Káže Luteránska farárka Polcková deťom LGBTI propagandu priamo v kostole ?

//Káže Luteránska farárka Polcková deťom LGBTI propagandu priamo v kostole ?

Káže Luteránska farárka Polcková deťom LGBTI propagandu priamo v kostole ?

Priatelia, mnohí si asi myslíte, že ak máte dieťa na kresťanskej škole, je istým spôsobom chránené pred homosexualizáciou, znemravňovaním a LGBTI propagandou. Možno práve preto ste dieťa dal na cirkevnú školu. Veríte, že pastori a farári na rozšírených hodinách náboženstva vedú deti k biblickým hodnotám. Možno k vernosti, manželstvu, monogamii a porozumeniu mentality opačného pohlavia. Veď máme na slovensku 50% rozvodovosť a know how okolo zakladania si manželstva, konfrontácia demoralizácie verejnosti – najmä mládeže veľmi chýba.

Je prvý september, práve ste vyprevadil deti do vašej cirkevnej školy. Rok sa v cirkevných školách začína práve v kostole. Ako kresťanský rodič ste nadšený.  V kostole, s Bohom, s modlitbou. Určite sa budú modliť za známky, za prospech v škole, spropagujú im skutočné biblické hodnoty ako je pracovitosť, zásadovosť, práca na sebe samom, cieľavedomosť, neviem možno príklad Márie a Jozefa, vysvetlia im že Boh nenávidí hriech a … Ste si ale istý, že to tak naozaj je ?

4.9.17 kázala pani farárka Polcková mladistvým od 6 do 20 rokov zaujímavú kázeň. Postavila sa na kancel a pred plným kostolom detí začala rozobrať pochod homosexuálov. „Zreformovala“ biblický text 1.Mojžišovej o Noem a potope o tom, ako Boh akoby toleruje homosexualitu a dúhu dokonca označila akoby za symbol tejto „lásky“. Potopu a ľudí v lodi z doby Noeho prirovnávala k loďkám muslimských a afrických ekonomických privandrovalcov, teroristov a šíriteľov Islamu. V tomto čase, na začiatku školského roku sú povinne všetky deti Luteránskych škôl v Bratislave vo veľkom kostole na Panenskej ulici a musia to povinne počúvať. Prváci majú 6 rokov … Chcem sa opýtať, ako má táto téma súvis s prvým septembrom a nástupom do školy ? Dokážu tému LGBTI perverzu spracovať malé deti tak 6,8 12 ročné ?

Skúste sa vrátiť do vašich detských čias. Predstavte si že máte 6-7 rokov a prichádzate do školy plný dojmov z prázdnin. Pani učiteľke dáte kvety a ste naplno v atmosfére detského očakávania. Pokiaľ ste vychovávaní na cirkevnej škole ako dieťa, iste vás oslovili také tie typy hlboko veriacich učiteliek, ktoré boli tak trošku stĺpmi vašej viery aj neskôr, keď ste vyrástol. STOP. STRIH. NIE, toto už dnes neplatí. Autorita ktorej detsky dôverujete, spustí kázeň o akomsi „pochode inakých ľudí“ ktorých hriech Boh dobre že nemiluje a stvoril kvôli nim vraj aj tú dúhu. Ako dieťa by ste mal z tejto kázne taký dojem.

Tu je PDF  – Kompletná kázeň pani farárky Polckovej, pre deti a mladistvých, na začiatok ŠR pre EL a EZŠ – 2017

Ak tej kázni nebudete rozumieť, nič si z toho nerobte. Je písaná tak, aby jej rozumieť nebolo. To je kvôli paragrafom, aby sa mohla vyhovoriť že to tak nemyslela. Nie je to „áno-áno“ a „nie-nie“ ale je to písané akoby podľa manuálov Sorošových mimovládok – formou sofistikácie a vytrhávania z kontextu. Pokiaľ poznáte Bibliu, jej kontext a symboliku, musíte byť týmito lžami zdesený. Myslite na to, že 7 ročné dieťa sa nevie mentálne brániť 🙁 Je úplne neskutočné ako sú slniečkári zákerní, ako fanaticky sa bijú za ten svoj perverz a ako neváhajú zneužívať malé deti.

