„Beta-ľavičiar“ o bielej genocíde

//„Beta-ľavičiar“ o bielej genocíde

„Beta-ľavičiar“ o bielej genocíde

Kanadská novinárka a aktivistka Lauren Southern nedávno prišla so skvelým videom o „veľkej náhrade“ pôvodnej európskej populácie. Video je dobrou ukážkou toho „ako by sa to malo robiť“, pôsobí triezvo, racionálne a je doplnené i o zdroje. Pôvodne som mal v pláne urobiť k videu preklad, ale potom čo som objavil reakciu  istého ľavičiarskeho „skeptika“ pokúšajúceho sa o „debunk“ videa, som si povedal, že by bolo omnoho zaujímavejšie sa bližšie pozrieť na argumenty oponenta a podrobiť ich kritickému preskúmaniu. Najprv som si myslel, že som konečne natrafil na nejakého vskutku sofistikovaného ľavičiara, ale po dôkladnejšom ponorení sa do jeho argumentov som zistil, že je to opäť iba „ľavičiar typický“, t.j. nečestný, ignorantský a (trochu) hlúpy.  Poďme sa teda pozrieť na niektoré z najtypickejších argumentov nášho „beta-ľavičiara“.

 

1. Argument  beta – ľavičiara č. 1:  Biela genocída je len nezmyselná „konšpiračná teória“ vzhľadom k tomu, že počet belochov na tejto planéte je väčší než kedykoľvek v histórii, pričom ich nikto masovo nezabíja.

Samozrejme, že sa môžeme sporiť o pojmy (osobne si tiež myslím, že tento termín je problematický práve z dôvodu, že väčšina ľudí si pod pojmom genocída predstaví priame masové vraždenie).  Každopádne výraz „biela genocída“ môžeme chápať ako hyperbolu.  Chcem však zdôrazniť, že i ľudia, ktorí vychádzajú z konšpiratívneho pohľadu (t.j. tvrdia, že biela genocída je vedomá činnosť) ju popisujú ako proces, nie ako stav. To je veľmi dôležité poznamenať. Jedna z definícií genocídy , o  ktorú  sa  dá oprieť, pochádza priamo od OSN. Hoci nejde o najbežnejší spôsob genocídy, môže byť dobre použitá v danom kontexte:  https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide

To koľko ľudí európskeho pôvodu dnes žije je naozaj irelevantné. Áno, nikdy v dejinách nebolo viac belochov, rovnako ako nikdy v dejinách nežilo na našej planéte toľko ľudí.  Nič sa tým nemení na fakte, že z globálneho hľadiska sú belosi menšina.  Taktiež s výnimkou Islandu nemá dnes žiadna belošská krajina pôrodnosť na dlhodobo udržateľnej úrovni.  Na svete žije cca 750 miliónov ľudí európskeho pôvodu s priemerným vekom 42 rokov a priemernou pôrodnosťou cca 1.6.  Na druhej strane máme vyše 6 miliárd nebielych s priemerným vekom 20 rokov a pôrodnosťou 3, 4 až 5 detí na ženu.  Toto je problém geopolitickej povahy. A jasná matematika.

 

2. Argument beta – ľavičiara č. 2: Odvolávate sa na pochybné zdroje s „nacistickým“ pozadím, ktoré razia „šialenú konšpiračnú teóriu“ o židovskom sprisahaní, ktorého cieľom je vraj genocída bielych.

Za prvé, úvodzovky, ktoré som tentokrát použil pri slove argument sú naozaj na mieste. „Si ako Hitler“ alebo „si ako nacista“ naozaj nie sú argumenty, ale tradičná beta-ľavičiarska logická falácia.

Konkrétne máme pre túto faláciu i presné označenie: Reductio ad Hitlerum. Reductio ad Hitlerum predstavuje útok ad hominem s cieľom emocionálne diskreditovať protistranu. Zaujímavým faktom je, že tento výraz vymyslel Žid – pravicový filozof Leo Strauss v r. 1951.

Za druhé, ak chcete preskúmať „židovské hľadisko“ (hoci také niečo by beta-ľavičiari okamžite zamietli, zatiaľ čo by si nárokovali intelektuálnu a morálnu superioritu) a porozumieť, čo „pravičiari“ skutočne chápu pod „židovským/sionistickým sprisahaním“, resp. vplyvom (viete, ono je naozaj ľahké chodiť vyvracať nejakých jednoduchých vyholených chlapcov z webu namiesto toho, aby ste sa snažili vyvracať argumenty skutočných intelektuálov pravice, že?) , potom tu mám pre vás jedného akademika, ktorý tento predmet študoval . Prečítajte si jeho argumenty, jeho kritiku a hlavne majte odvahu na to prečítať si odpovede adresované jeho krikom, ktoré zverejnil na svojom webe.

