Čo nám nepovedal ani Marián Kotleba ani Štefan Harabín a vlastne nikto z „osobností“ alebo „odborníkov“

//Čo nám nepovedal ani Marián Kotleba ani Štefan Harabín a vlastne nikto z „osobností“ alebo „odborníkov“

Čo nám nepovedal ani Marián Kotleba ani Štefan Harabín a vlastne nikto z „osobností“ alebo „odborníkov“

– opäť porušujem, to že nechem rozoberať konkrétne osoby ale nerozoberám ich, ani vzťah k nim, ale podstatu pandorinej skrinky okolo ktorej všetci chodia po špičkách, pretože na tomto sprisahaní stojí a padá celý európsky žalár, ríša zla:
– na vystupovanie z Europskej únie nepotrebujeme žiadne referendum, lebo sme do nej nikdy nemohli vstúpiť, aj Brexit bolo len divadelné predstavenie, celý ten politický zápas je len kolaborácia zúfalých občanov ako spolupáchateľov s neústavným a faśistickým poriadkom do ktorého sa zahrabávame každým dňom hlbšie, zatiaľ čo napriklad vysťahovalectvo alebo  popravy občanov exekútormi pokračujú
– prečo sme nikdy nevstúpili do Európskej únie, ktorá vznikla práve za účelom okupácie a podrobenia národných štátov, to že je to okupácia, kde napríklad exekúcie (kde v súčinnosti štát, banky a exekútorí popravujú občanov a odnímajú im majetky) sú analógiou orabovania židov a ich likvidácii v plynových komorách, na to netreba žiadnych odborníkov ani vykladačov kariet:

 

z ústavy SR, hlava I :
Čl. 7
(1)
Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.
(2)
Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

 

Pýtam sa, moźu byť predmetom referenda (ktoré sa uskutočnilo pred vstupom do EÚ) základné ľudské práva ? Lebo keď zákony EÚ môžu a denne vidíme, že aj majú prednosť pred zákonmi SR a našim protektorom to zaručuje totálnu kontrolu nad obyvateľstvom, lebo ich zbavuje akejkoľvek zodpovednosti. Tak pochádza moc občanov SR od nás, alebo od okupantov  a sme mi štátotvorný národ ? Náš parlament len spisuje zákony okupantov, nie zákony naše pre naše blaho. A ďalšími pokusmi o zvolenie tej spŕavnej strany, ktorá nás dostane z niečoho, do čoho nemožno vstúpiť sa tento stav bezprávia predlžuje a obete pribúdajú, denne sa zvyšuje riziko vojen civilizačných aj občianskych. Máte ešte chuť hrať túto ruskú ruletu a fandiť svojim klubom a rozoberať čímďalej šialenejšie myšlienkové pochody „protivníka“, ktorým je potenciálne kaźdý slovák, lebo všetci sme pod tlakom neslobody a teda nesvojprávni ?

Čl. 7(2) tam bol zamontovaný neskoršie ale to nie je dôležité kedy. Je to priamo pred očami a to je dôležité. Pod sviečkou je najväčšia tma. Aj ja som voli „Kotlebu“. Hahaha. A teraz ma ukameňujte ako kolaboranta. Už chápete čo je občianska vojna ? Zobuďme sa slováci. Ak si neuvedomime čo je to ústava, tak sme spolupáchatelia a likvidujeme sami seba.

By |2017-02-28T01:25:03+00:0028. februára 2017|Categories: Infovojna|1 Comment

About the Author:

Avatar

One Comment

  1. Avatar
    balu 21. marca 2017 at 18:21

    No ja vám prezradím pikošku o lisabonskej zmluve.
    V Maďarsku anno dacumál platila stará historická stava, ale v 1944 Nemci obsadili Maďarsko a teda sa začala okupácia. Po nemeckej okupácii nasledovala sovjetská, ktorá trvala de facto až do 1990/91 kým sovjetské vojská krajinu neopustili. Komanči. Dovtedy „akožeplatil“ tzv. Zákon I. o štátnom zariadení Maďarska z roku 1946, resp. Z. XX. z roku 1949, ktoré sa ani len nevolali „ústava“. Okrem faktu, že tento zákon bol obyčajným upgrade-om „ústavy“ boľševickej Repubilky Rád z 1919 (a tá zas bola len recyklovaná Bucharinová ústava), jednoznačne vznikol pod vojenským nátlakom a teda podľa medzinárodného práva je neplatný (-á ak berieme ako ústavu). A čože sa nestalo: v Maďarsku v 1989 nenapísali novú ústavu, ale len upgrade-li túto boľševickú „ústavu“. Ktorá je tým pádom tiež nelegitímna. Vyplýva z toho, že všetky vlády v Maďarsku sú nelegitímne a nimi podpísaní zmluvy neplatné. Lisabonská zmluva je platná iba v prípade, že VŠETKY vlády súhlasia… nu, ale jedna ani nemala právomoc nič podpisovať.

Leave A Comment