 

Pani farárka Polcková :

Stále je mnoho ľudí, ktorí nechcú žiť celý život sami, bez najbližšieho človeka, bez rodiny. Na problémy so svojou inakosťou upozorňujú aj formou dúhových pochodov. Niektorí, aj kresťania sa na tom pohoršujú. Boli by radšej, keby boli títo ľudia radšej ticho. Keby boli radšej neviditeľní.

Pani farárka práve vštepila prváčikom lož, že homosexualita rovná sa rodina. Perverz a sodomia nie je hriech ale je to „inakosť“. Organizátori LGBTI pochodov nie sú Sorošom platené mimovládky, ale tieto pochody vznikajú akoby spontánne a sú spôsobené ich údajnými „problémami“ ktoré tí zlí, zlí kresťania nevedia pochopiť.  Že tie „problémy“ sú napr. adopcia detí homosexuálmi, to sa už deti nedozvedia. Ani to že tým pádom zaniká ich detské (toto sa týka najmä sirôt) právo mať mamu a otca. Homosexualita sa berie ako dúhová vec ktorú stvoril akoby Boh a homosexuáli ako večne prenasledovaní a nepochopení ľudia. Je len jedna vec, ktorú tam pani farárka zabudla dodať. Holokaust. Neviem či nečíta Sorošove manuály ale toto tam rozhodne chýbalo. To by ako „snehová vločka“ mala, preto jej za túto propagandu nedáme jednotku ale dvojku, snáď to bude na budúce lepšie …

 

Pani Farárka Polcková:

Dúha je teda znamením toho, že každý človek, každý človek má právo na život a na lásku. Pán Boh vie, že občas nám treba pripomenúť, aby sme sa nestarali len sami o seba – ale aj o tých, ktorí žijú okolo nás.

 

Pani farárka deti klame. Dúha NIKDY nebola v Biblii symbol „práva človeka na (homosexuálnu) lásku“, ako to deťom podprahovo vložila. Toto Boh nikdy nepovedal a v Biblii to NIKDE nie je. V zmluve medzi Bohom a Noem sa v 1 Mojžišovej 9 – 14 píše, že Boh nedovolí nikdy potopu za ľudský perverz. To je všetko, čo je tam napísané, nič iné. Homosexualita je veľmi ťažký hriech ktorý spôsobil že Boh zlikvidoval celú zem. Boh teda dal tú dúhu až po kompletnom vymetení hriechu. Toto pani farárka ale vôbec nespomenula. Všetky národy ktoré zlegalizovali homosexualitu zanikajú. Vymierajú švédi, nemci, väčšina európskych národov a sme nahradzovaní Islamskym fašizmom a afričanmi. Neviem, či to nie je horšie ako potopa samotná … Ak by ste študoval Bibliu na tému „dúha“ prišiel by ste na to, že to je symbol Božej Svätosti a prirovnávať dúhu k Sodomii je čisté rúhanie Duchu Svätému.

Jedna z príčin zneistenia sexuálnej orientácie je napr. konzumácia pornografie. Prečítajte si peripetie, hádzanie polien pod nohy a zhadzovanie zo stola, keď sme prosili ECAV v tomto smere o pomoc . Uzdravenie z homosexuality je možné vždy. Iba cirkvi k tomu nemajú kľúč lebo vyhnali Ježiša z ich stredu a zamenili Jeho Slovo za denník N. Ja osobne som niekedy cirkevníkom z ECAV navrhoval pozvať na Slovensko, bývalého gay porno herca Joseph Sciambra nech môžu mladiství trošku pristáť v realite z falošných oblakov slniečkárskeho blúznenia, samozrejme všetko zhodili zo stola.

Evanjelická cirkev v Bratislave Starom meste je dlhodobým epicentrom slniečkárstva. Besiedka vo Veľkom Kostole na Panenskej je skoro stále vo farbe dúhy. Deti stále robia s dúhovými vecami a hrajú sa s dúhovými hračkami.

Pan Prostredník, generálny tajomník tkzv. „ekumenickej rady cirkví“ je manžel riaditeľky evanjelického lýcea Ing. Edity Prostrednikovej.  Vystúpil na pochode homosexuálov a v jeho prejave tento hriech OBHAJUJE kde je podľa neho homosexualita „boží dar“. Pán Prostredník káže často v Bratislave starom meste a asi celá slniečkárska partia v tomto kostole vystúpila proti referendu za rodinu.  Predpokladám teda, že rodičia budú ako vždy ticho. Nikto ani nepípne. Ak vôbec chápu čo sa deje.