Za tretie, pokiaľ ide o tzv. konšpiráciu , ktorej cieľom je genocída bielej rasy, je celkom pochopiteľné, prečo viacerí ľudia prichádzajú k takýmto záverom. Stačí si „vygúgliť“ meno Richard Coudenhove-Kalergi, v podstate jedného zo zakladateľov EU, ktorý vo svojej knihe “Praktický idelizmus” píše:

“Človek budúcnosti bude zmiešaninou rozličných rás. Dnešné rasy a triedy postupne zaniknú, hlavne z príčiny čoraz menšieho priestoru, času a predsudkov. Euroázijsko – negroidná rasa budúcnosti sa bude podobať starovekým Egypťanom a nahradí rozmanitosť rasových skupín rozmanitosťou jednotlivcov“.

Nie je to monumentálna náhoda, že jeho predpoveď je dnes viac –menej realizovaná? Hmm?

 

  1. Argument beta – ľavičiara č. 3: Imigrácia sa nerovná náhrade, pretože jednotlivé skupiny žijú vedľa seba

Nemôžem si pomôcť, ale takýto argument uráža zdravý rozum. Ľudia sa predsa miešajú a niektoré skupiny majú viac detí než iné. Prečo nájdeme dnes na Blízkom východe tak málo kresťanov, židov alebo pohanov? Kvôli moslimskej perzekúcii a demografii. Podobne i americkí indiáni boli nahradení Európanmi skrz choroby, perzekúcie a demografiu. Pokiaľ umožníte masám ľudí s príliš odlišným kultúrnym a genetickým profilom vstup do vašej krajiny, tak budete postupne strácať zmysel domova a pocit, že niekam patríte. A presne toto znamená výraz „náhrada“ v uvedenom kontexte.

 

  1. Argument beta –ľavičiara č. 4: Nemôže ísť o bielu genocídu, pretože nemôžete vzťahovať kultúrnu a národnú identitu k rase. Nemusíte byť belochom, aby ste boli Britom, Francúzom, Nemcom alebo Slovákom. Klásť dôraz na rasový profil krajiny je rasistické

Je jasné, že ľavičiari sa budú oháňať občianskym princípom a popierať akýkoľvek vzťah medzi rasou (prípadne etnicitou) a kultúrou.  Rasa a kultúra, či „krv“ a „dedičstvo“, sa však vzájomne dopĺňajú a zhoršenie jedného negatívne ovplyvní druhé.  Kultúra nezahŕňa len veci , ktoré sú naviazané na spôsob života človeka, ale i na život samotný – vo forme fyzického tela ľudskej bytosti. Samozrejme, že vzťah medzi kultúrou a rasou nie je jednoduchým jednosmerným procesom, ako si  to predstavovali niektorí racialisti 19.storočia. Napriek tomu však platí, že špecifický genotyp (rasa) vedie k špecifickému rozšírenému fenotypu (kultúre).  Človek teda nie je buď úplným produktom rasy, alebo len kultúry, ale biokultúrnym organizmom, ktorého „krv“ a „duch“ sú vzájomne premiešané.

Tvrdiť, že ktokoľvek môže prijať akúkoľvek kultúru je ohromne zjednodušovanie. Kultúra nie je len o jedle, hudbe, oblečení a obdobných povrchných záležitostiach, ktoré v skutočnosti majú málo spoločného s reálnou kultúrou. Je to niečo omnoho hlbšie. To, že sa nejaký moslim môže javiť na povrchu ako kultúrne integrovaný napr. nosením rovnakého oblečenia ako ostatní Západniari, ešte neznamená, že i plne zdieľa hodnoty odlišnej kultúry. V skutočnosti je asimilácia veľmi náročný proces, pričom obzvlášť ťažkým sa javí donútiť iného k tomu, aby sa vzdal svojich hodnôt.  Ide o celkom raritný prípad.

Pre ešte lepšie uchopenie problematiky vzťahu medzi kultúrou a rasou by som vám odporučil knihu „A troublesome inheritance“ od Nicholasa Wadea. 

 

  1. Argument beta-ľavičiara č. 5: Západ má históriu prijímania obrovských vĺn migrantov. Napr. počas obdobia írskeho hladomoru milióny Írov odišli do Anglicka a USA behom veľmi krátkej doby. V r. 1851 štvrtinu obyvateľov Liverpoolu tvorili potomkovia Írov. Stavím sa, že ak by sme už v tých časoch mali youtube, ľudia by sa na ňom rovnako sťažovali na Írov, ako sa dnes sťažujú na moslimov (sú chudobní, neprispôsobiví, množia sa ako králiky, sú lojálnejší pápežovi než nášmu štátu, atď.) a písali o zániku krajiny.

Argument o Íroch patrí k tým najotrepanejším zo strany ľavice. Ich asimilácia v minulom storočí neprebiehala práve najľahšie a konflikty s domácimi boli pomerne časté. Dnes však nikto žiadnu „írsku otázku“ nerieši.

V skutočnosti je však príklad Írov perfektným potvrdením toho, že dnešné obavy ohľadne imigrácie z krajín tretieho sveta sú plne odôvodnené.

