Ilumináti- Luciferovi osvietenci

//Ilumináti- Luciferovi osvietenci

Ilumináti- Luciferovi osvietenciAdam sa dožil 930 rokov. Ľudia boli vysokého vzrastu. Vek človeka sa upravil až po Potope  na 120 rokov, aj vzrast sa zmenšil.


Kostry nájdené v Turecku.


Pred potopou bolo zmýšľanie ľudí veľmi zlé, ľudské dcéry obcovali s Božími synmi (anjelmi- Nefilim)-rodili sa im obri. Po potope v Babylone sa ľudia rozhodli postaviť Babylonskú vežu, ich plány boli zmarené- jazyky popletené. To bol prvý pokus o svetovládu po potope.

Stará zmluva– Mojžišovi boli dané Bohom napísané dosky s 10 prikázaniami.

Nová zmluva-Boh zoslal na svet svojho prvorodeného syna, aby trpel a svojou krvou spasil svet, aby vyhral nad satanom, tým starým hadom, diablom, ktorý je proti Bohu a ľuďom, ktorý vedie do záhuby mnohých. No syn Ježiš má moc zvíťaziť nad ním. Má moc súdiť každého za svoje činy, to znamená že aj anjelov- padlých anjelov-satana- Lucifera.

Ježiš bol ukrižovaný na mieste, ktoré sa volá Golgota- lebka. Lebka prvého muža Adama.

 


Pod horou Golgota bola ukrytá Archa zmluvy s 10 prikázaniami vo vnútri.

Keď Ježiš zomrel, skaly pukali, v Jeruzaleme sa roztrhla aj chrámova opona, bol stotníkom prebodnutý, vytiekla krv a voda- znak puknutého srdca za hriechy sveta. Ježišova krv stekala dole, až na zľutovnicu.

On bol obeťou, ktoré sa konaly raz do roka- na sviatky Pesach, on bol Baránkom, zvieratko baránok v ten deň, kedy zomrel Ježiš malo byť zabité, no nebolo, lebo Jeruzalemom otriaslo zemetrasenie po Ježišovom vydýchnutí. Bol zabitý skutočný baránok- Baránok Boží,


Ježiš po troch dňoch vstal zmŕtvych. A to bol on ktorý premohol smrť, nad nim už nepanuje. Smrť= hriech.

Smrti by nebolo keby človek nezhrešil a nebol vyhnaný z raja Edenu, kde bol aj strom života.Nad týmto svetom žiaľ panuje Satan- Lucifer- Diabol. 

Mnohí sa pýtajú ako sa môže Boh na to pozerať? Či existuje vôbec Boh, že keby existoval, tak by nedopustil také veci… To je rúhanie, pretože nie Boh, ale Diabol robí tie veci, on zosnoval plány ako bojovať proti Bohu a božím ľuďom.  On má moc dať každému, kto sa mu pokloní dá slávu a moc nad národmi, i takto pokúšal na púšti aj Ježiša a on mu povedal: Odíďsatan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu dávať božskú úctu.“ 

Ilumináti boli stúpenci tajnej nemeckej spoločnosti Illuminati Germanae (dosl. Osvietenci Nemecka) založenej v roku 1776. Snažili sa aplikovať myšlienky osvietenstva.

V roku 1785 bola spoločnosť zakázaná. Následne sa väčšina jej členov pridala k slobodomurárom. Neskoršia snaha o obnovenie z roku 1896 nasmerovala učenie k hermetizmu. V roku 1933 bola opätovne zakázaná a po 2. svetovej vojne obnovená (Svetová spoločnosť iluminátov, Rád iluminátov).

Ich činnosť je často spájaná s konšpiračnými teóriami.

Symbol iluminátov bol hexagram. Erb zobrazoval sovu rímskej bohyne múdrosti Minervy, ktorá držala v pazúroch knihu s písmenami PMCV (lat. per me caeci vident – skrze mňa vidia slepí).

Zakladateľ- Adam Weishaupt.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt illuminati minerva


Dolárova bankovka a Washington.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt illuminati minerva

Saturn, južný a severný pól.


Krv.
Saturn- Kronos- Satan- pán času- 


Nacisti sa veľmi zaoberali okultizmom- blesky- satan.

 Lucifer- svetlonos. Padlý anjel. Ľuďom dáva osvietenie také, ktoré využijú len v prospech zla, v prospech slávy.
Začiatok od dieťaťa. Disney- slobodomurár. Mačka menom Lucifer.


         


Mozog.

Tretie oko.


Emanuel Macron-pyramída s okom na vrchu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt macron pyramids


Celebrity aj politici patria satanovi, sú to jeho sluhovia. Ovládaní sú aj pomocou MK-ULTRA.

Symbol jedného oka.

  
Symbol pyramídy.


Symbol ruky-paroháč.
Symbol V- Victory- Víťazstvo.

Ich pánom je Had- Satan-Lucifer, ktorému patrí svet a dá moc nad národmi každému, kto sa mu pokloní.

List Efezanom 6:11-18

11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!Had sa dostáva všade.


H.R. Giger- vytvoril filmového Votrelca.

   


Michal Truban- Progresívne Slovensko si nechal vytetovať Votrelca.

     


 


Predlžená lebka.Ľuboš Lorenz, Peter Kalmus.Hadia symbolika. 
Média pod kontrolou zla.

Korporácie-logá.


 


Diabol- Satan- Lucifer- Had- chce vytvoriť svetovládu- Nový svetový poriadok. Kedy bude mať plnú moc a kontrolu nad každým stvorením. Do jeho plánu ale zasiahne Boh, druhým príchodom svojho syna na zem, ktorý zničí to zlo a nastane súd. A kraľovanie v Novom Jeruzaleme, v nových telách v harmónii.

2Tim 3, 1-17

1 Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2 Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3 bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, 4 zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! 6 Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, 7 ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. 9 Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých. 10 Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, 11 prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. 12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. 14 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.


Greta Thunberg-

Zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ilumináti

Strážca poznania (facebook)

 

By |2019-09-26T22:31:15+00:0026. septembra 2019|Categories: Infovojna|9 komentárov

About the Author:

Avatar

9 komentárov

 1. order cialis online

  Ilumináti- Luciferovi osvietenci – Blog InfoVojna

 2. […] Ilumináti- Luciferovi osvietenci […]

 3. […] Ilumináti- Luciferovi osvietenci […]

 4. buy hydroxychloroquine online

  Ilumináti- Luciferovi osvietenci – Blog InfoVojna

 5. chloroquine antiviral

  Ilumináti- Luciferovi osvietenci – Blog InfoVojna

 6. generic ventolin

  Ilumináti- Luciferovi osvietenci – Blog InfoVojna

 7. ciprofloxacin for dogs 250 mg

  Ilumináti- Luciferovi osvietenci – Blog InfoVojna

 8. generic viagra sales

  Ilumináti- Luciferovi osvietenci – Blog InfoVojna

 9. […] Ilumináti- Luciferovi osvietenci […]

Leave A Comment