Fragmenty zo života Evanjelickej cirkvi – Staré Mesto:

Prekladateľ Koránu do Slovenského Jazyka, káže za kazateľnicou v Evanjelickej cirkvi, Veľký kostol, Panenská ulica. Úctu ku kresťanstvu prejavil vyťahaným šedým svetrom. Ročne zomrú na základe Islamského terorizmu tisíce kresťanov.

brat farár Pavlús, miláčik denníka N a Bratislavských slniečkárov. Nevie sa dočkať sobášov homosexuálov ? 

Luteráni prichádzajú s novým homosexuálnym prekladom Biblie. Akceptujúho aj ortodoxní židia ?

 

Na Vianoce, 24.12.14, asi dva mesiace pred referendom o rodine, pani farárka Polcková priamo na vianoce vykonštruovala kázeň, v ktorej akoby tvrdí, že „rodinu (tradičnú) si idealizujeme z toho dôvodu že zlyhávame“ a preto že zlyhávame sa bojíme, že na druhej strane homosexuálny zväzok je myslený vážne, kde sa verní homosexuáli milujú v čase krízy aj kríža :

 

Niektorí kresťania za zachovanie hodnôt manželstva a rodiny demonštrujú ….. Idealizujeme si aj rodinu. Robíme to preto, aby sme si nemuseli uznať, že práve medzi tými, ktorí sú nám najbližší, zlyhávame – ako partneri, rodičia aj deti.  …… Čoho sa teda bojíme? Toho, že muži a ženy, ktorí sú iní, a ktorí chcú žiť v trvalom zväzku inak ako si vieme predstaviť, by to mohli myslieť vážne? Že by si chceli byť verní a milovať sa so všetkým, čo oddaná láska so sebou nesie, teda aj v kríze a kríži?

 

Neomarxistický Denník N financovaný oligarchami napojenými na Sorosa prišiel s chorobomyseľným článkom, kde dáva za príklad chovanie sa Nórskej Luteránskej cirkvi, ktorá už konečne schválila homosexuálne sobáše. Podľa slniečkárov, by sa ECAV na Slovensku mala chovať tak isto. Je to teda otázka pre vás. Máme sa chovať podľa Biblie a Božích morálnych zákonov, (ako to robil dr. Martin Luther) alebo podľa Nórska – krajiny ktorá je známa fašizmom okolo odoberania malých nevinných (ne-moslimských, najmä východoeurópskych a špeciálne bielych) detí ? Pobláznený slniečkár sa bude do krve byť za to, aby podľa Nórska, nie podľa Biblie. Ak s tým nesúhlasíte, ste „Klátikovec“ a Bratislavskí slniečkári v ECAV vás izolujú. Ako sa ako kresťan rozhodnete ?

Ak si dávate otázku, ako je možné že kresťanský kňaz odporúča homosexualitu a nemá problém ju normalizovať medzi 6 ročnými deťmi, odpoveď je v tomto blogu.

Ozaj, chcel by som sa opýtať, je niekde ešte nejaký skutočný Luterán, ktorý by vedel utiahnuť bremeno založenia a pôsobenia konzervatívnej aliancie uprostred ECAV ? Ak sa pani Polcková dostane vyššie v hierarchii ECAV, čo sa iste plánuje, bude to prvá skutočne homosexuálna mega cirkev na Slovensku. Konzervatívna aliancia by vyvíjala osvetovú činnosť medzi neinformovanými Luteránmi a zároveň by brala Bibliu – Božie Slovo vážne. Postavili by sme spoločne priehradu neomarxistickej infilrácii ? Ja si myslím, že taký Luterán sa nenájde. Ale ak by predsa len áno, kontaktujte ma na thepinkcross.sk@gmail.com

 

p.s. dr. Matin Luther nikdy „nereformoval“ Písmo a Božie morálne zásady v ňom

 

 

Napísal(a) | 2017-11-05T16:22:06+00:00 6. septembra 2017|Kategória:|Tags: , , , , |0 komentárov

O autorovi:

frantisek
Venujem sa demoralizácii verejnosti, najmä mládeže, reálnemu pozadiu pornografie, neomarxizmu v protestantských cirkvách. Ďalšie obľúbené témy : slniečkárstvo, infiltrácia, sionizmus, havlizmus, odklony od pôvodného biblického učenia v kresťanstve a farizejstvo.

Napísať komentár