. Je to symbol že odplata za hriech je smrť, ale iná smrť – večná smrť. Nie teda že zomriete a koniec, po vašej smrti a Božích súdoch čaká v rámci nulovej tolerancie hriechu večné zatratenie, kde si budú môcť démoni robiť s vami čo chcú. 

Ondrej Prostredník : Je tradičná rodina pasé ? Pán prostredník ohlásil v období lunárnej brány 22, tkzv. novolunárny rok, (obdobie okolo 18.1) t.j. významný kabalistický sviatok, kandidatúru na poslanca Európskeho parlamentu, za neomarxitickú stranu Progresívne Slovensko, financovanú ESET-om.  V tomto období okolo 18.1, prebiehajú zasväcovania do slobodomurárskych lóží a kabalistických spolkov + a niekedy aj rituálne vraždy, (máme záhadné zabitie primátora Gdanska v Polsku,  samo-upálenie človeka v tranze na Václavskom námestí v Prahe, 18.1.2019, možný ohňový a krvný rituál Amakebah v rámci Kabaly ) v tomto období sú ohlasované politické nominácie spriaznených ľudí. Gratulujeme Luteránom.

Článok o pani Polckovej, tak ako aj celá slniečkárska propaganda, opisuje homosexualitu ako dobre že nie hlavný spoločenský problém, niečo veľmi citlivé, zložité. Akoby toto ani priemerný človek nevedel pochopiť a je preto dobre, že tu máme teológov odchovaných na pánovi Prostredníkovi, ale nie na Písme.

Biblia je voči hriechu veľmi jednoduchá. Sú iba dve možnosti, buď niekto bojuje proti hriechu a chce z neho vyjsť von, alebo v ňom chce zotrvávať. Pokiaľ vy ako povedzme heterosexuálny ženatý muž, máte problém s promiskuitou, určite pre vás a vaše milenky nespravia v kostole špeciálne prostredie. (špeciálne dotované programy pre vašu manželku, zamerané na „pochopenie“ vašej promiskuity,  polygamné svadby, finančná podpora vašich mileniek a úprava biblie tak, aby to vás ako smilníka neurážalo + konferencie o tom, ako je normálne mať mnoho žien.). Tak isto ak ste pedofil, neurobia z vás učiteľa na besiedke. Prečo sa ale v prípade homosexuálov postupuje inak, nerozumiem.

Vráťme sa k samotným homosexuálom. Kresťanské združenia venujúce sa homosexuálom a lesbám sa zase delia na dve skupiny. Prvá sa im venuje v smere poznania, že homosexualita je hriech ako každý iný. Snaží sa im úprimne pomáhať nehrešiť a spoločne pôstami, modlitbami a ľudskou podporou prevedú homosexuála k slobode a víťazstvu. Treba iste povedať, že tento boj je ťažší a bez osobného vzťahu s Ježišom Kristom úplne nemožný. Výsledky ale sú, dajte si do vyhľadávača „saved from homosexuality/lesbo a vyjde vám mnoho výsledkov, či na youtube alebo fb. Len malú poznámku, aj samotní homosexuáli majú tendenciu dávať svoj problém do pozície niečoho skoro až nemožného zmeniť, ale je to niečo podobné, ako keď vy si s Bohom zatvoríte myseľ pred myšlienkami na polonahé ženy na ulici, nutkanie pozerať porno a úprimne bojujete o čistotu mysle.

Druhé typy organizácii sa naopak snažia presvedčiť nejapnými argumentami o biblickosti homosexuality, s cieľom homosexuálnych sobášov v kostoloch a adopcii malých sirôtok z detských domovov. Týchto spolkov je samozrejme veľa, sú bohate dotované z vašich daní, od Sorosa, korporácii typu ESET, rôznymi okultnými spolkami a rozoznáte ich podľa toho, že o peniaze nemajú núdzu. Väčšinou sú to drzé a agresívne slniečkárske organizácie, s jediným cieľom, normalizovať perverz, dostať sa do škôl vymývať deťom mozgy.

