Bojkotujte aquapark !!!

//Bojkotujte aquapark !!!

Bojkotujte aquapark !!!

   Po internete koluje fotografia z Aquacity Poprad, kde sa moslimská žena kúpe v bazéne. Fotografia vyvolala búrlivé reakcie. Niektorí moslimku odsudzovali, niektorí sa k nej stavali pozitívne a tvrdili, že sa predsa kúpe v burkini a to sú predsa plavky ako každé iné. Samozrejme, títo ľudia neváhali a každého s opačným názorom onálepkovali ako rasistu a xenofóba. Tak sa poďme na to pozrieť podrobnejšie.
   Vedenie aquaparku tvrdí, že sa moslimka kúpe v burkini. Tak si teda pozrime spomínanú fotografiu.

   Z takejto fotky ťažko jednoznačne určiť, či skutočne ide o burkini, alebo nie. Ja sa však prikláňam k názoru, že skôr nie, ako ano. A to z toho dôvodu, že žena má na hlave regulárny hidžáb, ktorý k burkini nepatrí !

 

Hidžáb

Hidžáb

 

 

 Aby ste mali predstavu, ako burkini vlastne vyzerajú.

 

Burkini

Burkini

 

 

   Aquacity Poprad vydal k tomu nasledujúce stanovisko:
„Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ služieb v cestovnom ruchu je povinná rešpektovať všetkých ľudí bez ohľadu na vierovyznanie alebo farbu pleti. Je však viac ako nutné, aby všetci naši návštevníci rešpektovali hygienické štandardy. Je povolené kúpať sa len vo vhodnom oblečení, a to buď v plaveckom alebo neoprénovom. Súčasťou plaveckej výbavy detičiek sú aj plavecké plienky, bez ktorých nie je do bazénov možný vstup. AquaCity Poprad navštevujú zákazníci z celého sveta a rôznych národností a vierovyznaní. Náš prevádzkový poriadok a hygienické normy nedovoľujú kúpanie v bazénoch v textilných odevoch. Dovolené je kúpanie v bazénoch v odeve vyhotovenom z materiálov, vhodných do vody (napr. neoprén), nielen z dôvodu hygieny, ale aj z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, pretože je nebezpečné kúpanie v textilnom oblečení z dôvodu väčšieho rizika utopenia sa. Okrem toho žena na zverejnenej fotografii má na sebe moslimské kúpacie oblečenie, ktoré spĺňa všetky štandardy.“
 Poďme si teraz prečítať návštevný poriadok Aquacity Poprad, ktorý nájdete tu :
http://www.aquacity.sk/ubytovaci-poriadok/
 Pozrime si najprv bod 2.1 :
Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazéna použiť sprchu, WC a prechádzať výlučne cez hygienické brodidlá.“
Vo svojom vyhlásení vedenie Aquacity Poprada apeluje na hygyenické normy. To nám chcú vážne nahovoriť, že moslimky, ktorým viera nedovoľuje odhaliť sa pred neveriacimi, sa pôjdu bez oblečenia osprchovať vo verejných sprchách ? Kto im toto uverí ?
Poďme na bod 2.2:
„Vstup do všetkých bazénov je povolený len v plavkách, do priestorov okolo bazénov, kde sa nachádzajú spevnené plochy je zakázané nosiť jedlo, oblečenie a inú obuv, ako protišmykovú.“
O tom, že v tomto prípade žena nemala oblečené burkini, ale tradičné moslimské oblečenie s hidžábom, som už vyjadril pochybnosti. Podobne chceli nedávno klamať, že ide o burkini aj v pražskom aquaparku. Ale ľudia ich klamstvo odhalili. Skúste vy vstúpiť do bazéna v bermudách a okamžite budete vykázaní.
Bod 2.6:
„Každý návštevník je povinný dbať o dodržiavanie hygieny, šetriť zariadenia a majetok „spoločnosti“ neplytvať vodou,
neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov , nespôsobovať nadmerný hluk, a v prípade spôsobenia škody na majetku „spoločnosti“ alebo inému návštevníkovi areálu je takúto škodu povinný v plnom rozsahu nahradiť.“
Domnievam sa, že moslimská žena svojim konaním minimálne obťažovala ostatných návštevníkov. Teda, ak sa dá len za obťažovanie považovať možné riziko nakazenia iných návštevníkov infekčnou chorobou. Burkini totiž môžu byť zdrojom nákazy, ako sa o tom píše aj v tomto článku
http://tn.nova.cz/clanek/hygienicka-varuje-burkini-mohou-skryvat-i-nakazlive-choroby.html.
Kto môže byť vylúčený z návštevy areálu hovorí bod č.4.1, dokonca bez nároku na vrátenie vstupného. V ňom sa píše, že:
„Do priestoru areálu majú zakázaný vstup všetky osoby , ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami alebo ochoreniami, ktoré sú kontraindikované pobytom v zariadeniach tohto typu.“
Kto zaručí, že keby aj moslimka mala burkini, tak pod nimi neskrýva kožnú ochorenie ?
V bode č. 4.2 sa píše :
„Vstup majú zakázaný aj osoby, ktoré zjavne vykazujú príznaky nedodržiavania osobnej hygieny.“
Už som spomínal, moslimka sa z náboženských dôvodov nemôže sprchovať vo verejných sprchách a logicky nemôže dodržiavať potrebnú osobnú hygienu.
Bod č. 4.4 opätovne hovorí aj o potrebnej hygiene.

Takže si to zhrňme. Majiteľ Aquacity Poprad, riskuje vaše zdravie a to len preto, aby zarobil ! Moslimovia pochádzajú totiž zväčša z bohatých arabských rodín a tie sú ochotné za služby míňať dosť svojich peňazí. Ak mu ide len o jeho zisk a jeho nenažranosť na úkor zdravia iných návštevníkov, je logické, že takúto klientelu si bude brániť a nevyženie ju.
Preto vás všetkých, ktorí ešte dokážete logicky uvažovať a nemáte chuť riskovať svoje zdravie a život, vzývam na BOJKOT všetkých takýchto zariadení, kde v mene svojho zisku bude majiteľ takto hazardovať s vašim zdravím !


By | 2017-08-04T22:27:53+00:00 4. augusta 2017|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment