HešteG #SylviaKtoraSaDokazeOzvat

//HešteG #SylviaKtoraSaDokazeOzvat

HešteG #SylviaKtoraSaDokazeOzvat

Takže Sylvia sa začína ozývať. To je dobrá správa, ale zlá správa pre všetkých presvedčených neoliberálnych kapitalistov. Sylvia je len lakmustest pre dnešný pocit ľudí vonku. Možno by Sylvia pred 15 rokmi verila v neoliberalizmus, ale dnes už ani Sylvia geneticky nepríjma propagandu neoliberalizmu.

Ono to je v konečnom dôsledku fuk, že ke ktorej téme sa teraz Sylvia začína ozývať. Fakt, že sa začína ozývať je znakom úpadku neoliberálno-kapitalistickej ekonomickej teórie. A to tak preto, lebo neoliberalizmus nemá síce moc spoločné s diskusiou o extrémizme alebo nejakými inými historickými diskusiami, ale stav dnešnej spoločnosti produkuje všeobecný odpor voči všetkému neoliberálnemu. Čiže aj ak by hovorili neoliberáli pravdu, nikdo ich nebude počúvať a ľudia s nimi budú nesúhlasiť, aj keď by mali 100x pravdu. Ľuďom a Sylvii je odporné, pričom sama Sylvia o tom prd vie, keď neoliberáli idú niečo kázať o morálke alebo o zločinoch spáchaných v minulosti, keď sami nevidia zločiny spáchané a genocídu páchanú na pracujúcej vrstve neoliberalizmom.

Slovami US enovye v UN, čiže tej žaby, ktorá tam papulovala, že koľko detí musí zomrieť, kým sa začne Rusko zaujímať, by sme sa mohli opýtať, že koľko milónov detí musí zomrieť, koľko bielych, čiernych, žltých a červených detí musí hladovať, kým sa začne niekdo z pupkatých nenažraných tlstých neoliberálnych hovád zaujímať o osudy pracujúcej vrstvy?

Táto otázka je samozrejme rečnícka. Všetci vieme, že to je jedno koľko. Neoliberáli sa nikdy nebudú zaujímať o osudy a podmienky pracujúcej vrstvy. Tej vrstvy, ktorá vybudovala ich životnú úroveň. Zaujímať sa začnú až vtedy, keď sa pracujúca vrstva odpúta od systému kapitalistického vykorysťovania. Potom ale bude zaujímavé zistiť, z čoho títo neoliberáli budú žiť, lebo za papulovanie v parlamentoch ich už nikdo platiť nebude, keďže tam nebudú. Čiže budú ďakovať bohu, alebo čomu veria, za to, že existuje niečo ako bezpodmienečný príjem. A aj toto si budú prisvojovať k úspechom svojich reforiem, ako to už dnes vyťahuje “Zradičová”.

Ale všetci vieme, že to takto nedopadne, keďže ten, kto robí prirodzenú zmenu nemožnou, robí násilnú zmenu neodvrátiteľnou. A na to nepotrebujeme Kennedyho, aby sme na to prišli.

HešteG #SylviaMaVRukeRoxor !

By |2017-04-14T19:52:24+00:0014. apríla 2017|Categories: Infovojna|Tags: , , , , , |0 Comments

About the Author:

Lars
Poslucháč infovojny z Piešťan, istý čas sa telefónom hlásil z Norimbergu. Od 2016 oficiálne ITéčkar, formou Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung (IHK). Nepripisujúc takýmto papierom žiadnu hodnotu, po vyhodení z TU v Drážďanoch s odporom k Bologna reforme.

Leave A Comment