Desaťročia prevádzkovaný cloud seeding a úsmevné príklady výroby oblakov zo súčasnosti ako špička ľadovca komercionalizácie a militarizácie počasia.

//Desaťročia prevádzkovaný cloud seeding a úsmevné príklady výroby oblakov zo súčasnosti ako špička ľadovca komercionalizácie a militarizácie počasia.

Desaťročia prevádzkovaný cloud seeding a úsmevné príklady výroby oblakov zo súčasnosti ako špička ľadovca komercionalizácie a militarizácie počasia.

Posledný blog „o počasí“ slúžil aj ako uvedenie do povedomia stránok, ktoré mapujú a zhromažďujú informácie o tom, že už desťročia sú tu testované a aj masovo prevádzkované „hry s počasím“. Hnacím motorom je obyčajná túžba všetko ovládať a počasie, alebo skôr atmosféra, ionosféra a vôbec celé naše prostredie sa pod vplyvom tejto posadnutosti mení na bojisko. Skupín, záujmov a agiend je viacero, často protichodných. Podstata je, že nemá zmysel sa sústrediť na jednu agendu, alebo sa dohadovať ktorá existuje a ktorá nie. Podstatné je prijať, že už dávno to tu na nebi nie je „BIO“ a že to je už teraz aj následok okrem iného aj komercionalizácie a „weaponizácie“ počasia. Až potom môžeme vytvoriť silu a pozastaviť to. Sledujem že už aj na slovenskej „alternatívnej scéne“ bola otvorená pandorina skrinka „plochá vs. guľatá zem“. Je to ďalšia z nikdy nekončiacich absurdných vojen analogická v určitom zmysle tej nikdy nekončiacej a preto ideálnej – „chemtrails vs. contrails“. Je to niečo čo nás paralyzuje v zmysluplnom konaní a v používní zvyškov súdnosti. Nech vznikli tieto nikam nevedúce bitky akokoľvek, myslím že sú živené (okrem našej vlastnej nadutosti a pýchy) aj aktívnym spôsobom „zvonka“ pomocou analýz nálad a odoziev ľudstva v internete na takéto „nastolené témy“.

V súčasnosti ten chaos v nás, kde sa všetko drobí na navzájom bojujúce skupiny sa doslova zhmotňuje aj na nebi kde bojujú „tie elity“ resp. korporácie (obchodujúce s počasím) aj s navzájom protichodnými predstavami o počasí. Preto aj atmosféra je ďalšie bojisko. Umožnil to rozvoj technológií, ktoré su stále primitívne, ale aj tak už teraz a vlastne už dávno nie sme schopní ich použiť s rešpektom. Vyschnutie Kalifornie bolo možné podľa indícií aj kvôli zavlažovaniu Texasu. Netvrdím že je to prípad Texasu (nezisťoval som prečo tam napr. už dlhšie prevádzkujú klasickú modifikáciu), ale voda je potrebná (okrem iného) napríklad pre korporácie na niektoré typy ťažby niektorých surovín. Inak Texas mal (netvtrdím že to s Kaliforniou súvisí, uvádzam len ako ukážku že „legálne“ sa toho po svete prevádzkuje už dávno veľa a klasický cloud seeding v Texase napr. s jodidom strieborbným je len mastičkárstvo adymová clona na odvedenie pozornosti), nič tajné to nebolo, všimol som si ti minulý rok, aj oficiálne stránky infromujúce o prebehnutých kampaniach modifikácie počasia (na vykonávanie operácií sa úradom vydávajú licencie).

Tu sú úsmevné príklady ( 1, 2 ) toho, že tie veci nie sú len na papieri alebo v patentoch. Cloud seeding sa objavil po prvý krát v praktickej a aj úspešnej realizácii  niekedy v 40tych rokoch minulého storočia, lebo princíp je jednoduchý a preto aj tieto primitívne realizácie sú jednoduché. Sú tu uvedené len preto, aby sa zobudili tí, čo náhodu sa s tým ešte nestretli, ale aj tým, čo na nebi hľadajú „ufá bojujúce proti iluminátskym lietadlám“. Problém komunity okolo „boja proti práškovaniu“ je, že sa nedokážu medzi sebou zhodnúť na jedinej veci (preukázateľnej, lebo nikdy nebudeme infromovaní o tom čo všetko sa naozaj deje), ktorá by ich mohla spojiť. Nie je to to, či sú za lietadlami vodné stopy alebo hliníkové. Ani dokonca to, či tie lietadlá lietajú s cestujúcimi a na štandardných trasách, alebo je veľká časť premávky armádou plne a bezpilotne automaticky riadená, hoci každý človek s neupečeným mozgm vidí, že frekvencia a dráhy letov sú ako vystrihnuté z nejakej bojovej hry, kde sa to na bojisku hemží bojovými prostriedkami. Na čom sa dá už dávno zhodnúť je to, že lietadlá zapríćiňujú na celej planéte nadmernú tvorbu oblakov. A oblaky, aj keď sú napríklad len z vodnej pary, nielenže zatieňujú slnko, ale môžu prispieť aj k roztopeniu pólov. Ďalej, ak sa to s cloud seedingom preženie, paradoxne nastane sucho (v atmosfére je konečné množstvo vody a preto ak je seedované príliš, vyzrážajú sa kvapky veľmi malé a nespadnú, to bolo mimochodom denným úkazom leta 2016 na Slovensku, leto ktoré vďaka totálnemu harassmentu – operáciám v atmosfŕe som nazval „veľká plynová komora“, kde kvapky sú tak malé a v takom množstve, že nevidieť na 500m, len sa kvapky vznáśajú a nikdy v skutočnosti neprší). K tomuto všetkému vyšli články aj štúdie, aj k tomu ako by si veľmoci (resp ich vysunuté vedecké celebrity) priali roztopenie pólu kvôli ľahšiemu prístupu k surovinám a podobne. Celá propaganda okolo CO2 je bullshit. Obyčajná vodná para/oblaky keď sa navyrábajú, a je jedno či cielene alebo ako následok hustej premávky zanechávajúcej „BIO“ vodné pary, sú schopné roztopiť pól.