Pokiaľ také podobné skupiny ako Íri a Angličania neboli schopné spolu vychádzať po takú dlhú dobu a  pokiaľ európska skupina s veľmi podobnou kultúrou i náboženstvom (pretože katolicizmus je stále kresťanstvo, že?)  patriaca k tej istej rase, mala taký veľký problém s asimiláciou, potom proces asimilácie u tak odlišných skupín ako sú Pakistánci, Afričania či Arabi musí byť zákonite o dosť náročnejší.  Koľko krviprelievania, znásilnení a teroristických útokov je podľa vás, drahí ľavičiari, už privysokou cenou za pokus o túto asimiláciu?

Nemôžem si pomôcť, ale intelektuálna nepoctivosť ľavičiarov, ktorí dokážu odignorovať celý rad podstatných odlišností  – od výšky IQ až po radikálne odlišné ideologické východiská islamu v porovnaní s kresťanstvom  – a zrovnávať európske etniká s neeurópskymi je vskutku fascinujúca.

 

  1. Argument č. 6: Zbytočne panikárite. Väčšina migrácie prebieha medzi krajinami EU

Je úplne odôvodnené poukazovať na to, že „bieli Briti budú menšinou v roku 20XX alebo že populácia Hamburgu nie je dlhšie väčšinovo nemecká a vnímať to ako problém. Migračné toky v rámci EU sú limitované rozsahom a celoplošnými demografickými problémami Európy. Na druhej strane krajiny mimo EU majú veľký populačný rast. Obzvlášť v prípade Afriky, pri ktorej sa odhaduje, že  v r. 2100 dosiahne počet Afričanov viac ako 4 miliardy!

 

  1. Argument č.7: Demografická zmena je nevyhnutná. Nemôžete voči nej bojovať. K takýmto zmenám dochádza neustále a netreba sa kvôli tomu strachovať.

Chápem, že pre niekoho, koho mozog je kompletne ovládaný ľavičiarskymi hodnotami, to môže byť šokujúce, ale ľudom v skutočnosti záleží na veciach ako lojalita, čistota, férovosť,  skupinová spriaznenosť či kontinuita a nielen  na tom, kto je poškodený a kto sa stará (alebo inak povedané, kto je utláčaný a kto je utláčateľ). Ľudia sa starajú o svoje príbuzenstvo a kultúru a nechcú vidieť ich fundamentálnu zmenu. A presne to je tu v stávke. Ľudia sú si naozaj neni rovní. Európske krajiny majú dobré kultúry s vysokým životným štandardom, bezpečnosťou a slobodami ako nikde inde na svete. Je pochopiteľné, že chcieť ich zachovať v pôvodnom stave znamená nevstúpiť do stavu zraniteľnosti zo strany cudzích  más, ktoré majú odlišné hodnoty a veľakrát ich ťaží i historická nenávisť voči belošskej kultúre. Povedať, že „k tomu dôjde tak či tak“ alebo „že k takýmto zmenám  dochádza neustále“ je falošné a zákerné. Národné štáty nevznikli len tak pre nič za nič a jeden z ich primárnych dôvodov je vyhnutie sa medzinárodným konfliktom.  Je to práve rasová, etnická a náboženská diverzita v rámci toho istého štátu/politického systému, ktorá je spúšťačom etnickej nenávisti a konfliktov.

 

Záver

Ak by som mal vypichnúť istú výraznú črtu týchto „slniečkárskych“ typov, potom by to bol ich prehnaný, iracionálny optimizmus s akým pristupujú k problematike migrácie a multikulturalizmu. Často sa budú odvolávať na minulé, nie veľmi porovnateľné, prípady asimilácie a migrácie do Európy a ignorovať množstvo podstatných premenných. Dokonca i v prípade, že im ukážete nejaké štatistiky ohľadne kriminality alebo IQ, tak budú trvať na svojom „yes, we can“ prístupe. Myslím, že tu svoju rolu zohráva aj ich celkové odtrhnutie sa od reality. Takýto ľudia málokedy zažívajú problémy „diverzity“ a jediní nebieli, s ktorými prichádzajú do kontaktu, sú výnimoční jednotlivci z daných skupín, nie priemerní moslimovia alebo Afričania. Z toho dôvodu im uniká zmysel pre to ako priemery – ktoré sa odlišujú vyššou koncentráciou rôznych spoločenských patológií, hlúposti a impulzivity – ťahajú celú spoločnosť smerom dole. Nemyslím si, že je tu veľká šanca na ich prebudenie. Ten, kto sa  mohol prebudiť, tak už dávno urobil. Čo si myslíte vy? Môžeme ich ešte nejako presvedčiť? Napíšte mi do komentárov.

 

Zdroj, resp. video, kt. bolo inšpiráciou pre tento text 

By |2017-07-16T21:25:11+00:0016. júla 2017|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar
Heretik, ikonoklasta, eugenik a alternatívny pravičiar. A nie som vôbec rasista. :-)

Leave A Comment