Denník N financovaný oligarchami  ten zas prišiel s chorobomyseľným článkom, kde dáva za príklad chovanie sa Nórskej Luteránskej cirkvi, ktorá už konečne schválila tie homosexuálne sobáše. Podľa slniečkárov, by sa ECAV na Slovensku mala chovať tak isto. Je to teda otázka pre vás. Máme sa chovať podľa Biblie a Božích morálnych zákonov, (ako to robil dr. Martin Luther) alebo podľa Nórska – krajiny ktorá je známa fašizmom okolo odoberania malých nevinných (ne-moslimských, najmä východoeurópskych a špeciálne bielych) detí ? Lebo napríklad Švédska luteránska cirkev dáva aj dole z budov kríže, aby sa muslimskí kolonisti a poberači sociálnych dávok neurážali, a tak isto zrušila Ježišovi Kristovi pohlavie z muža na neutrála. Pobláznený slniečkár sa bude do krve byť za to, že to je správne, čo ale ty ? Pôjde ECAV podľa slniečkárov, sorošových mimovládok alebo podľa Písma ? Ako sa ako evanjelický kresťan rozhodneš ?

Prosíme ak môžte, preložte toto video a pustite to mladým Luteránom aj za cenu, že vás z ECAV vyhodia. Najlepšie na mládeži, ak môžte tak  aby to nespozorovali slniečkári vo vedení. Urobíte s pravdou síce trošku paseku, ale stojí to za to 🙂

 

Slniečkári menia Luteránom Bibliu na homosexuálnu príučku, Luteráni sú ticho.

Mnohých z Vás určite niekedy napadlo, ako to je možné že Lutránski duchovní v tak veľkej miere presadzujú v cirkvi homosexualitu a dokonca nemajú problém šíriť LGBI propagandu malým deťom.

Deje sa to vo veľkom v Európe ale je to aj tu, na Slovensku. Predsa kňaz by mal Bibliu poznať od A po Z a ako taký by mal lepšie vedieť veci ako vy, čo sa týka Božích morálnych pravidiel a morálky.

Aby som vás veľmi nenaťahoval, trik ktorí na oblbnutie duchovných slniečkári použili, je veľmi jednoduchý.

Zmenili im Bibliu! 

So správnym prekladom z hebrejského jazyka, si „nevedeli“ nikdy poradiť mnohí erudovaní prekladatelia, stovky rokov dozadu. Hebrejčina je tak zložitý jazyk, že ani samotní židia jej nerozumejú a dá sa povedať, že v roku 2018 jediný, kto tomuto jazyku rozumie sú slniečkári z Veľkého kostola na Panenskej ulici v Bratislave. Hebrejčina je totiž „jediný“ jazyk na svete, ktorého slová majú viacero významov.

Všetky preklady Biblie sú teda nesprávne ak odporujú LGBTI propagande a homosexualita nie je nikde v Biblii zakázaná. Zakázaný v Biblii je podľa slniečkárov iba sex v trojici, konkrétne jedna žena s dvomi mužmi 🙂

klikni: Slniečkár si upravil Bibliu podľa seba a-ha, čo z toho vzniklo. Pozrite si to, spadnete na zem. 

Evanjelický (ako inak) teológ vsadil na viac zmyselné slová a bohorovným spôsobom, prevracia všetky základné biblické verše o morálke. Všetko je zle preložené čo odporuje slniečkárskej obci.

Ozaj, prečo potom ortodoxní židia nerobia homosexuálne sobáše ? No predsa, lebo nerozumejú samým sebe, ich vlastnému rodnému jazyku. Chcem teda navrhnúť, nemohla by ísť pani farárka Polcková, pán farár Pavlús a možno aj pán Pastirčák zvestovať radostnú homosexuálnu zvesť a Písma židom preložiť a vyložiť? Veď predsa, podobne ako oni, môžu ortodoxní židia začať s tými homosexuálnymi sobášmi. S týmto „darom od prírody“, ako to opísal teológ Prostredník. Musí to byť úžasný pocit, keď zistia že stovky, tisíce rokov proste všetci rabíni mýlili …

A prečo teda toto „obohatenie“ nemôžu mať aj židovské deti niekde v synagóge ? Prečo iba Luteránske ? Prečo práve židovské detičky sú od vedomia, že „homosexualita je boží dar“ akoby izolované ?

Fantastická vec ako sa dá zdôvodniť perverz Luteránom, ktorí nie sú ochotní študovať Písmo, je sofistikácia. Tá je často medzi slniečkármi používaná, vlastne celý ich marxizmus je postavený na sofistikácií. Skúsim jeden z ich sneho-vločkových argumentov :

Ježiš sa nikde nevyjadril priamo voči homosexuálom

 

To je pravda. Pravda je ale aj to, že Ježiš sa nikde nevyjadril priamo voči tomu ak napr. šoférujete auto opitý a ani proti tomu ak kradnete v obchode. Ak teda „nesúdite aby ste neboli súdení“, vychutnajte si s ježišom slobodu riadiť opitý a vykrádať obchody.

Na záver malý kurz slniečkárskeho prekladania. Trošku zbúrame zaužívané predsudky:

—————————————-

Platil som korunou. – Nejde o platbu korunou (mincou) ale o platbu korunou stromu

I’ll be back – preklad „prídem opäť“, „budem späť“ nie je správny. Preklad znamená: budem chrbátom

Have you ever experienced being TOO high? – preklad „máte skúsenosť byť príliš nafetovaný“ nie je správny. Správne je: skúsil si byť moc vysoko ? 

—————————————–

… a ak s tým prekladom nesúhlasíš, si Klátikovec, Putinov agent, fašista, rasista, xenofób ….

skúsme si rozobrať tento zaujímavý citát teológa Prostredníka, ktorý nikdy Bibliu asi nečítal a ak áno, nebral ju moc vážne :

Ondrej Prostredník: „Biblické texty neodsudzujú pevný a trvalý vzťah dvoch ľudí rovnakého pohlavia založený na láske. Postoj vedenia evanjelickej cirkvi je v dnešnom teologickom diskurze neobhájiteľný.“

Okrem toho, že biblia sexuálny vzťah dvoch ľudí toho istého pohlavia odsudzuje úplne všade a NIKDE nedelí homosexuálny vzťah na „verný“ a neverný ale opisuje ho ako hriech ( Genesis 19:1-13; Levitikus 18:22; Rímskym 1:26-27; 1 Korintským 6:9 Rímskym 1:26-27, Rímskym 1:24-27 ) pri každej jednej zmienke o ňom, teológ Prostredník ZAMLČUJE, že podľa Biblie sa človek stáva homosexuálom v dôsledku hriechu, homosexualita je daná ako kliatba a trest pre ľudí ktorí Boha odmietajú …. čiže, človek ktorý má teologické tituly a vyučoval (na záhubu) Luteránskych duchovných, naschvál nespomenie úplne prvé prikázanie z desatora, ktoré hovorí, že ako úplne prvú vec na svete, by sme mali milovať Boha. Nie prekrúcať Písmo a tvrdiť, že tam nie je čo tam jasne je a určite by mal prestať hrať falošnou hrou viacerých významov slov v SZ a NZ

Ozaj, chcel by som sa opýtať, je niekde ešte nejaký skutočný Luterán, ktorý by vedel utiahnuť bremeno založenia a pôsobenia konzervatívnej aliancie uprostred ECAV ? Ak sa pani Polcková dostane vyššie v hierarchii ECAV, čo sa iste plánuje, bude to prvá skutočne homosexuálna mega cirkev na Slovensku. Konzervatívna aliancia by vyvíjala osvetovú činnosť medzi neinformovanými Luteránmi a zároveň by brala Bibliu – Božie Slovo vážne. Postavili by sme spoločne priehradu neomarxistickej infilrácii ? Ja si myslím, že taký Luterán sa nenájde. Ale ak by predsa len áno, kontaktujte ma na rachab@protonmail.com

p.s. dr. Matin Luther nikdy „nereformoval“ Písmo a Božie morálne zásady v ňom

 

pozrite sa, kde sú dnes katolíci. Hanbime sa spoločne. Plačme za našich pomätených slniečkárov a modlime sa aby ich marxizmus nemal väčší vplyv na deti ako má. Aby sa nedostali do vedenia cirkvi, lebo tým pádom sme prekliatie pre tento národ a pre svoje okolie a satanskou pascou. Roztrhnime si naše srdcia, ak nám vôbec na našej cirkvi záleží. Ozaj a záleží ?

 

 

By |2019-01-19T11:56:30+00:006. septembra 2017|Categories: Infovojna|Tags: , , , , |0 Comments

About the Author:

frantisek
Venujem sa demoralizácii verejnosti, najmä mládeže, reálnemu pozadiu pornografie, neomarxizmu v protestantských cirkvách. Ďalšie obľúbené témy : slniečkárstvo, infiltrácia, sionizmus, havlizmus, odklony od pôvodného biblického učenia v kresťanstve a farizejstvo.

Leave A Comment