Samotné štandardné letecké palivo, ktoré je unifikované vo všetkých štátoch NATO a o jeho zložení mimochodom rozhduje skupina cca 10 ľudí, obsahuje dosť prímesí na to, aby nebo nebolo „BIO“ resp.  bolo prikryté. V palive je dosť vylepšujúcich aditív (proti zamrznutiu, proti explózii a podobne) na to, aby to proste narobilo bordel aj bez nejakého zámeru a sofistikovaného riadenia. Preto nemá zmysel špekulovať o konkrétnostiach, ale sa zamerať na výsledok. Ten je opakujem ten, že za posledné roky vďaka leteckej premávke generujúcej oblaky slnečných dní ubúda a ja chcem opäť modré nebo. Ilumináti, orby bojujúce proti chemtrailom, plochá zem, morgellony, masová práškovacia genocída a všetok ostantný fear-porn vrátane každodenných správ o imigrácii a ničom inom, alebo maximálne o idiotch z vlád, ktorí aj tak o ničom (teda o sebe samom) nerzhodujú, nás nezjednotí, ale nám ugriluje mozgy v spoločnej masovej psychóze. Rohodujeme my a podľa toho to tu tak aj vyzerá a bude vyzerať.

Na pochopenie nezmyselnosti vojny „veriacich fanúšikov“ a „neveriacich fanúšikov“ je tento link , stačí si pozrieť začiatok. Podstata problému je to, že sme vyše desať rokov zabili tým, že sme sa v diskusiách ako medzi sebou tak aj „s protivníkom“ bavili terminológiou, ktorá neopisuje nič konkrétne („high level descriptors“). Ten link nedávam preto lebo je to pre mňa biblia, ale k tomu istému záveru som prišiel asi jeden, dva roky pred tým ako som objavil práve  tento článok na stránkach a projektu Jim Lee-ho , ktorého neznášajú mnohí ako „veriaci“ tak aj „neveriaci“. A aj preto je to znak, źe robí svoju prácu dobre, neharaší aby si získal ľudí.

Pre pochopenie a budíček v akom štadiu nezmyselnej „vojny samých so sebou“ sa nachádzame, opäť opakujem link na históriu rozvoja priemyslu modifikácie počasia.

Na mapách Jim Lee-ho si môžete vyhľadať lokácie aj napríklad s uvedenými pozemnými cloud seedermi, ktoré sú v prevádzke snáď už desaťročia a je to len špička ľadovca na čom sa už dávno pracuje a nielen na papieri a v patentoch. To len najmä posledné dva roky je to už otvorene cez bulvár púštané masám, aby boli pripravené na globálne oteplenie a napríklad dane za CO2. Oteplenie, ktoré nie je inak problém, aby bolo skutočné, aj na Slovensku je intenzita napr UVB niekoľkonásobná, proste preto lebo v máji (bez modifikácie by to bolo už niekedy v marci) sa dá zhorieť do hodiny, ale rozhádané masy nechápu (ak vôbec si všimli že sa dá zhorieť do hodiny lebo napríklad umelé platené solárko už dávno aj tak milujú), že celé je to možno len preto, aby naríklad si magori roztopili pól a mohli ďalej drancovať. A keď rabovačka skončí tak si asi naplánovali, že zemeguľu po vykynožení časti ľudstva ignorujúcej CO2 („collateral damage“ pri záchrane planéty po mastičkárskych high-tech pokus-omyl vedeckýcjh testoch) uvedú do pôvodneho stavu.

Projektov k napríklad pozemnému cloud ssedingu je veľa a bežia desťročia, až v posledných dňoch som si to naozaj uvedomil, ako nás vedecká náboženská sekta manipuluje, keď na jednej strane sa tvária že o ničom nevedia ani len o rozsiahlych testoch a na druhej strane internet je plný konkrétnych vecí, kde tí istí nám to popularizujú, aj keď je pravda že tam to zaobalia do prijateľnej a humánnej formy.

P.S: Už chápete analógiu medzi utopeným chlapcom zo Sýrie a fotografiou (čo obletela celý svet) s vychudnutým ľadovým medveďom na plávajúcej ľadovej kryhe roztápajúceho sa pólu ? Záplava imigrantov, záplava z pólu. Prijmite utečencov, prijmite globálne otepľovanie. Na to všetko pre vás máme riešenie.

By |2018-11-01T14:43:29+00:0020. mája 2017|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment